Визначено пріоритети підготовки вчителів до роботи за новим Державним стандартом початкової загальної освіти

вкл. .

NUSHУже з вересня 2018 року, коли стартує повномасштабна реформа загальної середньої освіти, учні всіх перших класів України почнуть навчатись за новим Державним стандартом початкової загальної освіти.

З метою вивчення готовності вчителів до роботи за новим стандартом у період із 05 до 20 грудня 2017 року проведено онлайн-опитування вчителів початкових класів закладів загальної середньої освіти області, які з 01 вересня 2018 року будуть працювати з першокласниками. В опитуванні взяв участь 591 педагог, що становить 97% від їх загальної кількості.

Аналіз результатів опитування свідчить, що більшість педагогів позитивно ставляться до проекту нового Державного стандарту початкової загальної освіти (діаграма 1).

Діаграма 1

 01

Інформацію про новий Державний стандарт початкової загальної освіти вчителі отримують із різних джерел. Це передусім сайти Міністерства освіти і науки України, органів управління освітою, Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти; педагогічні ради в навчальному закладі з означеної тематики; методичні заходи на рівні району, міста, об’єднаної територіальної громади, навчальні семінари-практикуми за участю тренерів Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти тощо (діаграма 2).

Діаграма 2

02

Готовими до роботи за новим Державним стандартом вважає себе третина опитаних. Більшість опитаних визначають свій рівень готовності як задовільний, такий, що потребує додаткового навчання (діаграма 3).

Діаграма 3

03

Основною перешкодою в освоєнні нового Державного стандарту початкової загальної освіти для опитуваних є, перш за все, недостатнє навчально-методичне забезпечення. При цьому, цей бар’єр є актуальним як для педагогів зі стажем від 10 до 20 років, так і тих, хто має стаж понад 20 років. Серед інших перешкод педагоги називають завантаженість; відсутність часу; відсутність лідерів, новаторів у педагогічному колективі; відсутність методичної допомоги тощо (діаграма 4).

Діаграма 4

04

Таким чином, результати опитування дозволяють зробити певні висновки:

1. На початковому етапі впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти важливим є питання організації відповідної комунікаційної та просвітницької роботи щодо стандарту з різними групами учасників освітнього процесу, зокрема, з педагогами та батьками.

2. Актуальним є запровадження ефективних форм підготовки вчителів до роботи за новим стандартом. Це можуть бути дистанційні курси, каскадні тренінги, міжрайонні семінари, практикуми по розробці конструктів занять, майстер-класи, форуми на сайтах тощо.

3. Переважна більшість вчителів, які працюватимуть у перших класах, – це спеціалісти, які мають стаж роботи понад 20 років (58%). Четверта частина опитаних (25,5%) – учителі зі стажем від 10 до 20 років.

У цьому є як сильні сторони (значний досвід роботи, готовність до самостійності), так і слабкі (професійне вигорання, труднощі у сприйнятті інновацій), що актуалізує питання психологічної підтримки педагогів.

4. Робота органів управління освітою, керівників закладів освіти має бути спрямована на створення сучасного освітнього середовища.

5. У 2018/2019 навчальному році з учнями 1 класів працюватимуть також і вчителі-предметники, наприклад, вчителі з іноземної мови. А тому важливо передбачити підготовку і цієї категорії вчителів.

6. Важливою складовою ефективності впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти є управлінська компетентність керівників шкіл щодо нового стандарту. З огляду на зазначене, актуальним є введення до навчально-тематичного плану курсів підвищення кваліфікації директорів, заступників директорів з навчально-виховної роботи закладів загальної середньої освіти тем з питань управлінських аспектів впровадження Державного стандарту початкової освіти або ж проведення семінарів з означеної теми.

Державний стандарт стартуватиме з 01 вересня 2018 року, але вже сьогодні важливо працювати в напрямку розбудови педагогічного середовища. Сподіваємося, що онлайн-опитування певним чином дозволить визначити першочергові кроки на цьому шляху. Успіху нам усім в їх реалізації.

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

president  komitet  sumyoda  monua  zno-kharkiv  1545

баннер прозоро new