15 Сучасні педагогічні технології в умовах Нової української школи

Даний навчальний курс має практико-орієнтовану спрямованість, бо слухачі постійно залучаються до самостійного пошуку, теоретичного і практичного проектування та уточнення власних уявлень, а також способів розвитку, знань та ідей.

Використання інноваційних технологій і вдале поєднання їх із традиційними дає змогу реалізувати основні завдання сучасної освіти: розвивати особистість учнів і водночас навчати їх кооперативній діяльності, забезпечувати умови для розвитку творчих здібностей дітей, сприяти позитивній мотивації школярів до пізнавальної діяльності, оптимізувати навчально-виховний процес і робити його більш ефективним та цікавим тощо. Навчальною програмою курсу передбачається: – розгляд понять: особистісно орієнтований, компетентнісний, діяльнісний підходи в освіті; компетентність і компетенції, ключові, предметні, міжпредметні компетентності; – ознайомлення слухачів із технологіями розвитку креативності, зокрема основ креативного мислення, формування вмінь нестандартно підходити до розв’язання завдань, мислити поза шаблонами, експериментувати і створювати щось нове або модернізувати традиційне тощо; – розкриття основ упровадження сучасних педагогічних технологій і механізмів їх використання; – висвітлення науково-практичного підґрунтя педагогічного проектування як особливого виду професійно-педагогічної діяльності;

Застосування інноваційних технологій сприяє досягненню максимального взаєморозуміння і співпраці між учителем і учнем, а отже, підвищує якісний рівень знань. Курс спрямований на те, щоб допомогти вчителям осягнути основи впровадження сучасних педагогічних технологій і механізми їх використання. Завданням курсу є не тільки ознайомлення слухачів із конкретними сучасними технологіями, а й сприяння у самовдосконаленні вчителів, розвиток нестандартних підходів до організації сучасного уроку.

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

president  komitet  sumyoda  monua  zno-kharkiv  1545

баннер прозоро new