Наукова робота

Листопад (анонси наукових заходів)

Міжнародна заочна науково-практична конференція "Трансформація змісту та технологій додаткової педагогічної освіти в умовах реалізації компетентісного підходу".

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Застосування технологій бенчмаркінгу в організації навчального процесу в системі післядипломної педагогічної освіти»

Всеукраїнській науково -методичній конференції «Теоретико-методичні засади вивчення сучасної фізики та нанотехнологій у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах»

Науково-практична конференція молодих учених "Українські перспективи у світовому розвитку"

ІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції «Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управління навчальними закладами»

ХІІ Всеукраїнська науково-методична конференція Реалії та перспективи євроінтеграційного розвитку післядипломної педагогічної освіти України

Науково-практична конференція за міжнародною участю “Розвиток професійних компетентностей державних службовців: комунікативний аспект”

Друга всеукраїнська науково-практична конференція «Комунікаційні стратегії сучасної школи»

Педагогічний факультет Прешовського університету (Словацька Республіка) запрошує Вас надсилати свої статті до збірника наукових праць ОСВІТА І СУСПІЛЬСТВО

Modern Tendencies in Business and Public Sector / Сучасні тенденції в бізнесі та суспільному секторі / Современные тенденции в бизнесе и общественном секторе

4-а Международная научная конференция «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ: ЭКОНОМИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФАРМАЦИЯ»

II ЕЖЕГОДНЫЙМЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ «Magnum Opus Publication-2015/2016»

ХІ-а Міжнародна науково-практична конференція “Вища освіта України у контектсті інтеграції до європейського освітнього простору”

Всеукраїнська науково-практична конференція СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

Стипендія на тренінговий курс із з європейської інтеграції

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку європейської освіти»

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку»

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання національно-патріотичного виховання дітей та молоді: досвід та проблеми»

IІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Стан і перспективи сучасного туризму»

Жовтень (анонси наукових заходів)

Міжнародна науково-практична конференція «Психологія та педагогіка: сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування»

І Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми комплексної корекції аутистичних порушень» на базі факультету корекційної педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м.Київ)

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ»

ІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Психолого-педагогічні аспекти розвитку лідерського потенціалу сучасної молоді: теорія і практика»

Київська наукова організація педагогіки та психології пропонує всім зацікавленим особам опублікувати свою наукову роботу у дев’ятомуномері журналу під назвою «Київський науково-педагогічний вісник».

28 жовтня 2016 року проводиться Міжнародна науково-практична конференція «Концептуальні засади інноваційних підходів в сучасній науковій теорії та практиці»

Другa всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації»

ІV Всеукраїнськіa науково-практичнa Інтернет-конференціz «Інноваційна діяльність та дослідно-експериментальна робота в сучасній освіті»

Восьмий міжнародний форум «Інноватика в сучасній освіті - 2016»та Четверта Міжнародна виставка закордонних навчальних закладів «World Edu»

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Прогнозування розвитку педагогічної інноватики»

Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка та психологія сьогодні: постулати минулого і сучасні теорії»

Восьмий міжнародний форум «Інноватика в сучасній освіті - 2016» та Четверта Міжнародна виставка закордонних навчальних закладів «World Edu»

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція Управління навчальними закладами: досвід, проблеми та перспективи.

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України»

Вересень (анонси наукових заходів)

Наша діяльність (Лабораторія інклюзивного та інтегрованого навчання)

Офіційні посилання

president  komitet  sumyoda  monua  zno-kharkiv  1545