Стан експериментальної роботи та інноваційної освітньої діяльності в закладах освіти сумської області

Інноваційна діяльність педагогів стає на сьогоднішній день основним напрямом реалізації модернізаційних реформ в освіті й одним із суттєвих напрямів переходу до моделі інноваційного розвитку України в цілому.

На загальнодержавному рівні процеси розвитку системи освіти знайшли відображення в Законі України «Про освіту», Законі України «Про вищу освіту», розпорядженні КМУ України від 14 грудня 2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року». Ці та інші нормативні документи визначають необхідність створення такої інноваційної системи національної освіти, яка здатна забезпечити різноманітні освітні потреби особистісного розвитку людини відповідно до її індивідуальних потреб, здібностей та запитів суспільства.

Під інноваційною освітньою діяльністю розуміємо розроблення й використання у сфері освіти результатів досліджень та розробок. Оскільки єдино правильним і ефективним шляхом перевірки результативності запровадження інновацій у системі освіти є експеримент, то експериментальна робота є складовою інноваційної діяльності.

На КЗ СОІППО покладені зобов’язання інформувати педагогічну громадськість щодо інноваційної діяльності й сприяти застосуванню у закладах освіти експериментальних проєктів, інноваційних технологій, форм і методів, апробованих та рекомендованих до застосування Міністерством освіти і науки України. Саме тому одним із головних завдань розвитку експериментальної роботи в освітньому просторі Сумської області вбачаємо удосконалення процесу трансформування наукових ідей в практику роботи закладів освіти, пошук шляхів підвищення якості безперервного навчання педагогічних працівників, розвиток їх професійної майстерності, формування навичок експериментальної роботи.

Експериментальна робота в закладах освіти здійснюється відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 11.07.2017 № 994 «Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» та від 23.11.2009 № 1054 «Про внесення змін до Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад».

Відповідно до пунктів 3,4 розділу ІІІ наказу Міністерства освіти і науки України від 11.07.2017 № 994 «Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» та з метою оновлення бази даних експериментальної роботи та інноваційної діяльності у жовтні 2020 року науково-видавничим відділом КЗ СОІППО здійснено паспортизацію закладів освіти щодо обліку і моніторингового контролю за станом обстежуваних експериментів у закладах освіти. У паспорті міститься основна інформація про наявні експерименти, проєкти та інновації в регіоні. Оновлення бази даних здійснюється щороку, до 1 жовтня.

Експериментальна робота в освітньому просторі Сумської області у 2020 році реалізується у 16-ти науково-дослідних педагогічних експериментах Всеукраїнського рівня (табл. 1; рис. 1), в яких взяли участь 77 закладів освіти області (табл. 2; рис. 2).

Таблиця 1.

Показники кількості експериментів, що реалізуються в закладах освіти

Сумської області за 2016-2020 рр.

Рік

Кількість експериментів Всеукраїнського рівня

Кількість експериментів регіонального рівня

Всього

2016

11

2

13

2017

16

1

17

2018

18

0

18

2019

15

0

15

2020

16

0

16

grafik01

Рисунок 1. Показники кількості експериментів, що реалізуються в закладах освіти Сумської області за 2016-2020 рр.

За звітний період в області, в порівнянні з минулим роком, запроваджено 1 експеримент Всеукраїнського рівня «Організаційно-педагогічні умови формування в учнів м’яких навичок шляхом соціально-емоційного та етичного навчання», у якому беруть участь заклади освіти Конотопської міської ради Сумської області.

Таблиця 2.

Динаміка реалізації експериментальної роботи в закладах освіти 

Сумської області за 2016-2020 рр.

Рік

Кількість закладів, задіяних в експериментах Всеукраїнського рівня

Кількість закладів, задіяних в експериментах регіонального рівня

Всього

2016

77

11

88

2017

105

5

110

2018

135

0

135

2019

77

0

77

2020

77

0

77

grafik02

Рисунок 2. Динаміка реалізації експериментальної роботи

в закладах освіти Сумської області за 2016-2020 рр.

Науковий супровід експериментальних педагогічних досліджень у закладах освіти області здійснюється 17 науковцями з науковими ступенями доктора та кандидата наук провідних установ України, а саме: комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, УкрІНІ, Інституту модернізації змісту освіти, Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України, Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, Університету банківської справи НБУ, департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України, Центр інноваційної педагогіки та психології Хмельницького національного університету, Інститут педагогіки та психології Національного педагогічного університету, Київського інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України.

Відповідно до зазначених на початку нормативних документів керівництво та координація діяльності експериментальних закладів освіти області здійснюється працівниками КЗ СОІППО, зокрема:

 • спільно з Департаментом освіти і науки СОДА забезпечують регіональний рівень управління інноваційними педагогічними процесами;
 • проводять експертизу та корегують інноваційні процеси в експериментальних закладах освіти;
 • здійснюють науково-методичний супровід процесу впровадження педагогічних експериментів в освітню практику;
 • забезпечують патронаж закладів освіти, у яких проводиться експериментальна робота;
 • узгоджують роботу відділів освіти області, експериментальних закладів освіти із впровадження інноваційних педагогічних технологій у освітній процес;
 • здійснюють загальне керівництво експериментальними дослідженнями з апробації педагогічних інновацій у рамках роботи експериментальних закладів освіти;
 • консультують педагогів-новаторів із питань пошуково-дослідницької роботи та реалізації інноваційних педагогічних технологій;
 • інформують громадськість про результати інноваційної діяльності з метою запровадження у роботі закладів освіти;
 • створюють ефективні механізми наукового керівництва експериментальною роботою педагогів;
 • організовують тісну співпрацю з закладами вищої освіти і науково-дослідними інститутами;
 • сприяють участі регіональних закладів освіти у загальнодержавних та міжнародних освітніх дослідницьких проєктах;
 • забезпечують введення інновацій у післядипломну педагогічну освіту.

З метою ознайомлення керівників місцевих органів управління освітою з досвідом роботи закладів освіти, що працюють над реалізацією експериментальних та інноваційних програм у Сумській області на офіційній сторінці КЗ СОІППО постійно здійснюється оновлення розділу «Наукова робота».

З метою підвищення ефективності експериментальної роботи між місцевими органами управління освітою та КЗ СОІППО у районах, сільських радах, об’єднаних територіальних громадах та містах області визначено координаторів з питань організації експериментальної роботи та інноваційної діяльності в закладах освіти.

За результатами реалізації експериментальних та інноваційних програм області видано: Анотований каталог публікацій із інноваційної освітньої діяльності та експериментальної роботи педагогічних працівників Сумської області за 2019 рік / уклад.: О. М. Кириченко, О. В. Борисова. Суми: НВВ КЗ СОІППО, 2020. 278 с.

Особливої уваги потребує питання фінансового забезпечення для проведення експериментальної роботи, як на місцевому, так і на державному рівнях. У більшості випадків поліпшення матеріально-технічного супроводу процесу впровадження експериментів відбувається за рахунок залучених коштів та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

В 2020 році активну участь у впровадженні 5 проєктів Міжнародного рівня беруть участь 173 заклади освіти області, 15 проєктів Всеукраїнського рівня беруть участь 419 закладів освіти, а також у впровадженні 3 проєктів регіонального рівня беруть участь 63 заклади. Всього участь у 23 проєктах беруть 655 закладів освіти області (табл. 3, 4; рис. 3, 4).

У 2020 році жоден із закладів освіти Сумської області не підтвердив участь у Міжнародному освітньому проєкті з математики «Matific».

Таблиця 3.

Показники кількості проєктів, що реалізуються в закладах освіти

Сумської області у 2017-2020 рр.

Рік

Кількість проєктів Міжнародного рівня

Кількість проєктів Всеукраїнського рівня

Кількість проєктів регіонального рівня

Всього

2017

3

9

1

13

2018

3

10

1

14

2019

5

13

2

18

2020

5

15

3

23

grafik03

Рисунок 3. Показники кількості проєктів, що реалізуються в закладах освіти Сумської області у 2016-2020 рр.

Таблиця 4.

Показники кількості закладів освіти Сумської області, які беруть участь у проєктах Міжнародного, Всеукраїнського та регіонального рівнів у 2017-2020 рр.

Рік

Кількість закладів, задіяних у проєктах Міжнародного рівня

Кількість закладів, задіяних у проєктах Всеукраїнського рівня

Кількість закладів, задіяних у проєктах регіонального рівня

Всього

2017

245

352

14

661

2018

245

197

21

463

2019

275

425

38

738

2020

173

419

63

655

grafik04

Рисунок 4. Показники кількості закладів освіти Сумської області, які беруть участь у проєктах Міжнародного, Всеукраїнського та регіонального рівнів у 2017-2020 рр.

Проаналізувавши відповідність показників кількості проєктів та закладів освіти, що беруть у них участь, можна зробити висновок, що при зростанні кількості проєктів Всеукраїнського та регіонального рівнів зростає кількість закладів освіти області, зацікавлених у них, що може свідчити про позитивну тенденцію та готовність закладів освіти до провадження наукової, дослідної, інноваційної діяльності.

У 2020 році заклади освіти Сумської області впроваджують в освітній процес 41 інноваційну педагогічну технологію, у яких задіяні 169 закладів освіти (табл. 5). Показник кількості впроваджених педагогічних інновацій протягом останніх трьох років майже не змінився.

Таблиця 5.

Показники кількості впроваджених інноваційних педагогічних технологій у відповідності до кількості задіяних у них закладів освіти Сумської області за останні 3 роки

Рік

Кількість інноваційних педагогічних технологій

Кількість закладів, задіяних у впровадженні

2018

41

129

2019

40

285

2020

41

169

Організаційно-методичний супровід управління інноваційною діяльністю супроводжується функціонуванням науково-дослідних лабораторій КЗ СОІППО, серед яких варто відмітити Науково-дослідну лабораторію з проблем медіаосвіти та медіаграмотності; Науково-дослідну лабораторію з проблем здоров’яспрямованої освіти; Науково-дослідну лабораторію STEM-освіти; Науково-дослідну лабораторію історико-краєзнавчих досліджень; Науково-дослідну лабораторію інклюзивного та інтегрованого навчання КЗ СОІППО; Науково-дослідну лабораторію з організації роботи опорних закладів освіти.

Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти та місцеві органи управління освітою приділили значну увагу стимулюванню проведення експериментальної роботи та інноваційної діяльності, а відповідальність директорів закладів освіти та наукових керівників експериментальних педагогічних досліджень, які ретельно вивчають доцільності відкриття експерименту, унеможливили проведення формальних експериментальних досліджень у Сумській області.

Аналіз експериментальної роботи закладів освіти області дає змогу визначити перспективи розвитку інноваційних процесів:

 • спрямованість на особистісно-орієнтоване навчання та виховання, що актуалізує ідеї гуманістичної парадигми освіти;
 • технологізацію інноваційних процесів у загальноосвітньому закладі, за якої утверджується пріоритет технологій особистісно-орієнтованого виховання і навчання, новітніх інформаційно-комунікаційних технологій;
 • подальшу диференціацію та індивідуалізацію у процесах навчання та виховання (зокрема, шляхом упровадження відповідних інформаційно-комунікаційних технологій), які повинні сприяти розвитку творчих можливостей, задоволенню інтересів та нахилів кожного учня, орієнтації на спеціалізовану поглиблену підготовку, створенню умов для одержання додаткових знань, умінь, навичок;
 • орієнтацію на збереження і зміцнення здоров’я підростаючого покоління, що вимагатиме дотримання умов валеологічного забезпечення освітнього процесу, розробки, апробації і впровадження нових валеологічних освітніх технологій, навчальних програм і спецкурсів.

Означені пріоритетні напрями експериментальної роботи та сучасний розвиток освіти вимагає якісного впровадження інноваційних педагогічних технологій, професійного вдосконалення педагогічних, науково-педагогічних та керівних кадрів системи освіти відповідно до сучасних трансформацій суспільства й вимог інноваційного поступу освіти у процесі її реформування.

Експерименти всеукраїнського рівня

Інноваційні проєкти міжнародного рівня

Інноваційні проєкти всеукраїнського рівня

Інноваційні проєкти регіонального рівня

Інноваційні педагогічні технології

Стан ведення експериментальної, інноваційної та проєктної діяльності

Анотований каталог публікацій із інноваційної освітньої діяльності та експериментальної роботи педагогічних працівників Сумської області за 2020 рік

Анотований каталог публікацій із інноваційної освітньої діяльності та експериментальної роботи педагогічних працівників Сумської області за 2019 рік

Анотований каталог публікацій із інноваційної освітньої діяльності та експериментальної роботи педагогічних працівників Сумської області за 2018 рік

Анотований каталог публікацій із інноваційної освітньої діяльності та експериментальної роботи педагогічних працівників Сумської області за 2017 рік

Анотований каталог публікацій із інноваційної освітньої діяльності та експериментальної роботи педагогічних працівників Сумської області за 2016 рік

Анотований каталог публікацій із інноваційної освітньої діяльності та експериментальної роботи педагогічних працівників Сумської області за 2015 рік

Довідник «Освітні проекти та технології»

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Додаткові посилання

DSJO logo

BPD 205

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO