Стан експериментальної роботи та інноваційної освітньої діяльності в закладах освіти сумської області

Освіта – це стратегічний ресурс соціально-економічного, культурного і духовного розвитку суспільства, що сприятиме поліпшенню добробуту людей, забезпеченню національних інтересів, зміцненню міжнародного авторитету й іміджу нашої країни. На загальнодержавному рівні процеси розвитку системи освіти знайшли відображення в Законі України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII, Законі України «Про вищу освіту» 01.07.2014 № 1556-VII (зі змінами від 05.09.2017 № 2145-VIII), розпорядженні КМУ України від 14 грудня 2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року». Ці та інші документи визначають необхідність створення такої інноваційної системи національної освіти, яка здатна забезпечити різноманітні освітні потреби особистісного розвитку людини згідно з її індивідуальними задатками, здібностями та запитами суспільства.

Під інноваційною освітньою діяльністю розуміємо розроблення й використання у сфері освіти результатів досліджень та розробок. Оскільки єдино правильним і ефективним шляхом перевірки результативності запровадження інновацій у системі освіти є експеримент, то експериментальна робота є складовою інноваційної діяльності.

На інститут покладені зобов’язання інформувати педагогічну громадськість щодо інноваційної діяльності й сприяти застосуванню у закладах освіти експериментальних проектів, інноваційних технологій, форм і методів, апробованих та рекомендованих до застосування Міністерством освіти і науки України. Саме тому одним із головних завдань розвитку експериментальної роботи у регіоні вбачаємо удосконалення процесу трансформування наукових ідей в практику роботи закладів освіти, пошук шляхів підвищення якості безперервного навчання педагогічних працівників, розвиток їх професійної майстерності, формування навичок експериментальної роботи.

Експериментальна робота в закладах освіти здійснюється відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 11.07.2017 № 994 «Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» та від 23.11.2009 № 1054 «Про внесення змін до Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад».

Експериментальна робота в освітньому просторі Сумської області у 2018 році реалізується у 18-ти науково-дослідних педагогічних експериментах Всеукраїнського рівня (135 закладів освіти області). (табл. 7.1.1).

001

Рис. 7.1.1. Показники кількості експериментів, що реалізуються в закладах освіти області

Забезпечують реалізацію експериментальної роботи в закладах освіти Білопільського (2), Великописарівського (2), Краснопільського (1), Кролевецького (2), Лебединського (2), Недригайлівського (1), Путивльського (1), Роменського (3), Сумського (4), Тростянецького (5) районів, Кириківської (1), Березівської (1), Хотінської (1), Недригайлівської (2), Боромлянської (1), Верхньосироватської (3) сільських рад та міст Суми (60), Конотоп (21), Шостка (7), Лебедин (6), Глухів (3), Охтирка (3), Ромни (3). Із них найкраще роботу організовано:

  • у місті Суми, де в експериментах задіяно 60 закладів освіти;

  • у місті Конотоп, де в експериментах задіяно 21 заклад освіти;

  • Тростянецькому (5) районі та містах Шостка (7), Лебедин (6), де в експериментах задіяно від 5 до 10 закладів освіти.

Завдяки ефективним заходам науково-видавничого відділу та науково-педагогічних працівників інституту щодо інформування про проведення екпериментальної роботи в області за звітний період запроваджено 2 експерименти Всеукраїнського рівня у 9 закладах освіти:

    • «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення інтегрованого курсу «Природничі науки» для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти» у якому беруть участь 6 закладів освіти, із них: у Білопільському (1), Лебединському (1), Недригайлівському (1) районах, у Верхньосироватській сільській раді (1), у м. Суми (2);

    • «Електронний підручник для загальної середньої освіти» (E-book for secondary education (EBSE)) у якому беруть участь 3 заклади освіти, із них: м. Ромни (1), м. Суми (1), м. Конотоп (1).

002

Рис. 7.1.2. Динаміка реалізації дослідно-експериментальної роботи

в закладах освіти області

Науковий супровід експериментальних педагогічних досліджень у закладах освіти області здійснюється 17 науковцями з науковими ступенями доктора та кандидата наук провідних установ України, а саме: Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, УкрІНІ, Інституту модернізації змісту освіти, Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України, Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, Університету банківської справи НБУ, департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України, Центр інноваційної педагогіки та психології Хмельницького національного університету, Інститут педагогіки та психології Національного педагогічного університету, Київського інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України.

Відповідно до зазначених нормативних документів керівництво та координація діяльності експериментальних навчальних закладів області здійснюється працівниками КЗ СОІППО, зокрема:

• спільно з Департаментом освіти і науки СОДА забезпечують регіональний рівень управління інноваційними педагогічними процесами;

• проводять експертизу та корегують інноваційні процеси в експериментальних навчальних закладах;

• здійснюють науково-методичний супровід процесу впровадження педагогічних експериментів в освітню практику;

забезпечують патронаж закладів освіти, у яких проводиться експериментальна робота;

узгоджують роботу відділів освіти області, експериментальних закладів освіти із впровадження інноваційних педагогічних технологій у освітній процес;

здійснюють загальне керівництво експериментальними дослідженнями з апробації педагогічних інновацій у рамках роботи експериментальних закладів освіти;

• консультують педагогів-новаторів із питань пошуково-дослідницької роботи та реалізації інноваційних педагогічних технологій;

• інформують громадськість про результати інноваційної діяльності з метою запровадження у роботі закладів освіти;

• створюють ефективні механізми наукового керівництва експериментальною роботою педагогів;

організовують тісну співпрацю з закладами вищої освіти і науково-дослідними інститутами;

• сприяють участі регіональних закладів освіти у загальнодержавних та міжнародних освітніх дослідницьких проектах;

• забезпечують введення інновацій у післядипломну педагогічну освіту.

З метою ознайомлення керівників місцевих органів управління освітою з досвідом роботи закладів освіти, що працюють над реалізацією експериментальних та інноваційних програм в області на сайті КЗ СОІППО постійно здійснюється оновлення розділу «Наукова робота».

З метою підвищення ефективності експериментальної роботи між місцевими органами управління освітою та КЗ СОІППО у районах, сільських радах, об’єднаних територіальних громадах та містах області визначено координаторів з питань організації експериментальної роботи та інноваційної діяльності в закладах освіти та 20 квітня 2018 року проведено обласний науково-методичний семінар «Інноваційна та проектна діяльність як чинник підвищення якості освіти у закладах освіти у рамках реалізації концепції «Нова українська школа». У роботі якого взяли участь більше 50 осіб: координатори інноваційної та експериментальної діяльності методкабінетів місцевих органів управління освітою, керівники лабораторій, експериментів та проектів, науково-педагогічні працівники КЗ СОІППО (табл. 7.1.2).

Сучасна освіта вимагає принципово нових наукових досліджень, обґрунтованого й послідовного запровадження сучасних науково-педагогічних технологій, ефективних підходів до організації наукової та інноваційної діяльності. Інноваційна освіта стає домінуючою тенденцією у всьому світі та є альтернативою традиційній освіти. Відповідно нова модель освіти повинна задовольняти вимогам безперервності, фундаментальності, універсальності, гуманізації та демократизму. Вона повинна мати механізми динамічного саморозвитку, тому потрібна цілісна безперервна система створення та впровадження педагогічних технологій в освіту.

Науково-педагогічні працівники інституту і педагогічні працівники закладів освіти наголосили на актуальності порушених питань та на необхідності взаємозв’язку теорії з практикою. Учасники семінару розкрили основні питання впровадження експериментальної роботи в закладах освіти області. Визначили основні завдання на найближчий час, окреслили основні проблеми й труднощі у здійсненні експериментальної роботи та впровадженні педагогічних технологій у закладах освіти області. За результатами роботи учасники отримали матеріали семінару: довідник «Освітні проекти та технології» (упорядники: Грицай С.М., Кириченко О.М., Борисова О.В.) та анотований каталог публікацій із інноваційної діяльності та експериментальної роботи педагогічних працівників Сумської області за 2017 рік (укладачі: Грицай С.М., Кириченко О.М., Борисова О.В.).

Відповідно до пунктів 3,4 розділу ІІІ наказу Міністерства освіти і науки України від 11.07.2017 № 994 «Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» та з метою оновлення бази даних експериментальної роботи та інноваційної діяльності у жовтні 2018 року науково-видавничим відділом здійснено паспортизацію навчальних закладів щодо обліку і моніторингового контролю за станом обстежуваного експерименту в навчальному закладі. У паспорті міститься основна інформація про наявні експерименти, проекти та інновації в регіоні. Оновлення бази даних здійснюється КЗ СОІППО щороку, до 1 жовтня.

Активну участь у впровадженні 3 проектів Міжнародного рівня, 10 проектів Всеукраїнського рівня та одного регіонального рівня беруть 463 заклади освіти області.

Заклади освіти Сумської області впроваджують в освітній процес41 інноваційну педагогічну технологію, у яких задіяно129 закладів освіти.

Особливої уваги потребує питання фінансового забезпечення для проведення експериментальної роботи, як на місцевому, так і на державному рівнях. У більшості випадків поліпшення матеріально-технічного супроводу процесу впровадження експериментів відбувається за рахунок залучених коштів та інших джерел фінансування не заборонених чинним законодавством.

Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти та місцеві органи управління освітою приділили значну увагу щодо стимулювання проведення експериментальної роботи та інноваційної діяльності, а відповідальність директорів закладів освіти та наукових керівників експериментальних педагогічних досліджень, які ретельно вивчають доцільності відкриття експерименту, унеможливили проведення формальних експериментальних досліджень у Сумській області.

Аналіз експериментальної роботи закладів освіти області дає змогу визначити перспективи розвитку інноваційних процесів:

- спрямованість на особистісно-орієнтоване навчання та виховання, що актуалізує ідеї гуманістичної парадигми освіти;

- технологізацію інноваційних процесів у загальноосвітньому закладі, за якої утверджується пріоритет технологій особистісно-орієнтованого виховання і навчання, новітніх інформаційно-комунікаційних технологій;

- подальшу диференціацію та індивідуалізацію у процесах навчання та виховання (зокрема, шляхом упровадження відповідних інформаційно-комунікаційних технологій), які повинні сприяти розвитку творчих можливостей, задоволенню інтересів та нахилів кожного учня, орієнтації на спеціалізовану поглиблену підготовку, створенню умов для одержання додаткових знань, умінь, навичок;

- орієнтацію на збереження і зміцнення здоров’я підростаючого покоління, що вимагатиме дотримання умов валеологічного забезпечення освітнього процесу, розробки, апробації і впровадження нових валеологічних освітніх технологій, навчальних програм і спецкурсів.

Означені пріоритетні напрями експериментальної роботи та сучасний розвиток освіти вимагає якісного впровадження інноваційних педагогічних технологій, професійного вдосконалення педагогічних та керівних кадрів системи освіти відповідно до сучасних трансформацій суспільства й вимог інноваційного розвитку освіти у процесі її реформування.

Експерименти всеукраїнського рівня

Інноваційні проекти міжнародного рівня

Інноваційні проекти всеукраїнського рівня

Проекти регіонального рівня

Стан ведення експериментальної діяльності

Анотований каталог 2019

Анотований каталог 2018

Анотований каталог 2017

Анотований каталог 2016

Довідник «Освітні проекти та технології»

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

president  komitet  sumyoda  monua  zno-kharkiv  1545

баннер прозоро new