МІЖНАРОДНИЙ ВЕБІНАР "МІЖНАРОДНІ ОСВІТНІ ПРОЕКТИ: ДОСВІД КАЗАХСТАНУ ТА УКРАНИ", ЩО БУВ ПРИУРОЧЕНИЙ 70-РІЧЧЮ ФАКУЛЬТЕТУ ФІЛОСОФІЇ ТА ПОЛІТОЛОГІЇ КАЗАХСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АЛЬ-ФАРАБІ ТА 80-РІЧЧЮ СУМСЬКОГО ОБЛАСНОГО ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ П

77092667 982292252128969 580094762787274752 o18 листопада 2019 року відбувся міжнародний науковий вебінар «Міжнародні освітні проекти: досвід Казахстану та України»,  що був приурочений 70-річчю факультету філософії та політології Казахського національного університету ім. аль-Фарабі та 80-річчя Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (робочі мови: англійська, російська).

У вебінарі взяли участь викладачі та студенти кафедри педагогіки та освітнього менеджменту ФФП КазНУ ім. аль-Фараби (Казахстан), викладачі Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та Сумського державного педагогічного університету ім.. А.С.Макаренка(Україна).

Відкрили вебінар заступник декана факультету філософії та політології КазНУ, канд. філос. н., доцент Бєкжан Берікбаєвич Мєйрбаєв (Казахстан) та проректор з наукової роботи СОІППО канд.пед.наук, доц. Сергій Михайлович Грицай (Україна). Вони розповіли про досвід участі зазначених вишів у міжнародних проєктах.

Подію відображено на сайті Казахського національного університету ім. аль-Фарабі
“INTERNATIONAL EDUCATIONAL PROJECTS: EXPERIENCE OF KAZAKHSTAN AND UKRAINE”  https://www.kaznu.kz/en/16716/adverts/7628

З доповідями виступили:

– д.пед.н., професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту ФФП Таубаєва Шаркуль Таубаївна «Проектная культура как составная часть технологической компетентности обучающихся». Було проаналізовано досвід підготовки студентів до використання проєктних технологій, формування у них спроможності до практично спрямованої освіти;

– д.пед.н., професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту ФФП Айгерим Казыївна Минбаєва "Опыт Казахстана в проектировании международных проектов";

– к.філос.н., доцент, завідувач кафедри соціально-гуманітарної освіти Михайло Васильович Жук "Формат 4.0: образование, человеческий капитал, "mix аналитика". В доповіді було окреслено сутність «Глобализації 4.0 та 4 промислової революції, нові виклики освіті та особливості формування людського капіталу в умовах постійних змін та інновацій,  можливості «mix» аналітики".

- д.пед.наук, професор, завідувач кафедри української мови та літератури Сумского державного педагогічного університету ім..А.С.Макаренка Олена Миколаївна Семеног "Опыт Украины в развитии международных  проектов" (Суми, Украина). Окремим питанням було розглянуто інформацію про досвід роботи «Ресурсного центру професійного развитку вчителя як складової взаємодії «університет-школа».

Жуком М.В. та Семеног О.М. було запропоновано практический кейс - «От дорожных карт к разработке собственных инновационных проектов»;

– студентка 4 курсу спеціальності  5В010300 – «Педагогика и психология» Зарема Ісаєва "Проектирование и дизайн электронного пособия как эффективного средства обучения психолого-педагогическим дисциплинам";
Напередодні вебінару студентам було запропоновано англомовні джерела для дискусії, яку модерував Жук М.В., з проблем ключових якостей ХХІ століття та особливостей освітньої соціалізації «покоління Z», у якій найбільшу активність виявила Ельнара Імінова (студентка 4 курсу спеціальності 5В010300 – «Педагогика и психология») . 

В обговоренні взяли участь: заст.зав.кафедри педагогіки та освітнього менеджменту PhD   Дінара Ертаргинкизи; студенти 4 курса спеціальності 5В010300 - Педагогика и психология (4 курс, р/о), докторант PhD Диана Успанова, студенти спеціальності 5В0123000 "Социальная педагогика и самопознание" (к/о). 

Модератори: А.К. Минбаєва - кафедра педагогіки та освітнього менеджменту ФФП КазНУ ім.аль-Фарабі (Казахстан); М.В. Жук - зав.каф.соціально-гуманітарної освіти КЗ СОІППО (Суми, Украина).

Організатори - каф.педагогіки та освітнього менеджменту факультету філософії і політології КазНУ ім.аль-Фарабі (Алматы, Казахстан), каф.соціально-гуманітарних дисциплін КЗ СОІППО(Суми,Україна). 

Модераторами вебінару виступили М.В.Жук та А.К. Мінбаєва.

Презентації виступів: Презентація Таубаева Ш.виступ Семеног.

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Вхід

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO