14 Особливості створення освітньо-розвивального середовища закладу освіти в умовах упровадження концепції Нової української школи (в рамках адаптації, апробації та впровадження курсу «Культура добросусідства»)

Навчальний курс передбачає набуття слухачами нових компетентностей щодо особливостей створення освітньо-розвивального середовища закладу освіти.

Під час інтерактивних занять (ділові ігри, тренінги, майстер-класи) слухачі курсу оволодіють вміннями:

- проведення системної роботи з розвитку громадянської та міжкультурної освіти, формування соціальних компетентностей;

- конструктивної комунікації й успішної взаємодії в колективі;

- врахувати вікові особливості особистості учня та їх специфіку, вікові кризи учнів для створення комфортного освітнього середовища;

- застосовувати інноваційні техніки для соціально-психологічної адаптації учнів до навчання та учнівського колективу (психологічні умови створення сприятливого соціально-психологічного клімату в учнівському колективі; інноваційні підходи щодо створення учнівського самоврядування;шляхи попередження та подолання конфліктних ситуацій);

- диференціації соціально-рольових позицій у професійній діяльності (розвиток власної готовності до прийняття різних рольових позицій: фасилітатор, теренер, коуч, модератор, тьютор, едвайзер та ін.);

- актуалізувати внутрішні ресурси, необхідні для побудови ефективної співпраці з усіма суб’єктами освітнього процесу (адміністрація, педагоги, учні, батьки), розвитку здатності розуміти іншу людину в ситуації взаємодії та партнерства.

Курс передбачає інтерактивні заняття (ділові ігри, тренінги, майстер-класи) де слухачі оволодіють навичками організації командної роботи та створення безпечного освітнього середовища в освітньому процесі.

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Додаткові посилання

DSJO logo

BPD 205

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO