Освітня діяльність

Освітня діяльність КЗ СОІППО є одним із основних напрямів діяльності інституту, що передбачає забезпечення післядипломної освіти, здобуття вищої освіти і задоволення інших освітніх потреб працівників галузі освіти. Освітня діяльність реалізується відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту» «Про повну загальну середню освіту», Указів Президента, інших нормативних документів чинного законодавства України.

Мета освітньої діяльності - запровадження гнучкої системи безперервної освіти педагогічних та науково-педагогічних працівників галузі освіти Сумської області, забезпечення підвищення кваліфікації, перепідготовки і стажування, здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за акредитованими освітньо-професійними програмами

Освітня діяльність здійснюється відповідно до державної ліцензії МОН України.

Освітня діяльність КЗ СОІППО спрямована на визначений контингент осіб:

  • слухачі – працівники галузі освіти Сумської області, що перебувають на курсах підвищення кваліфікації за затвердженим Вченою радою інституту переліком спеціальностей керівних і педагогічних кадрів усіх типів закладів освіти;
  • студенти – здобувачі вищої освіти за акредитованими освітньо-професійними програмами та ліцензованими спеціальностями, які зараховуються на навчання до інституту наказом ректора.

Забезпечення підвищення кваліфікації та стажування педагогічних та науково-педагогічних працівників галузі освіти Сумської області, запровадження гнучкої системи безперервної освіти  - провідне завдання кафедр інституту: педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту; теорії і методики змісту освіти; соціально-гуманітарної освіти; психології; освітніх та інформаційних технологій.

Підготовку фахівців на другому (магістерському) рівні вищої освіти забезпечують науково-педагогічні працівники відповідно до нормативних вимог щодо запровадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти. Освітню діяльність з підготовки фахівців другого (магістерського) рівня за акредитованими освітньо-професійними програмами забезпечують науково-педагогічні працівники випускових кафедр інституту: педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту; психології, що мають відповідну освіту, наукові ступені, вчені звання, стаж науково-педагогічної діяльності понад два роки, публікації за фахом, пройшли підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років тощо.

Освітню діяльність з підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які працюють у початкових класах за новим Державним стандартом початкової освіти забезпечують регіональні тренери, які були спеціально підготовані МОН України, тренери-педагоги, які залучались КЗ СОІППО до освітнього процесу на курсах ПК керівних та педагогічних працівників у зв'язку із запровадженням Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» і навчали педагогів впроваджувати Державний стандарт початкової загальної освіти згідно затвердженого ДОН Сумської ОДА графіку.

Керівні функції щодо організації, планування і контролю освітньої діяльності в інституті відповідно до акредитованих освітньо-професійних програм, навчальних планів напрямів підготовки/спеціальностей, координації навчальної, методичної та організаційної роботи викладачів кафедр здійснює навчальний відділ.

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Додаткові посилання

DSJO logo

BPD 205

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO