ФОРМУЄМО ПРЕДМЕТНУ ГЕОГРАФІЧНУ КОМПЕТЕНТНІСТЬ, ДОСЛІДЖУЮЧИ ВИРОБНИЧІ ЦИКЛИ

головнуФокус природничо-географічної освіти, у контексті вимог до нової української школи, спрямовано на поєднання гносеологічних, прагматичних знань з проєкцією на результатоцентризм, на чому й було акцентовано увагу слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів за темою «Природничо-географічна освіта в контексті вимог НУШ» (куратор – Удовиченко І.В., д.пед.н., доцент) у Сумському ОІППО 26-28.02.2020.

З метою оволодіння знаннями щодо організації людино-географоцентричного освітнього середовища НУШ, формування навичок моделювання банку запитань К-спрямування за 4-ма змістовими лініями НУШ, проєктування результатоцентричної природничо-географічної освіти в контексті вимог НУШ, 29 учителів закладів загальної середньої освіти області (у змістовому ланцюгу «теорія  – методика – практика») на курсах підвищення кваліфікації набували навичок змістового моделювання, опановувавши теорію навчання географії (день 1), досліджуючи практичну складову курсу  за допомогою вивчення виробничих циклів борошномельно-круп’яної, хлібо-пекарської промисловостей на ТОВ «Сумська паляниця» (день 2) та моделюючи, засобами інтерактивної взаємодії,   банк тематичних запитань К-спрямування, на засадах соціально-економічної географії та за результатами адаптування теоретичного блоку інформації до місцевих особливостей спеціалізованих виробничих циклів (день 3).

У підсумку, – підвищення рівня теоретичної грамотності, реалізація практичної складової географії, підтримка державного товаровиробника, розробка банку запитань К-спрямування, набуття навичок моделювання результатоцентричної освіти, що вцілому спрямовано на формування предметної географічної компетентності та підвищення рівня фахової грамотності педагогів.

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Вхід

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO