Навчальна робота

Оцінювання здобувачів вищої освіти 2020 Administrator 849
Зовнішній моніторинг якості освіти Administrator 849
Внутрішній моніторинг якості освіти Administrator 962
Оцінювання науково-педагогічних працівників закладу Administrator 1008
Моніторинг якості освіти Administrator 1652
Якість освіти Administrator 2386
Освітні програми перепідготовки Administrator 1269
Освітні програми Administrator 5073
Освітня діяльність Administrator 36314
Співпраця та партнерство Administrator 3120
МОДУЛЬ 1 (2 грудня 2020 року) Administrator 1695
Онлайн-курс «Виклики дистанційної освіти» Administrator 9439
Перелік виданих документів слухачів курсів підвищення кваліфікації КЗ СОІППО Administrator 12083
Запрошення до співпраці Administrator 4972
81 Актуальні питання викладання іноземної мови в умовах Нової української школи Administrator 1660
80 Формування мовленнєвої компетенції учнів при вивченні іноземної мови в умовах Нової української школи Administrator 1656
79 Актуальні питання викладання зарубіжної літератури та російської мови в умовах нової української школи Administrator 1874
78 Формування мовної та літературної компетенції учнів на засадах Концепції Нової української школи Administrator 1781
77 Музей у закладі освіти та основи музейної педагогіки Administrator 1845
76 Українське письменство в стилях, течіях, школах та мікропортретах художніх творів Administrator 1898
75 Інноваційні методи навчання й менеджменту: новітні світові та українські практики Administrator 1826
74 Методичні родзинки викладання предметів гуманітарного циклу в Новій українській школі. Administrator 1741
73 Методологічні основи викладання української мови та літератури в Новій українській школі: концептуальні положення, специфіка, інструментарій Administrator 1618
72 Специфіка викладання історії та суспільних дисциплін в умовах Нової української школи Administrator 1702
71 Громадянська освіта в контексті Нової української школи Administrator 1173
70 Формування учня як громадянина, патріота, новатора та успішної особистості в умовах освітньої реформи Administrator 1193
69 Демократизація та партнерство навчальних закладів в умовах Нової української школи Administrator 1550
68 Наскрізна змістова лінія нової української школи «Громадянська відповідальність»: 5 кроків до успішної реалізації Administrator 1357
67 Нормативно правова підтримка освітньої діяльності навчального закладу в умовах реформування освіти Administrator 1168
66 Нова українська школа: правове забезпечення учасників освітнього процесу Administrator 1170
65 Розвиток креативної компетентності педагогічних працівників у системі неперервної освіти (практикум, тренінг) Administrator 1220
64 Дорожні карти Нової української школи (2 рік) Administrator 1267
63 Дорожні карти Нової української школи Administrator 1232
62 Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику Administrator 1319
61 Алгоритмізація та програмування Administrator 1101
60 Актуальні питання викладання інформатики в умовах Нової української школи Administrator 1223
59 Нові додатки Google для освітнього процесу Administrator 1571
58 Microsoft Office 365 в закладах освіти Administrator 1269
57 Медіаграмотність учасників освітнього процесу Administrator 1478
56 Інформаційно-цифрова компетентність педагога: реалізація освітнього процесу Administrator 1292
55 Використання інтерактивних дошок в освітньому процесі Administrator 1225
54 Реалізація спільних інноваційно-освітніх проектів, спрямованих на розвиток потенціалу закладів-партнерів України та країн-партнерів Administrator 1105
53 Розвиток життєвих компетентностей здобувачів освіти в умовах сучасного навчального закладу Administrator 1376
52 Інноваційне освітнє середовище закладу освіти як умова індивідуального розвитку та самореалізації здобувачів освіти Administrator 1794
51 Проведення нетрадиційних уроків з музичного мистецтва, хореографії та вокально-театральних дисциплін Administrator 1327
50 Компетентнісний підхід змісту початкової освіти у вимірі сьогодення Administrator 1587
49 Особливості інтегрованого навчання молодших школярів в умовах Нової української школи Administrator 1396
48 Розвиток критичного мислення молодшого школяра в контексті Нової української школи Administrator 1280
47 Сучасні підходи до методики викладання предмета «Захист Вітчизни» Administrator 1367
46 Сучасні підходи до організації та проведення уроків фізичної культури в умовах Нової української школи Administrator 1333
45 Методика викладання футболу в закладах загальної середньої освіти Administrator 1624
44 Проектно-технологічна діяльність на уроках трудового навчання Administrator 1457
43 Технологічна компетентність учителя, трудового навчання, предмету «Технології» Administrator 1443
42 Упровадження декоративно-ужиткового мистецтва в освітній процес трудового навчання і образотворчого мистецтва Administrator 1398
41 Компетентнісний підхід змісту освітньої галузі «Мистецтво» в початковій школі Administrator 1354
40 Підвищення фахової компетентності вчителів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва в умовах «Нової української школи» Administrator 1325
39 Освітня галузь «Мистецтво» в контексті Нової української школи Administrator 1401
38 Природничо-географічна освіта в контексті вимог Нової української школи Administrator 1394
37 Здоровий спосіб життя, репродуктивне здоров’я і відповідальна поведінка учнівської молоді в освітній діяльності вчителів основ здоров’я Administrator 1321
36 Сучасні підходи роботи вчителя при викладанні хімії Administrator 1382
35 Розв’язок розрахункових задач з хімії Administrator 1398
34 Формування компетентностей учнів у шкільному курсі біології, біології та екології, природознавства Administrator 1406
33 Актуальні питання професійної діяльності вчителів математики, фізики і астрономії старшої школи в умовах Нової української школи Administrator 1756
32 Формування компетентностей учнів у шкільному курсі фізики, математики, астрономії Administrator 1396
31 Розвиток фахової компетентність учителів фізики і математики в умовах Нової української школи Administrator 1496
30 Організація проектної діяльності учнів в закладах загальної середньої освіти Administrator 1325
29 Розвиток інтелектуальної, творчої та загальнокультурної сфери учнів в умовах Нової української школи Administrator 1272
28 Здоров'я як особистий та освітній феномен Administrator 1474
27 Формування толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних дітей у системі шкільної освіти Administrator 1351
26 Професійне зростання вчителя через власну науково-методичну діяльність Administrator 1398
25 Колективно-компетентнісна взаємодія учасників освітнього процесу Administrator 1396
24 Основи формування соціальної і здоров’язбережувальної компетентності в учнів Administrator 2013
23 Розвиток професійної компетентності педагога: корпоративне навчання й авторська програма Administrator 1447
22 Інноваційні технології подолання мовленнєвих порушень у дітей з особливими освітніми потребами Administrator 1409
21 Сучасні технології формування навичок здорового способу життя серед дітей молодшого шкільного віку Administrator 1412
20 Профілактика дитячої агресивності та жорстокості (булінгу) в освітньому середовищі Administrator 1567
19 Технологія реалізації інклюзивної освіти Administrator 1474
18 Формування соціально-громадянської компетентності особистості засобом превентивного виховання в умовах Нової української школи Administrator 1395
17 Компетентнісно орієнтована освіта як інструмент формування конкурентноспроможного випускника навчального закладу Administrator 1470
16 Технології розвитку критичного мислення учнів Administrator 1372
15 Сучасні педагогічні технології в умовах Нової української школи Administrator 1488
14 Особливості створення освітньо-розвивального середовища закладу освіти в умовах упровадження концепції Нової української школи (в рамках адаптації, апробації та впровадження курсу «Культура добросусідства») Administrator 1650
12 Психологічний супровід Нової української школи Administrator 1813
11 Професійне вигорання у педагогів та його профілактика Administrator 1458
10 Основи та технології розвитку критичного мислення учнів Нової української школи Administrator 1506
09 Психологія здоров’я та формування навичок самодопомоги у педагога Administrator 1610
08 Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти Administrator 2883
07 Гіперактивні учні в Новій українській школі: освітній процес у розрізі інклюзивного навчання та особистісного потенціалу у сучасному просторі Administrator 1387
06 Формування психолого-педагогічної готовності фахівців закладів освіти до професійної діяльності в умовах Нової української школи Administrator 1339
05 Врахування індивідуальних особливостей учнів - одна з умов створення комфортного освітнього середовища Administrator 1347
04 Інноваційні технології в роботі практичного психолога Нової української школи Administrator 1456
03 Сучасні підходи в діяльності практичного психолога для успішного забезпечення освітнього процесу в умовах Нової української школи Administrator 1620
02 Педагогіка партнерства: від взаємодії до конструктивної співпраці Administrator 2108
01 Особистісно-професійна компетентність педагога в умовах Нової української школи Administrator 1401
Анотаціі до курсів за вибором Administrator 3219
Планування 2023 Administrator 19303
Офіційні документи щодо організації навчального процесу Administrator 3597

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Додаткові посилання

DSJO logo

BPD 205

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO