Наукова робота

КВІТЕНЬ 2019 РОКУ

1-5 квітня 2019 - ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток сучасної природничо-математичної освіти: реалії, проблеми якості, інновації»

2-4 квітня 2019 року - Всеукраїнський науково-практичний семінар «Актуальні проблеми сучасної мистецької освіти в умовах впровадження нової української школи»

10-12 квітня 2019 року - Всеукраїнська науково-методична конференція "Забезпечення якості вищої освіти"

11-12 квітня 2019 року - ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи»

11-12 квітня 2019 року - ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності»

12-13 квітня 2019 року - Міжнародна науково-практична конференція «Філософсько-світоглядні та культурологічні контексти неперервної освіти»

12-13 квітня 2019 р - Міжнародна науково-практична конференція «Філософсько-світоглядні та культурологічні контексти неперервної освіти»

17 квітня 2019 року - Всеукраїнському круглому столі «Інтеграція змісту освіти в профільній школі»

18 квітня 2019 року - Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми медіапростору»

25 квітня 2019 року - Всеукраїнська науково-практичніа Інтернет-конференція «Розвиток інформаційної компетентності та медіаграмотності керівника Нової української школи в умовах післядипломної педагогічної освіти»

ТРАВЕНЬ 2019 РОКУ

16 травня 2019 р. - ІV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Соціально-психологічні технології розвитку особистості»

16-17 травня 2019 року - V Ювілейна Міжнародна науково-практична конференція «НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА НОВОГО СТОРІЧЧЯ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

21 травня 2019 року - Науково-практична конференція «Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми і перспективи розвитку»

24 травня 2019 р. - Всеукраїнська заочна науково-практична конференція: «Граматика Мелетія Смотрицького як основа граматичного вчення східних слов’ян»

24-25 травня 2019 року - Міжнародної наукової конференції «Соціально - гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність»

30-31 травня 2019 р. - Всеукраїнська (з міжнародною участю) науково-практична конференція «Треті Ушинські читання. Освіта і культура в Україні та діаспорі в історичному розвитку та в умовах викликів інформаційного суспільства» 

Офіційні посилання

president  komitet  sumyoda  monua  zno-kharkiv  1545

баннер прозоро new