13 Психолого-організаційний супровід суб’єктів освітнього процесу в закладах освіти (в рамках Всеукраїнського проекту «Розвиток соціальної згуртованості суб’єктів освітнього процесу»)

Навчальний курс передбачає набуття слухачами нових компетентностей щодо налагодження конструктивної взаємодії та ефективної співпраці між усіма суб’єктами освітнього процесу в закладах освіти (адміністрація, педагоги, учні, батьки).

Під час інтерактивних занять (ділові ігри, тренінги, майстер-класи) слухачі курсу:

- опанують змістом понять «відповідальне батьківство», «усвідомлене батьківство» та оволодіють сучасними техніками взаємодії з батьками для узгодження балансу між правами, обов’язками і відповідальністю кожного;

- отримають інноваційні методичні кейси проведення батьківських зборів в нових сучасних форматах;

- проаналізують моделі батьківсько-дитячих взаємин, які формують конструктивні батьківські позиції та установки, та їх вплив на розвиток емоційно-пізнавальної сфери дітей;

- ознайомляться з інноваційними підходами створення учнівського самоврядування в початкових класах з метою розвитку позитивної мотивації учнів до навчання в умовах Нової української школи; сучасними моделями учнівського самоврядування в учнів базової та профільної середньої освіти, які сприятимуть формуванню професійних і життєвих компетентностей;

- визначать психологічні умови створення сприятливого соціально-психологічного клімату в учнівському та педагогічному колективах, побудови ефективної співпраці з усіма суб’єктами освітнього процесу (адміністрація, педагоги, учні, батьки), розвитку здатності розуміти іншу людину в ситуації взаємодії та партнерства);

- апробують техніки та технології попередження та подолання конфліктних ситуацій між суб’єктами освітнього процесу в закладах освіти (адміністрація, педагоги, учні, батьки);

- вдосконалять раніше набуті компетентності стосовно диференціації соціально-рольових позицій у професійній діяльності (розвиток власної готовності до прийняття різних рольових позицій: фасилітатор, теренер, коуч, модератор, тьютор, едвайзер та ін.), саморегуляції емоційних станів, психологічного захисту, професійного балансу (профілактика та попередження емоційно-професійного вигорання).

Зміст курсу включає психолого-методичний інструментарій для оволодіння навичками організації командної роботи та створення безпечного освітнього середовища в освітньому процесі.

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Додаткові посилання

DSJO logo

BPD 205

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO