Міжнародна діяльність КЗ СОІППО

Організації та установи, з якими укладені угоди про співпрацю

Ключовим вектором формування сучасної освітньої політики країн Європи та світу є інтернаціоналізація, цифровізація та модернізація освіти. Цей процес зумовлений глобалізацією сучасного світу, розвитком міжнародної співпраці, економічною, політичною, соціальною та культурною інтеграцією країн. Трансформаційні процеси, що відбуваються в українській системі освіти, спрямовані на формування глобального мислення, толерантності, навичок міжкультурної комунікації, підготовку конкурентоспроможних спеціалістів, здатність критично мислити і вирішувати поставлені завдання.

Організаційна стратегія інтернаціоналізації освітнього простору в КЗ СОІППО спрямована на співпрацю із закладами освіти, науковими установами, організаціями, на розширення спектру партнерських стосунків у галузі освіти і науки з метою інтеграції у світовий освітянський простір.

Одним із головних і координуючих завдань міжнародної діяльності Інституту є забезпечення взаємодії і розвитку міжнародних, всеукраїнських та регіональних відносин за всіма напрямами з перспективою забезпечення виходу інституту на більш високий рівень надання освітніх послуг.

У галузі освіти та наукових досліджень інститут співпрацює з закладами вищої освіти Казахстану, Грузії та Польщі. За звітний період науково-педагогічні працівники активно співпрацювали із закладами-партнерами з питань реалізації угод щодо проведення спільних міжнародних науково-практичних конференцій та підготовки матеріалів до збірників наукових праць, журналів тощо. На підставі угоди про співпрацю із Казахстанським інженерно-педагогічним університетом Дружби народів щодо встановлення взаємовигідної співпраці в галузі вищої освіти та науки, а також обміну досвідом та проведення стажування магістрантів, докторантів і професорсько-викладацького складу закладів-партнерів і підписаного меморандуму про співпрацю між кафедрами закладів-партнерів на 2019-2024 роки – проведення спільних наукових заходів, досліджень та обміну науковою літературою.

Активно здійснюється виконання і дотримання укладеного авторського договору про передачу прав на використання навчального дистанційного курсу «Додатки Google в освітній діяльності» (термін дії угоди до 2024 року).

Відповідно до угоди з компанією MIKSIKE 31 заклад освіти області реалізує українсько-естонський освітній проєкт «Міксіке в Україні», завдяки якому здійснюється міжнародна співпраця закладів освіти Естонії, України, зокрема і Сумщини.

Відповідно до угоди із Сумським державним університетом про надання послуг із інформаційно-бібліотечного обслуговування науково-видавничим відділом інституту здійснюється розсилка на кафедри та структурні підрозділи щорічного інформаційного дайджесту СумДУ – «Освітній дайджест». Також бібліотека СумДУ здійснювала протягом 2022-2023 років розсилку відповідальним на кафедрах особам добірок джерел літератури для забезпечення реалізації наукових тем кафедр Інституту.

Пролонговано укладені у 2020 році угоди із Державною науково-технічною бібліотекою України (включно з компаніями Clarivate Analytics та Elsevier) про забезпечення доступу до електронних наукових баз даних Web of Science, Scopus та бази повнотекстових ресурсів ScienceDirect (електронні книги).

Підписано угоду про співпрацю обласного рівня із комунальним закладом Сумської обласної ради «Сумська обласна універсальна наукова бібліотека». Відповідно до угоди здійснювалось активне залучення обох сторін до проведення спільних наукових заходів.

Протягом 2023 року підписано угоди про співпрацю з Запорізьким національним університетом, Громадською організацією «Освіта ХХІ століття» та ТОВ Видавництво «ГЕНЕЗА».

Із повним реєстром угод про співпрацю можна ознайомитись на офіційній сторінці Інституту в мережі Інтернет у розділі «Наукова робота», підрозділі «Міжнародна діяльність» (http://www.soippo.edu.ua/index.php/naukova-robota/mizhnarodna-diyalnist). Деякі із угод потребують оновлення та продовження строку дії, тому на часі ведеться робота із оновлення реєстру угод.

Науково-педагогічні працівники активно співпрацюють із закладами-партнерами з питань реалізації угод щодо проведення спільних міжнародних, всеукраїнських науково-практичних заходів (конференцій, форумів, круглих столів, семінарів) та підготовки спільних досліджень, проєктів, матеріалів до збірників наукових праць, журналів тощо. Відповідно до укладених угод про співпрацю науково-педагогічні працівники рецензують наукові праці співробітників даних закладів, проходять стажування у закладах-партнерах та беруть активну участь у проведенні спільних заходів щодо підвищення якості освіти педагогічних працівників у рамках реалізації концепції «Нова українська школа».

Серед закладів-партнерів варто виділити наступні: Телавський державний університет імені Якоба Гогебашвілі, Заклад «Університет дружби народів імені академіка А. Куатбекова», Департамент освіти і науки Сумської ОДА, Управління Державної служби якості освіти в Сумській області, Управління культури Сумської обласної державної адміністрації, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського, Комунальний навчальний заклад «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради», Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Дніпровська академія неперервної освіти, Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка, Сумський державний університет, Сумський національний аграрний університет, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Комунальний заклад Сумської обласної ради Сумський обласний краєзнавчий музей, Сумська обласна бібліотека, Сумський обласний художній музей імені Никанора Онацького, комунальний заклад Сумської обласної ради «Сумська обласна універсальна наукова бібліотека» тощо.

Інститут співпрацює із Компанією Microsoft, Міжнародним комітетом «БЕБРАС», Національною спілкою краєзнавців України, Сумським міським обʼєднанням громадян «Фонд підтримки інформаційних проєктів «Алгоніка», громадською організацією «Наукове товариство імені Сергія Подолинського», громадською спілкою «Освіторія», спільнотою українських освітян «EdCamp Ukraine», українським громадським проєктом «Prometheus», студією онлайн-освіти «EdEra», Громадською організацією «Освіта ХХІ століття» тощо.

За результатами Міжнародного рейтингу Webometrics, опублікованими у серпні 2023 року, КЗ СОІППО увійшов до ста кращих закладів вищої освіти України, посівши 66 позицію. В обласному розрізі Інститут посідає 2 позицію.

Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти забезпечує рівне партнерство у співробітництві з зарубіжними та українськими колегами та запрошує заклади освіти, наукові установи, організації до плідної співпраці що сприятиме якісному оновленню системи української освіти.

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Додаткові посилання

DSJO logo

BPD 205

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO