02 Педагогіка партнерства: від взаємодії до конструктивної співпраці

Навчальний курс передбачає набуття слухачами нових компетентностей щодо налагодження конструктивної взаємодії та ефективної співпраці між усіма суб’єктами освітнього процесу в закладах освіти (адміністрація, педагоги, учні, батьки).

Під час інтерактивних занять (ділові ігри, тренінги, майстер-класи) слухачі курсу:

- опанують змістом понять «відповідальне батьківство», «усвідомлене батьківство» та оволодіють сучасними техніками взаємодії з батьками для узгодження балансу між правами, обов’язками і відповідальністю кожного;

- отримають інноваційні методичні кейси проведення батьківських зборів в нових сучасних форматах;

- проаналізують моделі батьківсько-дитячих взаємин, які формують конструктивнібатьківськіпозиції та установки, та їх вплив на розвиток емоційно-пізнавальної сфери дітей;

- ознайомляться з інноваційними підходами створення учнівського самоврядування в початкових класах з метою розвитку позитивної мотивації учнів до навчання в умовах Нової української школи; сучасними моделями учнівського самоврядування в учнів базової та профільної середньої освіти, які сприятимуть формуванню професійних і життєвих компетентностей;

- визначать психологічні умови створення сприятливого соціально-психологічного клімату в учнівському та педагогічному колективах, побудови ефективної співпраці з усіма суб’єктами освітнього процесу (адміністрація, педагоги, учні, батьки), розвитку здатності розуміти іншу людину в ситуації взаємодії та партнерства);

- апробують техніки та технології попередження та подолання конфліктних ситуацій між суб’єктами освітнього процесу в закладах освіти (адміністрація, педагоги, учні, батьки);

- вдосконалять раніше набуті компетентності стосовно диференціації соціально-рольових позицій у професійній діяльності (розвиток власної готовності до прийняття різних рольових позицій: фасилітатор, теренер, коуч, модератор, тьютор, едвайзер та ін.), саморегуляції емоційних станів, психологічного захисту, професійного балансу (профілактика та попередження емоційно-професійного вигорання).

Зміст курсу включає психолого-методичний інструментарій для оволодіння навичками організації командної роботи та створення безпечного освітнього середовища в освітньому процесі.

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

president  komitet  sumyoda  monua  zno-kharkiv  1545

баннер прозоро new