01 Особистісно-професійна компетентність педагога в умовах Нової української школи

Навчальний курс передбачає набуття слухачами нових компетентностей щодо розробки індивідуальної програми особистісно-професійного зростання педагога з врахуванням його індивідуально-особистісних характеристик, ступеню професійної мотивації й готовності до самовдосконалення.

Під час інтерактивних занять (ділові ігри, тренінги, майстер-класи) слухачі курсу оволодіють вміннями:

- диференціації соціально-рольових позицій у професійній діяльності (розвиток власної готовності до прийняття різних рольових позицій: фасилітатор, теренер, коуч, модератор, тьютор, едвайзер та ін.);

- використовувати способи саморегуляції емоційних станів, психологічного захисту, професійного балансу (профілактика та попередження емоційно-професійного вигорання), техніки та прийоми емоційно-психічного розвантаження педагогів з метою профілактики професійного вигорання;

- визначати ступінь професійної готовностідо самовдосконалення враховуючи особистісно-професійний резерв (за допомогою діагностичних методик);

- застосовувати інноваційні техніки для розвитку професійної мотивації самовдосконалення й самореалізації;

- актуалізувативнутрішніресурси, необхідні для побудовиефективноїспівпраці з усіма суб’єктами освітнього процесу (адміністрація, педагоги, учні, батьки), розвиткуздатності розуміти іншу людину в ситуаціївзаємодії та партнерства).

Зміст курсу включає психологічний інструментарій для формування психологічних механізмів розвитку саморегуляції та набуття способів самодопомоги в стресових професійних ситуаціях.

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Додаткові посилання

DSJO logo

BPD 205

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO