Інноваційна діяльність, дослідно-експериментальна робота

КЗ СОІППО сприяє застосуванню у навчальних закладах: експериментальних проектів, інноваційних технологій, форм і методів, апробованих та рекомендованих до застосування Міністерством освіти і науки України. Саме тому одним із головних завдань розвитку дослідно-експериментальної роботи у регіоні вбачаємо удосконалення процесу трансформування наукових ідей в практику роботи школи, пошук шляхів підвищення якості безперервного навчання педагогічних працівників, розвиток їх професійної майстерності, формування навичок дослідно-експериментальної роботи.

Дослідно-експериментальна робота в навчальних закладах здійснюється відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 31.03.2015 № 380 «Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» та від 23.11.2009 № 1054 «Про внесення змін до Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад».

У 2016 році дослідно-експериментальна робота в освітньому просторі Сумської області реалізується у 13-ти науково-дослідних педагогічних експериментах: 11 із яких мають статус Всеукраїнського рівня (у якому задіяні: 77 навчальних закладів) та 2 – регіонального рівня (11 навчальних закладів) (таблиця 7.1.1.).

Screenshot 2017 01 30 13 43 18

Діаграма 7.1.1. Показники кількості експериментів, що реалізуються в навчальних закладах області

Реалізують дослідно-експериментальну роботу в навчальних закладах Білопільського (2), Великописарівського (2), Глухівського (1), Краснопільського (1), Кролевецький (3), Лебединського (4), Липоводолинського (1), Путивльського (5), С. – Будський (1), Тростянецький (5), Шосткинський (2) районів та міст Суми (38), Конотоп (8), Лебедин (7), Шостка (4), Глухів (2), Ромни (1), Охтирка (1). Із них найкраще роботу організовано у місті Суми, де в експериментах задіяно 38 навчальних закладів та у Путивльському, Тростянецькому районах, містах Лебедин й Конотоп де задіяно від 5 до 10 навчальних закладів.

За звітний період в області запроваджено 6 експериментів всеукраїнського рівня: «Школа майбутнього» у якому беруть участь 7 навчальних закладів, із них: у Лебединському районі (1), у м. Конотоп (1), у м. Лебедин (3), у м. Суми (2); «Упровадження науково-педагогічного проекту «Філологічний Олімп»» у якому беруть участь 22 навчальних заклади м. Суми; «Психолого-педагогічне забезпечення особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в середньому загальноосвітньому навчальному закладі» у якому бере участь 1 навчальний заклад м. Конотоп; «Формування здатності конкурентоспроможного випускника школи до успішної адаптації в контексті інтеграції до європейського середовища» у якому бере участь 1 навчальний заклад м. Конотоп; «Варіативні моделі комп'ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі» у якому бере участь 1 навчальний заклад м. Шостка; «Формування життєвої компетентності вихованців у позашкільному навчальному закладі – Школі сприяння здоров’ю» у якому бере участь 1 навчальний заклад м. Суми.

Screenshot 2017 01 30 13 45 57

 

Діаграма 7.1.2. Динаміка реалізації дослідно-експериментальної роботи в навчальних закладах області

Науковий супровід експериментальних педагогічних досліджень у навчальних закладах області здійснюється 14 науковцями з науковими ступенями доктора та кандидата наук провідних установ України, а саме: Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, УкрІНІ, Інституту модернізації змісту освіти, Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України, Київського інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка та Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

Крім того, у 2016 році завершився термін проведення 2 експериментів, що проходили у навчальних закладах області, із них: експеримент Всеукраїнського рівня «Впровадження моделі навчання «1 учень - 1 комп’ютер» », у якому брали участь 3 загальноосвітні навчальні заклади області із них 2 заклади м. Суми продовжили його впровадження, як педагогічна інновація (КУ Сумська спеціалізована школа І ступеня № 30 Сумської міської ради Сумської області; КУ Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 ім. Д.Турбіна Сумської міської ради Сумської області) та експеримент регіонального рівня «Здорові діти-могутня держава» у якому брали участь 1 загальноосвітній навчальний заклад Лебединського району.

Відповідно до зазначених нормативних документів керівництво та координація діяльності експериментальних навчальних закладів області здійснюється працівниками КЗ СОІППО, зокрема:

• спільно з Департаментом освіти і науки СОДА забезпечують регіональний рівень управління інноваційними педагогічними процесами;

• проводять експертизу та корегують інноваційні процеси в експериментальних навчальних закладах;

• здійснюють науково-методичний супровід процесу впровадження педагогічних експериментів в освітню практику;

• забезпечують патронаж ЗНЗ, ДНЗ та ПНЗ, у яких проводиться дослідно-експериментальна робота;

• узгоджують роботу відділів освіти області, експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів із впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес;

• здійснюють загальне керівництво експериментальними дослідженнями з апробації педагогічних інновацій у рамках роботи експериментальних навчальних закладів;

• консультують педагогів-новаторів із питань пошуково-дослідницької роботи та реалізації інноваційних педагогічних технологій;

• інформують громадськість про результати інноваційної діяльності з метою запровадження у роботі закладів освіти;

• створюють ефективні механізми наукового керівництва експериментальною роботою педагогів;

• організовують тісну співпрацю з вищими навчальними закладами і науково-дослідними інститутами;

• сприяють участі регіональних закладів освіти у загальнодержавних та міжнародних освітніх дослідницьких проектах;

• забезпечують введення інновацій у післядипломну педагогічну освіту.

З метою ознайомлення керівників місцевих органів управління освітою з досвідом роботи навчальних закладів, що працюють над реалізацією експериментальних та інноваційних програм в області на офіційному сайті КЗ СОІППО постійно здійснюється оновлення розділу «Наукова робота».

Завдяки ефективним заходам науково-видавничого відділу та науково-педагогічних працівників інституту щодо інформування про проведення дослідно-екпериментальної роботи в області до всеукраїнських експериментів «Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності в навчально-виховний процес навчальних закладів» долучились 17 навчальних закладів області (Великописарівський район (2), Кролевецький район (2), Тростянецький район (5), м. Глухів (1), м. Лебедин (3), м. Конотоп (1), м. Охтирка (1), м. Ромни (1), м. Шостка (1)) та до експерименту «Формування змісту профільного навчання в єдності його інваріантної і варіативної складових» долучився 1 навчальний заклад Білопільського району.

З метою підвищення ефективності дослідно-екпериментальної діяльності між місцевими органами управління освітою та КЗ СОІППО у районах та містах області визначено координаторів з питань організації дослідно-екпериментальної роботи та інноваційної діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах. Для яких 27 квітня 2016 року науково-видавничим відділом проведено обласний науково–методичний семінар: «Науково-методичний супровід педагогічного пошуку та експериментальної діяльності в умовах модернізації освіти». У роботі якого взяли участь більше 50 осіб: координатори інноваційної та дослідно-експериментальної діяльності методкабінетів місцевих органів управління освітою, керівники лабораторій, експериментів та проектів, науково-педагогічні працівники Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (таблиця 7.1.2.).

Під час роботи семінару науково-педагогічні працівники інституту наголосили на актуальності порушених питань та на необхідності взаємозв’язку теорії з практикою. Учасники семінару розкрили основні питання здійснення інноваційної освітньої діяльності та дослідно-експериментальної роботи в навчальних закладах області та визначили основні завдання на найближчий час, окресливши основні проблеми та труднощі у здійсненні інноваційної освітньої діяльності та дослідно-експериментальної роботи в області.

За результатами роботи учасники отримали матеріали семінару:

«Каталог основних публікацій науково-педагогічних працівників КЗ Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти за 2015 рік» (уклад.: С.В. Драновська, О.М. Кириченко);

«Організація освітніх інновацій та дослідно-експериментальної роботи в навчальних закладах» (уклад.: О.В. Борисова, О.М. Кириченко);

«Анотований каталог публікацій з інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи педагогічних працівників Сумської області» (уклад.: С.М. Грицай, О.В. Борисова).

З метою оновлення бази даних дослідно-експериментальної діяльності у жовтні 2016 року здійснено паспортизацію навчальних закладів щодо обліку і моніторингового контролю за станом обстежуваного експерименту в навчальному закладі. У паспорті міститься основна інформація про наявні експерименти в регіоні. Оновлення бази даних відбувається щороку, до 1 жовтня.

Особливої уваги потребує питання фінансового забезпечення для проведення дослідно-експериментальної роботи, як на місцевому, так і на державному рівнях. У більшості випадків поліпшення матеріально-технічного супроводу процесу впровадження експериментів відбувається за рахунок залучених коштів.

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти та місцеві органи управління освітою приділили значну увагу щодо стимулювання проведення дослідно-експериментальної діяльності, а відповідальність директорів навчальних закладів та наукових керівників експериментальних педагогічних досліджень, які ретельно вивчають доцільності відкриття експерименту, унеможливили проведення формальних експериментальних досліджень в Сумській області.

Аналіз дослідно-експериментальної роботи загальноосвітніх закладів області дає змогу визначити перспективи розвитку інноваційних процесів:

- спрямованість на особистісно-орієнтоване навчання та виховання, що актуалізує ідеї гуманістичної парадигми освіти;

- технологізацію інноваційних процесів у загальноосвітньому закладі, за якої утверджується пріоритет технологій особистісно-орієнтованого виховання і навчання, новітніх інформаційно-комунікаційних технологій;

- подальшу диференціацію та індивідуалізацію у процесах навчання та виховання (зокрема, шляхом упровадження відповідних інформаційно-комунікаційних технологій), які повинні сприяти розвитку творчих можливостей, задоволенню інтересів та нахилів кожного учня, орієнтації на спеціалізовану поглиблену підготовку, створенню умов для одержання додаткових знань, умінь, навичок;

- орієнтацію на збереження і зміцнення здоров’я підростаючого покоління, що вимагатиме дотримання умов валеологічного забезпечення освітнього процесу, розробки, апробації і впровадження нових валеологічних освітніх технологій, навчальних програм і спецкурсів.

Означені пріоритетні напрями інноваційних процесів покликані забезпечити випереджувальний розвиток експериментальних навчальних закладів, який дасть можливість для їх швидкої модернізації у системі освіти.

Про стан здійснення інноваційної роботи та організації дослідно – експериментальної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах Сумської області

Інноваційні проекти Міжнародного рівня

Інноваційні проекти Всеукраїнського рівня

Експерименти Всеукраїнського рівня

Експерименти регіонального рівня

Стан ведення дослідно-експериментальної діяльності

Анотований каталог 2016

Анотований каталог 2017

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.