Науково-методична робота

     Національна доктрина розвитку передбачає модернізацію освіти, її стратегічне реформування та розвиток, прямо вказує на доступність якісної освіти для всіх громадян, як пріоритетне завдання освітньої галузі.

     Науково-методична, організаційна та навчальна робота з педагогами області реалізується відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указів Президента: «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування і розвитку освіти в Україні», Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Державної національної програми «Освіта» (Україна ХХІ століття), Розпоряджень Голови Сумської обласної державної адміністрації з питань освіти.

     Методична робота – цілісна система дій та заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації, професійної майстерності кожного педагогічного працівника, розвиток творчого потенціалу всього педагогічного колективу окремого навчального закладу, досягнення позитивних результатів навчально-виховного процесу.

     Метою методичної роботи є підвищення професійної компетентності та методичної майстерності вчителя, що, в свою чергу, спонукає кожного з них до роботи над вдосконаленням свого фахового рівня, сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу творчими знахідками, дає можливість молодому вчителю вчитися педагогічній майстерності у старших і більш досвідчених колег, забезпечує підтримання у педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.

     Завдання методичної роботи – підвищення науково-методичного рівня вчителя: підготовка до засвоєння ним змісту нових програм та технологій їх реалізації; постійне ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання; вивчення та втілення у шкільну практику передового педагогічного досвіду; творче використання перевірених рекомендацій: збагачення новими, прогресивними, досконалими методами й засобами навчання; постійне вдосконалення навичок самостійної роботи; надання кваліфікованої допомоги як з питань теорії, так і практичної діяльності; обмін досвідом; популяризації кращих здобутків педагогічної діяльності; підвищення результативності педагогічної праці.

Науково-методичний супровід роботи з педагогічними працівниками районних (міських, ОТГ) методичних кабінетів (центрів)

Діяльність районних (міських, ОТГ) методичних кабінетів центрів

Рекомендації учасникам секції "Завідуючі районними (міськими, ОТГ) методичними кабінетами (центрами)" серпневої конференції педагогічних працівників (2018-2019 н.р.)

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.