Стан експериментальної роботи та інноваційної освітньої діяльності в закладах освіти сумської області

Інноваційна діяльність педагогів стає на сьогоднішній день основним напрямом реалізації модернізаційних реформ в освіті й одним із суттєвих напрямів переходу до моделі інноваційного розвитку України в цілому. На загальнодержавному рівні процеси розвитку системи освіти знайшли відображення в Законі України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII, Законі України «Про вищу освіту» 01.07.2014 № 1556-VII (зі змінами від 05.09.2017 № 2145-VIII), розпорядженні КМУ України від 14 грудня 2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року». Ці та інші документи визначають необхідність створення такої інноваційної системи національної освіти, яка здатна забезпечити різноманітні освітні потреби особистісного розвитку людини згідно з її індивідуальними задатками, здібностями та запитами суспільства.

Під інноваційною освітньою діяльністю розуміємо розроблення й використання у сфері освіти результатів досліджень та розробок. Оскільки єдино правильним і ефективним шляхом перевірки результативності запровадження інновацій у системі освіти є експеримент, то експериментальна робота є складовою інноваційної діяльності.

На інститут покладені зобов’язання інформувати педагогічну громадськість щодо інноваційної діяльності й сприяти застосуванню у закладах освіти експериментальних проектів, інноваційних технологій, форм і методів, апробованих та рекомендованих до застосування Міністерством освіти і науки України. Саме тому одним із головних завдань розвитку експериментальної роботи в освітньому просторі Сумської області вбачаємо удосконалення процесу трансформування наукових ідей в практику роботи закладів освіти, пошук шляхів підвищення якості безперервного навчання педагогічних працівників, розвиток їх професійної майстерності, формування навичок експериментальної роботи.

Експериментальна робота в закладах освіти здійснюється відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 11.07.2017 № 994 «Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» та від 23.11.2009 № 1054 «Про внесення змін до Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад».

Експериментальна робота в освітньому просторі Сумської області у 2019 році реалізується у 15-ти науково-дослідних педагогічних експериментах Всеукраїнського рівня (77 закладів освіти області).

table01

Рис.1. Показники кількості експериментів, що реалізуються в закладах освіти області

За звітний період в області запроваджено 1 експеримент Всеукраїнського рівня «Дидактичні засади реалізації педагогічних технологій в умовах профільного навчання» у якому беруть участь заклади освіти Новослобідської сільської ради Путивльського району.

table02

Рис. 2. Динаміка реалізації експериментальної роботи в закладах освіти області

Крім того, у 2019 році завершився термін проведення 4 експериментів Всеукраїнського рівня, що проходили у 59 закладах освіти області, із них:

 • «Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності в навчально-виховний процес навчальних закладів»: Великописарівський р-н (1), Березівської СР (1), Кролевецький р-н (2), Тростянецький р-н (5), м. Глухів (3), м. Лебедин (3), м. Конотоп (4), м. Охтирка (1), м. Ромни (1), м. Суми (10), м. Шостка (1), Кириківської СР (1);
 • упровадження науково-педагогічного проєкту «Філологічний Олімп» у м. Суми (22);
 • «Варіативні моделі комп'ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі»: м. Конотоп (1) та м. Шостка (2);
 • «Формування у підлітків національно-культурної ідентичності у загальноосвітніх навчальних закладів» у Білопільському районі (1).

Науковий супровід експериментальних педагогічних досліджень у закладах освіти області здійснюється 17 науковцями з науковими ступенями доктора та кандидата наук провідних установ України, а саме: комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, УкрІНІ, Інституту модернізації змісту освіти, Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України, Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, Університету банківської справи НБУ, департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України, Центр інноваційної педагогіки та психології Хмельницького національного університету, Інститут педагогіки та психології Національного педагогічного університету, Київського інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України.

Відповідно до зазначених нормативних документів керівництво та координація діяльності експериментальних закладів освіти області здійснюється працівниками КЗ СОІППО, зокрема:

 • спільно з Департаментом освіти і науки СОДА забезпечують регіональний рівень управління інноваційними педагогічними процесами;
 • проводять експертизу та корегують інноваційні процеси в експериментальних закладах освіти;
 • здійснюють науково-методичний супровід процесу впровадження педагогічних експериментів в освітню практику;
 • забезпечують патронаж закладів освіти, у яких проводиться експериментальна робота;
 • узгоджують роботу відділів освіти області, експериментальних закладів освіти із впровадження інноваційних педагогічних технологій у освітній процес;
 • здійснюють загальне керівництво експериментальними дослідженнями з апробації педагогічних інновацій у рамках роботи експериментальних закладів освіти;
 • консультують педагогів-новаторів із питань пошуково-дослідницької роботи та реалізації інноваційних педагогічних технологій;
 • інформують громадськість про результати інноваційної діяльності з метою запровадження у роботі закладів освіти;
 • створюють ефективні механізми наукового керівництва експериментальною роботою педагогів;
 • організовують тісну співпрацю з закладами вищої освіти і науково-дослідними інститутами;
 • сприяють участі регіональних закладів освіти у загальнодержавних та міжнародних освітніх дослідницьких проєктах;
 • забезпечують введення інновацій у післядипломну педагогічну освіту.

З метою ознайомлення керівників місцевих органів управління освітою з досвідом роботи закладів освіти, що працюють над реалізацією експериментальних та інноваційних програм в області на сайті КЗ СОІППО постійно здійснюється оновлення розділу «Наукова робота».

З метою підвищення ефективності експериментальної роботи між місцевими органами управління освітою та КЗ СОІППО у районах, сільських радах, об’єднаних територіальних громадах та містах області визначено координаторів з питань організації експериментальної роботи та інноваційної діяльності в закладах освіти.

21 квітня 2019 року проведено обласний науково-практичний семінар «Перспективні освітні технології у формуванні та діяльності сучасних закладів освіти» у роботі якого взяли участь більше 50 осіб: координатори інноваційної та експериментальної діяльності методкабінетів місцевих органів управління освітою, керівники лабораторій, експериментів та проектів, науково-педагогічні працівники КЗ СОІППО. Науково-педагогічні працівники інституту і педагогічні працівники закладів освіти наголосили на актуальності порушених питань та на необхідності взаємозв’язку теорії з практикою. Учасники семінару розкрили основні питання впровадження експериментальної роботи в закладах освіти області. Визначили основні завдання на найближчий час, окреслили основні проблеми й труднощі у здійсненні експериментальної роботи та впровадженні педагогічних технологій у закладах освіти області.

За результатами роботи семінару підготовлено до друку та видано:

 • Перспективні освітні технології у формуванні та діяльності сучасних закладів освіти: матеріали обласного науково-методичного семінару (м. Суми, 11 квітня 2019 року). Суми: НВВ КЗ СОІППО, 2019. 58 с.;
 • Анотований каталог публікацій із інноваційної освітньої діяльності та експериментальної роботи педагогічних працівників Сумської області за 2018 рік / укладачі: Борисова О.В., Кириченко О.М. Суми: НВВ КЗ СОІППО, 2019. 365 с.

Відповідно до пунктів 3,4 розділу ІІІ наказу Міністерства освіти і науки України від 11.07.2017 № 994 «Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» та з метою оновлення бази даних експериментальної роботи та інноваційної діяльності у жовтні 2019 року науково-видавничим відділом здійснено паспортизацію закладів освіти щодо обліку і моніторингового контролю за станом обстежуваних експериментів у закладах освіти. У паспорті міститься основна інформація про наявні експерименти, проєкти та інновації в регіоні. Оновлення бази даних здійснюється КЗ СОІППО щороку, до 1 жовтня.

Активну участь у впровадженні 5 проєктів Міжнародного рівня, 13 проєктів Всеукраїнського рівня та двох регіонального рівня беруть 738 заклади освіти області.

Заклади освіти Сумської області впроваджують в освітній процес 40 інноваційних педагогічних технологій, у яких задіяно 285 закладів освіти.

Особливої уваги потребує питання фінансового забезпечення для проведення експериментальної роботи, як на місцевому, так і на державному рівнях. У більшості випадків поліпшення матеріально-технічного супроводу процесу впровадження експериментів відбувається за рахунок залучених коштів та інших джерел фінансування не заборонених чинним законодавством.

Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти та місцеві органи управління освітою приділили значну увагу щодо стимулювання проведення експериментальної роботи та інноваційної діяльності, а відповідальність директорів закладів освіти та наукових керівників експериментальних педагогічних досліджень, які ретельно вивчають доцільності відкриття експерименту, унеможливили проведення формальних експериментальних досліджень у Сумській області.

Аналіз експериментальної роботи закладів освіти області дає змогу визначити перспективи розвитку інноваційних процесів:

- спрямованість на особистісно-орієнтоване навчання та виховання, що актуалізує ідеї гуманістичної парадигми освіти;

- технологізацію інноваційних процесів у загальноосвітньому закладі, за якої утверджується пріоритет технологій особистісно-орієнтованого виховання і навчання, новітніх інформаційно-комунікаційних технологій;

- подальшу диференціацію та індивідуалізацію у процесах навчання та виховання (зокрема, шляхом упровадження відповідних інформаційно-комунікаційних технологій), які повинні сприяти розвитку творчих можливостей, задоволенню інтересів та нахилів кожного учня, орієнтації на спеціалізовану поглиблену підготовку, створенню умов для одержання додаткових знань, умінь, навичок;

- орієнтацію на збереження і зміцнення здоров’я підростаючого покоління, що вимагатиме дотримання умов валеологічного забезпечення освітнього процесу, розробки, апробації і впровадження нових валеологічних освітніх технологій, навчальних програм і спецкурсів.

Означені пріоритетні напрями експериментальної роботи та сучасний розвиток освіти вимагає якісного впровадження інноваційних педагогічних технологій, професійного вдосконалення педагогічних та керівних кадрів системи освіти відповідно до сучасних трансформацій суспільства й вимог інноваційного розвитку освіти у процесі її реформування.

Експерименти всеукраїнського рівня

Інноваційні проєкти міжнародного рівня

Інноваційні проєкти всеукраїнського рівня

Інноваційні проєкти регіонального рівня

Стан ведення експериментальної, інноваційної та проєктної діяльності

Анотований каталог 2020

Анотований каталог 2019

Анотований каталог 2018

Анотований каталог 2017

Анотований каталог 2016

Довідник «Освітні проекти та технології»

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Вхід

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO