Навчальна робота

Оцінювання здобувачів вищої освіти 2020 Administrator 962
Зовнішній моніторинг якості освіти Administrator 990
Внутрішній моніторинг якості освіти Administrator 1118
Оцінювання науково-педагогічних працівників закладу Administrator 1196
Моніторинг якості освіти Administrator 1831
Якість освіти Administrator 3056
Освітні програми перепідготовки Administrator 1460
Освітні програми Administrator 6102
Освітня діяльність Administrator 42537
Співпраця та партнерство Administrator 3734
МОДУЛЬ 1 (2 грудня 2020 року) Administrator 1863
Онлайн-курс «Виклики дистанційної освіти» Administrator 10064
Перелік виданих документів слухачів курсів підвищення кваліфікації КЗ СОІППО Administrator 13651
Запрошення до співпраці Administrator 5102
81 Актуальні питання викладання іноземної мови в умовах Нової української школи Administrator 1768
80 Формування мовленнєвої компетенції учнів при вивченні іноземної мови в умовах Нової української школи Administrator 1772
79 Актуальні питання викладання зарубіжної літератури та російської мови в умовах нової української школи Administrator 1995
78 Формування мовної та літературної компетенції учнів на засадах Концепції Нової української школи Administrator 1904
77 Музей у закладі освіти та основи музейної педагогіки Administrator 1974
76 Українське письменство в стилях, течіях, школах та мікропортретах художніх творів Administrator 2024
75 Інноваційні методи навчання й менеджменту: новітні світові та українські практики Administrator 1972
74 Методичні родзинки викладання предметів гуманітарного циклу в Новій українській школі. Administrator 1855
73 Методологічні основи викладання української мови та літератури в Новій українській школі: концептуальні положення, специфіка, інструментарій Administrator 1753
72 Специфіка викладання історії та суспільних дисциплін в умовах Нової української школи Administrator 1851
71 Громадянська освіта в контексті Нової української школи Administrator 1277
70 Формування учня як громадянина, патріота, новатора та успішної особистості в умовах освітньої реформи Administrator 1295
69 Демократизація та партнерство навчальних закладів в умовах Нової української школи Administrator 1655
68 Наскрізна змістова лінія нової української школи «Громадянська відповідальність»: 5 кроків до успішної реалізації Administrator 1461
67 Нормативно правова підтримка освітньої діяльності навчального закладу в умовах реформування освіти Administrator 1260
66 Нова українська школа: правове забезпечення учасників освітнього процесу Administrator 1269
65 Розвиток креативної компетентності педагогічних працівників у системі неперервної освіти (практикум, тренінг) Administrator 1322
64 Дорожні карти Нової української школи (2 рік) Administrator 1381
63 Дорожні карти Нової української школи Administrator 1335
62 Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику Administrator 1428
61 Алгоритмізація та програмування Administrator 1199
60 Актуальні питання викладання інформатики в умовах Нової української школи Administrator 1327
59 Нові додатки Google для освітнього процесу Administrator 1699
58 Microsoft Office 365 в закладах освіти Administrator 1392
57 Медіаграмотність учасників освітнього процесу Administrator 1598
56 Інформаційно-цифрова компетентність педагога: реалізація освітнього процесу Administrator 1396
55 Використання інтерактивних дошок в освітньому процесі Administrator 1331
54 Реалізація спільних інноваційно-освітніх проектів, спрямованих на розвиток потенціалу закладів-партнерів України та країн-партнерів Administrator 1213
53 Розвиток життєвих компетентностей здобувачів освіти в умовах сучасного навчального закладу Administrator 1483
52 Інноваційне освітнє середовище закладу освіти як умова індивідуального розвитку та самореалізації здобувачів освіти Administrator 1914
51 Проведення нетрадиційних уроків з музичного мистецтва, хореографії та вокально-театральних дисциплін Administrator 1445
50 Компетентнісний підхід змісту початкової освіти у вимірі сьогодення Administrator 1726
49 Особливості інтегрованого навчання молодших школярів в умовах Нової української школи Administrator 1522
48 Розвиток критичного мислення молодшого школяра в контексті Нової української школи Administrator 1394
47 Сучасні підходи до методики викладання предмета «Захист Вітчизни» Administrator 1494
46 Сучасні підходи до організації та проведення уроків фізичної культури в умовах Нової української школи Administrator 1450
45 Методика викладання футболу в закладах загальної середньої освіти Administrator 1742
44 Проектно-технологічна діяльність на уроках трудового навчання Administrator 1576
43 Технологічна компетентність учителя, трудового навчання, предмету «Технології» Administrator 1573
42 Упровадження декоративно-ужиткового мистецтва в освітній процес трудового навчання і образотворчого мистецтва Administrator 1513
41 Компетентнісний підхід змісту освітньої галузі «Мистецтво» в початковій школі Administrator 1473
40 Підвищення фахової компетентності вчителів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва в умовах «Нової української школи» Administrator 1442
39 Освітня галузь «Мистецтво» в контексті Нової української школи Administrator 1521
38 Природничо-географічна освіта в контексті вимог Нової української школи Administrator 1507
37 Здоровий спосіб життя, репродуктивне здоров’я і відповідальна поведінка учнівської молоді в освітній діяльності вчителів основ здоров’я Administrator 1426
36 Сучасні підходи роботи вчителя при викладанні хімії Administrator 1495
35 Розв’язок розрахункових задач з хімії Administrator 1529
34 Формування компетентностей учнів у шкільному курсі біології, біології та екології, природознавства Administrator 1523
33 Актуальні питання професійної діяльності вчителів математики, фізики і астрономії старшої школи в умовах Нової української школи Administrator 1893
32 Формування компетентностей учнів у шкільному курсі фізики, математики, астрономії Administrator 1514
31 Розвиток фахової компетентність учителів фізики і математики в умовах Нової української школи Administrator 1615
30 Організація проектної діяльності учнів в закладах загальної середньої освіти Administrator 1433
29 Розвиток інтелектуальної, творчої та загальнокультурної сфери учнів в умовах Нової української школи Administrator 1386
28 Здоров'я як особистий та освітній феномен Administrator 1587
27 Формування толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних дітей у системі шкільної освіти Administrator 1462
26 Професійне зростання вчителя через власну науково-методичну діяльність Administrator 1519
25 Колективно-компетентнісна взаємодія учасників освітнього процесу Administrator 1513
24 Основи формування соціальної і здоров’язбережувальної компетентності в учнів Administrator 2156
23 Розвиток професійної компетентності педагога: корпоративне навчання й авторська програма Administrator 1567
22 Інноваційні технології подолання мовленнєвих порушень у дітей з особливими освітніми потребами Administrator 1526
21 Сучасні технології формування навичок здорового способу життя серед дітей молодшого шкільного віку Administrator 1528
20 Профілактика дитячої агресивності та жорстокості (булінгу) в освітньому середовищі Administrator 1686
19 Технологія реалізації інклюзивної освіти Administrator 1592
18 Формування соціально-громадянської компетентності особистості засобом превентивного виховання в умовах Нової української школи Administrator 1527
17 Компетентнісно орієнтована освіта як інструмент формування конкурентноспроможного випускника навчального закладу Administrator 1576
16 Технології розвитку критичного мислення учнів Administrator 1491
15 Сучасні педагогічні технології в умовах Нової української школи Administrator 1747
14 Особливості створення освітньо-розвивального середовища закладу освіти в умовах упровадження концепції Нової української школи (в рамках адаптації, апробації та впровадження курсу «Культура добросусідства») Administrator 1763
12 Психологічний супровід Нової української школи Administrator 1932
11 Професійне вигорання у педагогів та його профілактика Administrator 1573
10 Основи та технології розвитку критичного мислення учнів Нової української школи Administrator 1616
09 Психологія здоров’я та формування навичок самодопомоги у педагога Administrator 1735
08 Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти Administrator 3181
07 Гіперактивні учні в Новій українській школі: освітній процес у розрізі інклюзивного навчання та особистісного потенціалу у сучасному просторі Administrator 1505
06 Формування психолого-педагогічної готовності фахівців закладів освіти до професійної діяльності в умовах Нової української школи Administrator 1453
05 Врахування індивідуальних особливостей учнів - одна з умов створення комфортного освітнього середовища Administrator 1465
04 Інноваційні технології в роботі практичного психолога Нової української школи Administrator 1588
03 Сучасні підходи в діяльності практичного психолога для успішного забезпечення освітнього процесу в умовах Нової української школи Administrator 1748
02 Педагогіка партнерства: від взаємодії до конструктивної співпраці Administrator 2247
01 Особистісно-професійна компетентність педагога в умовах Нової української школи Administrator 1521
Анотаціі до курсів за вибором Administrator 3346
Планування 2024 Administrator 24662
Офіційні документи щодо організації навчального процесу Administrator 3706

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Додаткові посилання

DSJO logo

BPD 205

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO