Анотаціі до курсів за вибором

Назва курсів

ПІП викладача

1

Особистісно-професійна компетентність педагога в умовах Нової української школи

Вознюк А.В.

2

Педагогіка партнерства: від взаємодії до конструктивної співпраці

Вознюк А.В.,

Гільова Л.Л.

3

Сучасні підходи в діяльності практичного психолога для успішного забезпечення освітнього процесу в умовах Нової української школи

Вознюк А.В.,

Чижиченко Н.М.,

Гільова Л.Л.,

Кулик Н.А.,

Василега О.Ю.

4

Інноваційні технології в роботі практичного психолога Нової української школи

Вознюк А.В.,

Чижиченко Н.М.,

Гільова Л.Л.,

Кулик Н.А.,

Василега О.Ю.

5

Врахування індивідуальних особливостей учнів - одна з умов створення комфортного освітнього середовища

Василега О.Ю.

6

Формування психолого-педагогічної готовності фахівців закладів освіти до професійної діяльності в умовах Нової української школи

Кулик Н.А.

7

Гіперактивні учні в Новій українській школі: освітній процес у розрізі інклюзивного навчання та особистісного потенціалу у сучасному просторі

Сидоренко І.В

8

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти

Борцова М.В.

9

Психологія здоров’я та формування навичок самодопомоги у педагога

Чижиченко Н.М.,

Гільова Л.Л.

10

Основи та технології розвитку критичного мислення учнів Нової української школи

Панченко С.М. Храменок Л.О.

11

Професійне вигорання у педагогів та його профілактика

Чеканська Л.М.

12

Психологічний супровід Нової української школи

Марухина І.В.

13

Психолого-організаційний супровід суб’єктів освітнього процесу в закладах освіти (в рамках Всеукраїнського проекту «Розвиток соціальної згуртованості суб’єктів освітнього процесу»)

Вознюк А.В.

14

Особливості створення освітньо-розвивального середовища закладу освіти в умовах упровадження концепції Нової української школи (в рамках адаптації, апробації та впровадження курсу «Культура добросусідства»)

Вознюк А.В.

15

Сучасні педагогічні технології в умовах Нової української школи

Викладачі кафедри педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту

16

Технології розвитку критичного мислення учнів

Викладачі кафедри педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту

17

Компетентнісно орієнтована освіта як інструмент формування конкурентноспроможного випускника навчального закладу

Викладачі кафедри педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту

18

Формування соціально-громадянської компетентності особистості засобом превентивного виховання в умовах Нової української школи

Викладачі кафедри педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту

19

Технологія реалізації інклюзивної освіти

Прядко Л.О.

Клочко О.М.

20

Профілактика дитячої агресивності та жорстокості (булінгу) в освітньому середовищі

Єфремова Г.Л.

21

Сучасні технології формування навичок здорового способу життя серед дітей молодшого шкільного віку

Єфремова Г.Л.

22

Інноваційні технології подолання мовленнєвих порушень у дітей з особливими освітніми потребами

Прядко Л.О.

23

Розвиток професійної компетентності педагога: корпоративне навчання й авторська програма

Сєрих Л.В.

24

Основи формування соціальної і здоров’язбережувальної компетентності в учнів

Успенська В.М.

Коростіль Л.А.

25

Колективно-компетентнісна взаємодія учасників освітнього процесу

Удовиченко І.В.

26

Професійне зростання вчителя через власну науково-методичну діяльність

Коростіль Л.А.

27

Формування толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних дітей у системі шкільної освіти

Успенська В.М.

Коростіль Л.А.

28

Здоров'я як особистий та освітній феномен

Успенська В.М.

Коростіль Л.А.

29

Розвиток інтелектуальної, творчої та загальнокультурної сфери учнів в умовах Нової української школи

Байдак Ю.В.

30

Організація проектної діяльності учнів в закладах загальної середньої освіти

Кода С.В.

31

Розвиток фахової компетентність учителів фізики і математики в умовах Нової української школи

Кода С.В.

32

Формування компетентностей учнів у шкільному курсі фізики, математики, астрономії

Кода С.В.

33

Актуальні питання професійної діяльності вчителів математики, фізики і астрономії старшої школи в умовах Нової української школи

Кода С.В.

34

Формування компетентностей учнів у шкільному курсі біології, біології та екології, природознавства

Успенська В.М.

35

Розв’язок розрахункових задач з хімії

Коростіль Л.А.

36

Сучасні підходи роботи вчителя при викладанні хімії

Коростіль Л.А.

37

Здоровий спосіб життя, репродуктивне здоров’я і відповідальна поведінка учнівської молоді в освітній діяльності вчителів основ здоров’я

Коростіль Л.А.,

Успенська В.М.

38

Природничо-географічна освіта в контексті вимог Нової української школи

Удовиченко І.В.

39

Освітня галузь «Мистецтво» в контексті Нової української школи

Сєрих Л.В.

40

Підвищення фахової компетентності вчителів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва в умовах «Нової української школи»

Сєрих Л.В.

41

Компетентнісний підхід змісту освітньої галузі «Мистецтво» в початковій школі

Сєрих Л.В.

42

Упровадження декоративно-ужиткового мистецтва в освітній процес трудового навчання і образотворчого мистецтва

Сєрих Л.В.

Крот Г.В.

43

Технологічна компетентність учителя, трудового навчання, предмету «Технології»

Крот Г.В.

44

Проектно-технологічна діяльність на уроках трудового навчання

Крот Г.В.

45

Методика викладання футболу в закладах загальної середньої освіти

Деменков Д.В.

46

Сучасні підходи до організації та проведення уроків фізичної культури в умовах Нової української школи

Деменков Д.В.

Оксьом П.М.

47

Сучасні підходи до методики викладання предмета «Захист Вітчизни»

Деменков Д.В.

Оксьом П.М.

48

Розвиток критичного мислення молодшого школяра в контексті Нової української школи

Декунова З.В.

Лавська А.М.

49

Особливості інтегрованого навчання молодших школярів в умовах Нової української школи

Декунова З.В.

Лавська А.М.

50

Компетентнісний підхід змісту початкової освіти у вимірі сьогодення

Декунова З.В.

Лавська А.М.

51

Проведення нетрадиційних уроків з музичного мистецтва, хореографії та вокально-театральних дисциплін

Байдак Ю.В.

52

Інноваційне освітнє середовище закладу освіти як умова індивідуального розвитку та самореалізації здобувачів освіти.

Кириченко О.М.

53

Розвиток життєвих компетентностей здобувачів освіти в умовах сучасного навчального закладу.

Кириченко О.М.

54

Реалізація спільних інноваційно-освітніх проектів, спрямованих на розвиток потенціалу закладів-партнерів України та країн-партнерів.

Кириченко О.М.

55

Використання інтерактивних дошок в освітньому процесі

Викладачі

кафедри освітніх та інформаційних технологій

56

Інформаційно-цифрова компетентність педагога: реалізація освітнього процесу

Викладачі

кафедри освітніх та інформаційних технологій

57

Медіаграмотність учасників освітнього процесу

Викладачі

кафедри освітніх та інформаційних технологій

58

Microsoft Office 365 в закладах освіти

Викладачі

кафедри освітніх та інформаційних технологій

59

Нові додатки Google для освітнього процесу

Викладачі

кафедри освітніх та інформаційних технологій

60

Актуальні питання викладання інформатики в умовах Нової української школи

Викладачі

кафедри освітніх та інформаційних технологій

61

Алгоритмізація та програмування

Викладачі

кафедри освітніх та інформаційних технологій

62

Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику

Петрова Л.Г.

63

Дорожні карти Нової української школи

Жук М.В.

64

Дорожні карти Нової української школи (2 рік)

Жук М.В.

65

Розвиток креативної компетентності педагогічних працівників у системі неперервної освіти (практикум, тренінг)

Дудко Н.В.

66

Нова українська школа: правове забезпечення учасників освітнього процесу

Крамаренко Л.Д. Гапон А.В.

67

Нормативно правова підтримка освітньої діяльності навчального закладу в умовах реформування освіти

Гапон А.В.

Крамаренко Л.Д.

68

Наскрізна змістова лінія нової української школи «Громадянська відповідальність»: 5 кроків до успішної реалізації

Ніколаєнко С.П., Луценко С.М.

69

Демократизація та партнерство навчальних закладів в умовах Нової української школи

Ніколаєнко С.П., Луценко С.М.

70

Формування учня як громадянина, патріота, новатора та успішної особистості в умовах освітньої реформи

Стукалова Т.Г.

71

Громадянська освіта в контексті Нової української школи

Драновська С.В.

72

Специфіка викладання історії та суспільних дисциплін в умовах Нової української школи

Драновська С.В.

73

Методологічні основи викладання української мови та літератури в Новій українській школі: концептуальні положення, специфіка, інструментарій

Логвиненко Ю.В., Мазуренко В.О.

74

Методичні родзинки викладання предметів гуманітарного циклу в Новій українській школі.

Логвиненко Ю.В., Мазуренко В.О.

75

Інноваційні методи навчання й менеджменту: новітні світові та українські практики

Мазуренко В.О., Логвиненко Ю.В

76

Українське письменство в стилях, течіях, школах та мікропортретах художніх творів

П’ятаченко Ю.В.

77

Музей у закладі освіти та основи музейної педагогіки

П’ятаченко Ю.В

78

Формування мовної та літературної компетенції учнів на засадах Концепції Нової української школи

Чхайло Л.М.

79

Актуальні питання викладання зарубіжної літератури та російської мови в умовах нової української школи

Чхайло Л.М.

80

Формування мовленнєвої компетенції учнів при вивченні іноземної мови в умовах Нової української школи

Клюніна Н.В.,

Скирта В.С.

81

Актуальні питання викладання іноземної мови в умовах Нової української школи

Клюніна Н.В.

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Додаткові посилання

DSJO logo

BPD 205

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO