Інноваційна діяльність, дослідно-експериментальна робота

Одним із завдань освітньої політики держави є формування якісно нової системи освіти. Закономірною і обов’язковою умовою успішної реалізації цього завдання є забезпечення випереджального розвитку освітньої галузі, головною ознакою якої стає активне впровадження інноваційних технологій.

Сумський обласний інституту післядипломної педагогічної освіти сприяє застосуванню у навчальних закладах: експериментальних проектів, інноваційних технологій, форм і методів, апробованих та рекомендованих до застосування Міністерством освіти і науки України. Саме тому одним із головних завдань розвитку дослідно-експериментальної роботи у регіоні вбачаємо удосконалення процесу трансформування наукових ідей в практику роботи школи, пошук шляхів підвищення якості безперервного навчання педагогічних працівників, розвиток їх професійної майстерності, формування навичок науково-дослідної роботи.

Заклади освіти відчувають потребу у вчителеві, який постійно прагне до творчого пошуку, має сформовані вміння і навички організації дослідно-експериментальної роботи, вивчення, узагальнення та впровадження кращого педагогічного досвіду, високий рівень інформаційної і громадянської культури, вміє інтерпретувати новий зміст освіти засобами інноваційних технологій, методик навчання і виховання, здійснювати аналіз та самоаналіз результатів творчої пошуково-дослідної діяльності.

Саме пошук інноваційних технологій, їх впровадження з метою формування і розвитку компетентностей учня як конкурентоспроможної особистості стали поштовхом до професійного і творчого зростання вчителів. Тільки спільне бачення мотивує людей, генерує їх автентичність, спонукає педагогічний колектив школи до самоосвіти. Результатом організаційно-підготовчої роботи можна вважати готовність більшості педагогічних колективів до участі в педагогічний експериментах.

Дослідно-експериментальна робота в навчальних закладах здійснюється відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 30.11.2012 № 1352 «Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» та від 23.11.2009 № 1054 «Про внесення змін до Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад».

У 2015 році дослідно-експериментальна робота в освітньому просторі Сумської області реалізується у 19-ти науково-дослідних педагогічних експериментах, 6 із яких мають статус Всеукраїнського рівня (у якому задіяно: 28 загальноосвітніх навчальних закладів та відділ освіти Путивльської районної державної адміністрації), 3 – регіонального рівня (9 загальноосвітніх навчальних закладів), 10 – на рівні навчального закладу (1 дошкільний навчальний заклад та 10 загальноосвітніх навчальних закладів області)

Крім того, у 2015 році призупинено впровадження Всеукраїнського експерименту «Відкритий світ» у зв’язку з обмеженням інформаційного забезпечення у 42 загальноосвітніх навчальних закладах області (відсутність провайдерів з надання безпровідної мережі Інтернет 4G). Експерименти Всеукраїнського рівня «Росток», «Школа сприяння здоров’я», «Школа дружня до дитини», у яких брали участь 23 загальноосвітні навчальні заклади, рішенням вченої ради Інституту інноваційних технологій і змісту освіти рекомендовано до впровадження як педагогічні технології.

Вступ3346

Динаміка реалізації дослідно-експериментальної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах області

У 2015 році реалізують дослідно-експериментальну роботу в навчальних закладах Білопільського (1), Глухівського (2), Краснопільського (1), Кролевецького (1), Лебединського (4), Липоводолинського (1), Путивльського (3) районів та міст Суми (16), Конотоп (6), Шостка (5), Лебедин (5), Глухів (2), Ромни (1). Із них найкраще роботу організовано у місті Суми, де в експериментах задіяно більше 10 навчальних закладів та у містах Конотоп, Шостка, Лебедин де задіяно від 5 до 10 навчальних закладів.

В області запроваджено 5 експериментів практичного спрямування, з них: 2 експерименти всеукраїнського рівня: «Педагогічні умови організації профільного навчання в освітньому окрузі сільської місцевості» (6 навчальних закладів у Білопільському (1), Лебединському (2), Путивльському (2- ЗНЗ та 1- відділ освіти) районах; «Формування змісту профільного навчання в єдності його інваріантної і варіативної складових» (Путивльський відділ освіти) та 3 на рівні навчального закладу: «Вплив зниження рівня ґрунтових вод на деревні насадження нашої місцевості, як засіб формування в учнів ціннісного ставлення до природи рідного краю» Глухівський р-н (1); «Історія спорту на Лебединщини» м. Лебедин (1); «Видатні постаті навчального закладу від заснування до сьогодення» м. Лебедин (1).

Вступ4781

Показники кількості експериментів, що реалізуються в навчальних закладах області

З метою ознайомлення керівників місцевих органів управління освітою з досвідом роботи навчальних закладів, що працюють над реалізацією експериментальних та інноваційних програм в області на офіційному сайті Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти постійно здійснюється оновлення розділу «Наукова робота».

Саме завдяки ефективним заходам науково-методичного відділу та науково-педагогічних працівників інституту щодо інформування про результати проведення дослідно-експериментальної роботи в області до всеукраїнського експерименту «Хмарні сервіси в освіті» долучилось ще два загальноосвітні навчальні заклади міста Конотоп: Конотопська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 9 Конотопської міської ради та Конотопська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 Конотопської міської ради.

Для підвищення ефективності дослідно-експериментальної діяльності між місцевими органами управління освітою та КЗ Сумський ОІППО у районах та містах області визначено координаторів з питань організації дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах.

З метою оновлення бази даних дослідно-експериментальної діяльності у жовтні 2015 року здійснено паспортизацію навчальних закладів щодо обліку і моніторингового контролю за станом обстежуваного експерименту в навчальному закладі. У паспорті міститься основна інформація про наявні експерименти. Оновлення бази даних відбувається щороку, до 1 жовтня.

Згідно з рішенням Вченої ради від 30.05.2013 (протокол № 10) при науково-методичній раді КЗ Сумський ОІППО діє експертна рада з питань експертизи дослідно-експериментальної роботи, до складу якої входять представники КЗ Сумський ОІППО та Департаменту освіти і науки Сумської облдержадміністрації. Засідання ради відбувається наприкінці навчального року з метою здійснення експертної оцінки роботи експериментальних майданчиків, підбиття підсумків або запровадження нових експериментів.

Аналіз інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів області дає змогу визначити перспективи розвитку інноваційних процесів:

  • спрямованість на особистісно-орієнтоване навчання та виховання, що актуалізує ідеї гуманістичної парадигми освіти;

  • технологізацію інноваційних процесів у загальноосвітньому закладі, за якої утверджується пріоритет технологій особистісно-орієнтованого виховання і навчання, новітніх інформаційно-комунікаційних технологій;

  • подальшу диференціацію та індивідуалізацію у процесах навчання та виховання (зокрема, шляхом упровадження відповідних інформаційно-комунікаційних технологій), які повинні сприяти розвитку творчих можливостей, задоволенню інтересів та нахилів кожного учня, орієнтації на спеціалізовану поглиблену підготовку, створенню умов для одержання додаткових знань, умінь, навичок;

  • орієнтацію на збереження і зміцнення здоров’я підростаючого покоління, що вимагатиме дотримання умов валеологічного забезпечення освітнього процесу, розробки, апробації і впровадження нових валеологічних освітніх технологій, навчальних програм і спецкурсів.

Означені пріоритетні напрями інноваційних процесів покликані забезпечити випереджувальний розвиток експериментальних навчальних закладів, який дасть можливість для їх швидкої модернізації у системі освіти.

Таким чином, експериментальна педагогічна діяльність як частина інноваційної освітньої діяльності покликана створити нову систему розвитку творчо мислячої особистості засобами компетентнісно спрямованих життєтворчих технологій. 

Про стан здійснення інноваційної роботи та організації дослідно – експериментальної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах Сумської області

Дослідно-експериментальна робота навчальних закладів яка реалізується у Сумській області

Інформація про інноваційну діяльність у загальноосвітніх навчальних закладах області

Участь у проектах в загальноосвітніх навчальних закладів області

Інформація про інноваційна діяльність у дошкільних навчальних закладах області

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

president  komitet  sumyoda  monua  zno-kharkiv  1545