Науково-методичний супровід роботи з педагогічними працівниками відділів (управлінь) освіти

Нормативні документи галузі передбачають заходи з модернізації освіти, її стратегічне реформування та розвиток, прямо вказують на доступність якісної освіти для всіх громадян, як пріоритетне завдання освітньої галузі. На сучасному етапі це вимагає розвитку професіоналізму кадрового потенціалу, підвищення фахової підготовки, удосконалення неперервної освіти педагогічних працівників.

Підґрунтям для вирішення цих питань є Конституція України, Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указ Президента «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування і розвитку освіти в Україні», Положення про центр професійного розвитку педагогічних працівників (Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 р. № 672), Рекомендації щодо організації та проведення методичної роботи з педагогічними кадрами (лист МОН України від 03.07.2002 №1∕9-318), чинне законодавство про освіту.

Координацію діяльності Центрів професійного розвитку педагогічних працівників у районах, містах, об’єднаних територіальних громадах здійснює навчально-методичний відділ координації освітньої діяльності та професійного розвитку КЗ Сумський ОІППО.

Робота Центрів професійного розвитку педагогічних працівників відбувається в контексті реалізації обласної моделі спільної взаємодії (відповідно до пунктів Положення про центр професійного розвитку педагогічних працівників), що орієнтована на виконання таких функцій:

  • планування (визначення системи заходів, що забезпечують досягнення найкращих результатів);
  • організації (консультування з питань професійної взаємодії, реалізації змісту освіти);
  • діагностування (вивчення ступеня розриву між реальним рівнем компетентності педагогів, що виявляється в узагальненому результаті їх праці та вимогами суспільства до якості діяльності працівників освіти в умовах реформування української школи);
  • прогностичності (визначення знань і умінь, необхідних учителям у майбутньому);
  • моделювання (консультування з питань професійного зростання);
  • інформування (своєчасне ознайомлення з новинками педагогіки, методики, дидактики, фаху тощо);
  • відновлення (відтворення частково забутих знань);
  • консультування (надання необхідної інформації професійного спрямування);
  • коригування (виправлення в діяльності вчителя недоліків, пов’язаних із використанням застарілих методик, що не відповідають вимогам сучасності);
  • пропаганди (інформування вчителів щодо впровадження в практику роботи досягнень науки, передового педагогічного досвіду) та ін.

model

Обласна організаційно-функціональна модель методичної діяльності

У 2023-2024 навчальному році вектор роботи –  «Забезпечення якісної освіти засобами педагогічної інноватики як важливого чинника в реалізації державних освітніх ініціатив, спрямованих на формування компетентного випускника нової української школи».

 

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Додаткові посилання

DSJO logo

BPD 205

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO