14 Особливості створення освітньо-розвивального середовища закладу освіти в умовах упровадження концепції Нової української школи (в рамках адаптації, апробації та впровадження курсу «Культура добросусідства»)

Навчальний курс передбачає набуття слухачами нових компетентностей щодо особливостей створення освітньо-розвивального середовища закладу освіти.

Під час інтерактивних занять (ділові ігри, тренінги, майстер-класи) слухачі курсу оволодіють вміннями:

- проведення системної роботи з розвитку громадянської та міжкультурної освіти, формування соціальних компетентностей;

- конструктивної комунікації й успішної взаємодії в колективі;

- врахувати вікові особливості особистості учня та їх специфіку, вікові кризи учнів для створення комфортного освітнього середовища;

- застосовувати інноваційні техніки для соціально-психологічної адаптації учнів до навчання та учнівського колективу (психологічні умови створення сприятливого соціально-психологічного клімату в учнівському колективі; інноваційні підходи щодо створення учнівського самоврядування;шляхи попередження та подолання конфліктних ситуацій);

- диференціації соціально-рольових позицій у професійній діяльності (розвиток власної готовності до прийняття різних рольових позицій: фасилітатор, теренер, коуч, модератор, тьютор, едвайзер та ін.);

- актуалізувати внутрішні ресурси, необхідні для побудови ефективної співпраці з усіма суб’єктами освітнього процесу (адміністрація, педагоги, учні, батьки), розвитку здатності розуміти іншу людину в ситуації взаємодії та партнерства.

Курс передбачає інтерактивні заняття (ділові ігри, тренінги, майстер-класи) де слухачі оволодіють навичками організації командної роботи та створення безпечного освітнього середовища в освітньому процесі.

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

president  komitet  sumyoda  monua  zno-kharkiv  1545

баннер прозоро new