Міжнародна діяльність

Міжнародна діяльність КЗ Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти спрямована на розширення спектру партнерських стосунків на договірній основі у галузі освіти і науки та встановлення партнерських стосунків із закордонними закладами освіти з метою інтеграції у світовий освітянський простір. Головним і координуючим завданням міжнародної діяльності інституту є забезпечення взаємодії і розвитку міжнародних відносин із зовнішнім світом за всіма напрямами з перспективою забезпечення виходу інституту за основними кількісними і якісними показниками на більш високий рівень надання освітніх послуг.

З метою розширення спектру партнерських стосунків в галузі освіти та наукових досліджень у 2015 році КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти провів переговори та уклав угоди про співпрацю з вищими навчальними закладами Казахстану, Грузії та Польщі. А саме: підписані угоди про співпрацю з Казахським національним університетом імені Аль-Фарабі та Телавским державним університетом імені Якоба Гогебашвілі. Ведуться інтенсивні перемовини щодо підписання угоди з Державною вищою східноєвропейською школою в Перемишлі (Польща).

Здійснення міжнародного співробітництва спрямовано на забезпечення участі викладачів та магістрантів у міжнародних наукових конференціях та форумах, набуття практичних навичок професійної роботи в закладах освіти.

Укладені угоди про співпрацю з вищими навчальними закладами України: КЗ Львівської обласної ради «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», Сумським державним університетом, Сумським державним педагогічним університетом імені А.С.Макаренка (кафедри психології та соціально-гуманітарних дисциплін) та Глухівським національним педагогічним університетом імені Олександра Довженка.

Крім того, інститут в рамках розширення надання якісних освітніх послуг підписав угоди про співпрацю з: Українським центром вивчення історії Голокосту «Ткума», Громадською організацією «Центр розвитку території та соціального маркетингу «Територія», Сумською обласною універсальною науковою бібліотекою імені Н.К.Крупської, КЗ Сумської обласної ради «Меморіальний будинок-музей А.П.Чехова в м. Суми» та Сумською обласною асоціацією педагогів-християн.

Протягом 2015 року науково-педагогічні працівники СОІППО взяли участь у міжнародних заходах:

19-21.02.2015 брали участь у Міжнародному Українсько-Литовському освітньому проекті з позашкільної освіти м. Вільнюс, Литва.

24.02.2015 доповідь на Республіканській науково-практичній конференції «ТОЛЕГЕН ТАЖИБАЕВ И СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА», проведеної у рамках щорічних Тажибаєвських читань що присвячені 75-річчю кафедри загальної та етнічної педагогіки Казахського національного університету імені Аль-Фарабі м. Алмаати, Казахстан.

07.04.2015 доповідь на пленарному засіданні Міжнародної конференції «Образование в инновационном «обществе знаний»: проблемы современности и адекватности» м. Барнаул.

28-29.05.2015 доповідь на Міжнародній експертно науковій конференції «Реформа вищої освіти в Україні: критичні питання у сфері законодавчих та інституційних трансформацій» м. Київ «Спілка дослідників вищої освіти України«, Університет Гон-Конгу (КНР), Київський національний університет.

07-15.06.2015 доповідь на Міжнародній науковій конференції «Aktualne problemy nowoczesnch nauk» м. Przemysl, Poland (Польща).

9-10.07.2015 доповідь на Європейській центральній Слав’янській конференції «Перша світова війна у Центральній і Східній Європі» (Польща).

04.09-15.09.2015 доповідь на Третьому етапі українсько-польського проекту «Шкільна академія підприємництва 3» (Польща).

26-27.11.2015 доповідь на Десятій міжнародній конференції «Нові інформаційні технології в освіті для всіх» (ITEA-2015) Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем, м. Київ.

Наукові заходи, що проведені на базі інституту за участю зарубіжних представників:

03.12.2015 проведено ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка» за участю зарубіжних представників вищих навчальних закладів Казахстану, Узбекистану, Грузії та Польщі.

Основні напрями співпраці, результати реалізації програм, проектів

Реєстр угод про співпрацю, що підписані з КЗ СОІППО

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

president  komitet  sumyoda  monua  zno-kharkiv  1545