01 Особистісно-професійна компетентність педагога в умовах Нової української школи

Навчальний курс передбачає набуття слухачами нових компетентностей щодо розробки індивідуальної програми особистісно-професійного зростання педагога з врахуванням його індивідуально-особистісних характеристик, ступеню професійної мотивації й готовності до самовдосконалення.

Під час інтерактивних занять (ділові ігри, тренінги, майстер-класи) слухачі курсу оволодіють вміннями:

- диференціації соціально-рольових позицій у професійній діяльності (розвиток власної готовності до прийняття різних рольових позицій: фасилітатор, теренер, коуч, модератор, тьютор, едвайзер та ін.);

- використовувати способи саморегуляції емоційних станів, психологічного захисту, професійного балансу (профілактика та попередження емоційно-професійного вигорання), техніки та прийоми емоційно-психічного розвантаження педагогів з метою профілактики професійного вигорання;

- визначати ступінь професійної готовностідо самовдосконалення враховуючи особистісно-професійний резерв (за допомогою діагностичних методик);

- застосовувати інноваційні техніки для розвитку професійної мотивації самовдосконалення й самореалізації;

- актуалізувативнутрішніресурси, необхідні для побудовиефективноїспівпраці з усіма суб’єктами освітнього процесу (адміністрація, педагоги, учні, батьки), розвиткуздатності розуміти іншу людину в ситуаціївзаємодії та партнерства).

Зміст курсу включає психологічний інструментарій для формування психологічних механізмів розвитку саморегуляції та набуття способів самодопомоги в стресових професійних ситуаціях.

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

president  komitet  sumyoda  monua  zno-kharkiv  1545

баннер прозоро new