ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інновації як чинник суспільного розвитку: теорія і практика»

30-31 травня 2012 року відбулася щорічна ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інновації як чинник суспільного розвитку: теорія і практика».

Учасниками конференції були науковці та практики, педагоги-новатори та молоді дослідники, які опікуються проблемами запровадження інновацій в систему освіти й управління. Географія конференції була представлена учасниками з України, Казахстану, Хорватії, Канади та США.

Конференція працювала за наступними тематичними напрямами:

1. Управління суспільним розвитком: проблеми, пошуки, перспективи.

2. Теоретичні та практичні аспекти інноваційних процесів у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи.

3. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті.

4. Психологічні аспекти запровадження інноваційного розвитку в освіті та управлінні.

5. Вплив інновацій на розвиток освіти та педагогічної науки в історичній ретроспективі.

6. Духовно-моральне виховання та його вплив на інноваційний розвиток суспільства.

Перший день конференції пройшов у режимі пленарного засідання, яке відкрив ректор Сумського ОІППО, Заслужений Вчитель УРСР, доцент  В.Ф.Живодьор. На пленарному засіданні з доповідями виступили:

Салтик Г.О., завідувачка кафедри культурології Курського державного університету, доктор історичний наук, професор (тема доповіді «Інноваційні технології в історичній та культурологічній освіті»);

Лісец А.В., директор медичного закладу «ProVita», доктор медицини, Хорватія (тема доповіді «Взаємозв’язок фізичного здоров’я, освітніх та соціальних умов в житті людини»);

Жук М.В., кандидат філософських наук, завідувач кафедри соціально – гуманітарних дисциплін «Роль освіти протягом життя у формуванні інноваційного потенціалу людського капіталу»;

Сара Уайд молодіжний менеджер програми SEND International, США (тема доповіді «Практичні рекомендації щодо навчальної дисципліни у класі школи»);

Юдін М.М., заслужений діяч мистецтв України, член Міжнародного союзу діячів естрадного мистецтва, викладач кафедри теорії та методик виховання Сумського ОІППО з доповіддю на тему «Естетичне виховання дітей і молоді та роль театру у його здійсненні»;

Калашник Надія Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент,докторант кафедри державного управління та місцевого самоврядування Дніпропетровського регіонального інституту державного управілнняНаціональної академії державного управління при Президентові України (тема доповіді «Особливості організації та управління професійною самоосвітою державних службовців в інформаційно – навчальному середовищі»);

Чернякова Аліна Вікторівна, викладач кафедри соціальної педагогіки і гендерних студій СумДПУ ім.. А.С.Макаренко (тема доповіді «Турботливі шкільні громади як інноваційний засіб соціального виховання учнів: досвід США»);

Стефанюк С.К., професор кафедри політології, соціології, культурології ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, кандидат педагогічних наук, доцент, доктор філософії (тема доповіді «Духовно-звичаєва культура як умова правового виховання»);

Перлик В.В., старший викладач кафедри державного управління та педагогічного менеджменту Сумського ОІППО (тема доповіді «Державний механізм управління навчальними закладами в умовах формування інноваційного освітнього середовища»);

Влад М.В., координатор курсів вчителів християнської етики Чернівецького ОІППО, співавтор-упорядник програми та посібників з основ християнської етики, що мають гриф МОНмолодьспорт України (тема доповіді «Формування моральних цінностей особистості через викладання основ християнської етики»).

Під час роботи пленарного засідання відбулась телеконференція за участі науковців з Казахського національного університету ім. аль-Фарабі та Казахського державного жіночого педагогічного університету: Таубаєва Шаркуль Таубаївна - доктора педагогічних наук, професора; Минбаева Айгерим Казиєва - доктора педагогічних наук; Анарбек Назгуль - кандидата педагогічних наук; Садвакасова Зухра Маратівна - кандидата педагогічних наук.

Другий день конференції був присвячений роботі секцій та засіданню круглого столу «Розвиток педагогічної майстерності викладача ВНЗ в умовах інформаційно-технологічного суспільства». Під час роботи секції «Інновації в освітньому процесі: технологія та методика» були презентовані інноваційні методики роботи в початковій та старшій школі, закордонна мовна практика в рамках мовних студій, проектна діяльність учнів та вчителів, представлені приватною гімназією «Prosperitas». Учасниками було розглянуто комплекс проблем пов’язаних з інноваціями за такими напрямами: управління суспільним розвитком: проблеми, пошуки, перспективи; теоретичні та практичні аспекти інноваційних процесів у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи; інформаційно-комунікаційні технології в освіті; психологічні аспекти запровадження інноваційного розвитку в освіті та управлінні; вплив інновацій на розвиток освіти та педагогічної науки в історичній ретроспективі; духовно-моральне виховання та його вплив на інноваційний розвиток суспільства.

В проекті рішення учасники ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації як чинник суспільного розвитку: теорія і практика» зазначили, що вона була присвячена нагальній та важливій темі, особливо з погляду реформ в галузі освіти, викликаних входженням України в міжнародне соціально-економічне та освітнє середовище.

В більшості доповідей звучала думка про те, що інновації набувають в розвитку людства все більшого значення. В суспільстві поступово поширюється розуміння того, що через систему освіти людство відтворює та змінює саме себе як соціальну спільноту. На інформаційному етапі розвитку суспільства все більшого значення набуває здатність особистості здобувати нові знання. Такі соціальні вимоги, зокрема, викликають потребу перегляду наявних організаційно-управлінських та педагогічних методів, уявлень, конкретних методик та технологій. У свою чергу соціальні виклики здебільшого пов'язані зі світоглядними, методологічними, а отже і психологічними зрушеннями. Саме тому інноватика, інноваційні впровадження в суспільних процесах, зокрема й у системі освіти потребують ретельних та всебічних досліджень, співробітництва фахівців із різних галузей знань - філософів, психологів, методистів, педагогів-практиків, спеціалістів у галузі державного управління, охорони здоров'я, фізичної реабілітації та багатьох інших.

Конференція зазначає, що з погляду на те значення, яке набувають інновації в інформаційному суспільстві, необхідно посилити дослідження в галузі суспільних та гуманітарних наук, спрямувати зусилля на розвідки значення інновацій як соціального механізму становлення особистості та соціального чинника соціальних змін, а також світоглядної та методологічної ролі нових парадигм мислення у впровадженні освітніх інновацій.

В роботі конференції були розкриті різнопланові методичні проблеми сучасних суспільних та освітніх інновацій. Було підкреслено, що інноваційні процеси у ХХІ столітті потребують інтеграції зусиль органів влади, органів місцевого самоврядування, представників науки в галузі державного управління, психологів, педагогів, методистів, вчителів-дослідників. Показано, що вирішення таких проблем передбачають змістовні зміни в основних сферах практичної діяльності громадян незалежно від їх віку та освіти. Особливої уваги набуває інноваційна діяльність учнів, студентів, педагогів – як запорука випереджального розвитку держави. Особливо наголошувалося на необхідності широкого використання сучасних ідей, інформаційних технологій, особистісно-зорієнтованого навчання, активних методів навчання, оптимізації педагогічного спілкування.

Одним з важливих питань сучасної науки, інноваційної зокрема, є питання про збереження соціалізованого життєвого середовища для дітей і дорослих. На конференції окремо обговорювалися питання інноваційних освітніх технологій, інновацій в державному управлінні, інновацій в психологічній науці. З цього приводу було виокремлено основні підходи до даних напрямків наукової діяльності, підкреслено необхідність спеціальної роботи щодо збереження соціального, культурного, освітнього, психологічного середовища, як складові суспільного розвитку держави. Також підкреслюється необхідність особливо дбати не лише про фізичне, а і про психічне здоров’я учнів та педагогів.

З цих причин інноваційні технології, як чинник суспільного розвитку, заслуговують на високу оцінку їх позитивного впливу на людство і повинні бути поширені та підтримані всім суспільством та широким загалом населення.

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Додаткові посилання

DSJO logo

BPD 205

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO