Нормативно – правове забезпечення (Захист Вітчизни)

Закон України від 18.01.2001 № 2235-ІІІ «Про громадянство України»

Закон України від 6.03.2003 № 602-IV «Про Державний Гімн України»

Закон України від 28.11.2006 № 376-V «Про голодомор 1932-1933 років в Україні»

Закон України від 9.04. 2015 № 315-VIII «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років»

Закон України від 09.04.2015 № 317-VIII «Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки»

Указ Президента України від 13.11.2014 № 872 «Про День Гідності та Свободи»

Указ Президента України від 13.11.2014 № 871 «Про День Соборності України»

Указ Президента України від 14.10.2014 № 806 «Про День захисника України»

Указ Президента України від 11.02.2015 № 69/2015 «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні»

Указ Президента України від 22.02.2017 №17/2016 «Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 – 1921 років»

Указ Президента України від 18.05.2019 року № 286/2019 "Про Стратегію національно-патріотичного виховання"

Постанова Верховної Ради України від 28.01.1992 № 2067-ХІІ «Про Державний прапор України»

Постанова Верховна Рада України від 19.02. 1992 № 2137-XII «Про Державний герб України»

Постанова Верховної Ради України від 18.12.2018 № 2654-VIII «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2019 році»

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 № 898 «Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти».

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.02.2020 № 143 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2018 № 845 «Деякі питання дитячо-юнацького військово-патріотичного виховання»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.09.2009 №1494 «Про затвердження Плану заходів щодо підвищення рівня патріотичного виховання учнівської та студентської молоді шляхом проведення на постійній основі тематичних екскурсій з відвідуванням об’єктів культурної спадщини»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 31.03.2020 № 464 «Про внесення змін до типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня».

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.09.2000 № 439 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 31.03.2017 № 519 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні».

Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.08.2019 № 1038 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641»

Лист МОН від 16.08.2019 №1/9-523 «Про національно-патріотичне виховання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році».

 

Про Стратегію національно-патріотичного виховання https://zakon.rada.gov.ua › 2019

Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання  https://www.kmu.gov.ua › npas

Лист Міністерства освіти і науки України від 16.08.2019 р. № 1/9-523 «Про національно-патріотичне виховання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році»

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/65422/

Наказ Міністерства освіти і науки України від 29 .07.2019 р. № 1038 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641»

(Викладено в новій редакції Концепцію національно-патріотичного виховання в системі освіти України).  

https://mon.gov.ua › npa › pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-ministerstva-o...

 

Конституція – Основний Закон України.

Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов’язком громадян України.

Воєнна доктрина України є системою поглядів на причини виникнення, сутність і характер сучасних воєнних конфліктів, принципи і шляхи запобігання їх виникненню, підготовку держави до можливого воєнного конфлікту, а також на застосування воєнної сили для захисту державного суверенітету, територіальної цілісності, інших життєво важливих національних інтересів.

 • Закон України «Про Збройні Сили України», затверджений Указом Президента України від 06.12.1991 № 1934-XII (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1934-12).

Цей Закон визначає функції, склад Збройних Сил України, правові засади їх організації, діяльності, дислокації, керівництва та управління ними.

 • Закон України «Про оборону України», затверджений Указом Президента України від 06.12.1991 № 1932-XII (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1932-12/page2).

Цей Закон встановлює засади оборони України, а також повноваження органів державної влади, основні функції та завдання органів військового управління, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, обов'язки підприємств, установ, організацій, посадових осіб, права та обов'язки громадян України у сфері оборони.

 • Закон України «Про загальний військовий обов’язок і військову службу», затверджений Указом Президента України від 25.03.1999
  № 2232-XIІ (
  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2232-12).

Цей Закон здійснює правове регулювання стосовно загального військового обов’язку і військової служби з метою реалізації громадянами України конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни.

 • Закон України «Про Державну прикордонну службу України», затверджений Указом Президента України від 03.04.2003 № 661-ІV (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/661-15).

Цей Закон, відповідно до Конституції України (254к/96-ВР), визначає правові основи організації та діяльності Державної прикордонної служби України, її загальну структуру, чисельність, функції та повноваження.

 • Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», затверджений Указом Президента України від 19.03.1992 № 2801-XIІ (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2801-12).

Основи законодавства України про охорону здоров’я визначають правові, організаційні, економічні та соціальні засади охорони здоров’я в Україні, регулюють суспільні відносини у цій галузі з метою забезпечення гармонійного розвитку фізичних і духовних сил, високої працездатності і довголітнього активного життя громадян, усунення факторів, що шкідливо впливають на їх здоров’я, попередження і зниження захворюваності, інвалідності та смертності, поліпшення спадковості.

 • Закон України «Про Стройовий статут Збройних Сил України», затверджений Указом Президента України від 24.03.1999 № 549-XIV (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/549-14).

Цей Статут визначає стройові прийоми і рухи без зброї та із зброєю; строї підрозділів та військових частин у пішому порядку і на машинах; порядок виконання військового вітання, проведення стройового огляду; місце Бойового Прапора військової частини у строю, порядок його внесення і винесення; обов’язки військовослужбовців перед шикуванням і в строю та вимоги до їх стройового навчання.

 • Закон України «Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України», затверджений Указом Президента України від 24.03.1999
  № 548-XIV (
  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/548-14).

Цей Статут визначає загальні права та обов'язки військовослужбовців Збройних Сил України і їх взаємовідносини, обов'язки основних посадових осіб полку і його підрозділів, правила внутрішнього порядку у військовій частині та її підрозділах.

 • Закон України «Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України», затверджений Указом Президента України від 24.03.1999
  № 550-XIV
  (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/550-14).

Цей Статут визначає організацію і порядок несення гарнізонної та вартової служб, права і обов’язки посадових осіб гарнізону та військовослужбовців, які залучаються для несення цих служб.

 • Закон України «Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України», затверджений Указом Президента України від 24.03.1999 № 551-XIV (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/551-14).

Цей Статут визначає сутність військової дисципліни, обов'язки військовослужбовців щодо її додержання, види заохочень та дисциплінарних стягнень, права командирів щодо їх застосування, а також порядок подання і розгляду заяв, пропозицій та скарг

 • Кодекс цивільного захисту України, затверджений Указом Президента України від 02.10.2012 № 5403-VI (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5403-17).

Кодекс цивільного захисту України регулює відносини, пов'язані із захистом населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, реагуванням на них, функціонуванням єдиної державної системи цивільного захисту, та визначає повноваженняорганів влади, права та обов'язкигромадян, підприємств, установ та організацій.

 • Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на
  2016-2020 роки, затверджена Указом Президента України від 13.10.15 580/2015 (
  http://www.president.gov.ua/documents/5802015-19494).

З метою виховання громадянина-патріота України, утвердження любові до Батьківщини, духовності, моральності, шанобливого ставлення до національних надбань Українського народу, наслідування найкращих прикладів мужності та звитяги борців за свободу та незалежність України як з історичного минулого, так і захисників, які сьогодні відстоюють суверенітет та територіальну цілісність держави у боротьбі із зовнішньою агресією, а також визначення ефективних механізмів системної взаємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства у питаннях національно-патріотичного виховання затверджена Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

 • Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641(http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/47154/)

Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними є патріотичне, громадянське виховання як стрижневі, основоположні, що відповідають як нагальним вимогам і викликам сучасності, так і закладають підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу (раtria) як запоруку власного особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін.

 • Заходи щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641 (http://don.kievcity.gov.ua/files/2015/6/17/
  zahody.pdf
  ).

Підготовлені Заходи спрямовані на розкриття мети, положень і завдань «Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді», прийнятої на засіданні Колегії Міністерства освіти і науки України
26 березня 2015 р. Ця концепція спирається на традиції української державності, національно-визвольної боротьби українського народу, громадянську свідомість, здатність критично і незалежно мислити, бути активним у відстоюванні своєї позиції та готовим до захисту незалежності й територіальної цілісності української держави.

 • Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.15 № 641 http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/
  47154/).

Важливо, щоб кожен навчальний заклад став для дитини осередком становлення громадянина-патріота України, готового брати на себе відповідальність, самовіддано розбудовувати країну як суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, забезпечувати її національну безпеку, сприяти єдності української політичної нації та встановленню громадянського миру й злагоди в суспільстві.

 • Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура»), затверджено наказом Міністерства освіти і науки України, від 31.03.2014 № 276. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1094-12

Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура») є системною формою позакласної роботи з військово-патріотичного та морально-етичного виховання учнівської молоді, важливим засобом формування патріотичної свідомості, спортивно-оздоровчої роботи та активізації роботи по відродженню і розвитку історичних, патріотичних, господарських та культурних традицій Українського козацтва.

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Додаткові посилання

BPD 205

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO