Насичені курси вчителів біології, хімії, природознавства, основ здоров’я, екології завершено

вкл. .

1 resСучасні технології, використані на курсах підвищення кваліфікації вчителів біології, хімії, природознавства, основ здоров’я, екології, що відбулись з 4 по 15 грудня 2017 року, дозволили наповнити навчальний процес педагогів різноплановим змістом та різноманітними формами роботи.

Форма проведення курсів цього комплексу предметів – очна. Форми занять, окрім лекцій, для слухачів курсів були різноманітними: тренінг, семінар, «круглий стіл», педагогічна практика. Закладами для навчання, окрім КЗ СОІППО, виступили також інші освітні установи.

Лекції та практичні заняття в Сумському державному педагогічному університеті ім. А. С. Макаренка для вчителів провели В.М. Торяник, канд. б.н., доцент кафедри загальної біології та екології та О.В. Говорун, канд. б.н., доцент кафедри біології людини і тварин.

Відвідування КУ Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 імені В.Стрельченка, м. Суми розкрило педагогам наочний досвід реалізації проблеми здоров’язбереження в навчальному закладі. Відкритий урок-тренінг у 8-Б класі за темою «Краса і здоров’я», як взірець будь-якого заняття здоров’яспрямованого змісту, дала вчитель біології та основ здоров’я вищої категорії І.Ф. Кантур. Фрагмент тренінгу «Конструктивне вирішення конфліктів» із вправами для визначення власної ролі в конфліктній або проблемній ситуації з педагогами провела С.М. Семененко, практичний психолог вищої категорії, координатор шкільної служби розв’язання конфліктів.

Спецкурс «ІКТ-технології на уроках природничих дисциплін та основ здоров’я» (викладачі – Н.В. Герасименко та В.М. Успенська) дозволив учителям ознайомитись із сучасними інформаційно-комунікаційними та Інтернет-технологіями, доцільними в освітньому процесі. Також педагоги створили власну сторінку в мережі Facebook, долучились у ній до групи «Біологи Сумщини» (модератора В.М. Успенської), зареєструвались на Порталі превентивної освіти та в його онлайн курсах «Вчимося жити разом».

Конференція з обміну досвідом роботи дозволила вчителям презентувати успішний досвід власної педагогічної праці, актуальний для сьогодення. Об’єднані за спільним напрямом освітньої діяльності, учителі створили та захистили творчі постери.

Заліковими завданнями для слухачів виступали мультимедійні презентації, створені у рамках виконання веб-квестів до різних навчальних модулів (викладачі – І.М. Павленко та Т.О. Шевченко). Теми, запропоновані для веб-квестів, різні: «Здоров’яспрямована діяльність загальноосвітнього навчального закладу» (методика; керівник – канд. пед.н. В.М. Успенська); «Освіта впродовж життя у розвинених країнах» (соціально-гуманітарні дисципліни; керівник – канд. пед. н. Н.В. Дудко); «Інформаційні та здоров’язбережувальні технології в навчанні біології – конфлікт чи взаємодія» (педагогічна інноватика; керівник – канд. пед. н. О.О. Гиря); «Психологічні аспекти насильства щодо дітей» (психологія; керівник – канд. псих. н. Л.М. Чеканська). Кожен педагог виконував завдання згідно обраної ним ролі, а потім створений продукт – мультимедійну презентацію представив на заліковому занятті. З презентаціями можна ознайомитись https://uspenska041217.blogspot.com/

Закінчились курси, але не безперервна освіта педагогів. Далі вона продовжуватиметься самостійно. Учителі цієї групи знають де і як.

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

president  komitet  sumyoda  monua  zno-kharkiv  1545

баннер прозоро new