Акредитація підготовки магістрів спеціальності 8.18010020 Управління навчальним закладом (073 Менеджмент) успішно завершена

вкл. .

LogoУ КЗ СОІППО успішно завершено акредитацію спеціальності 8.18010020 Управління навчальним закладом (073 Менеджмент) на другому (магістерському) рівні зі збереженням ліцензійного обсягу 50 осіб (25 - денної форми навчання, 25- заочної форми навчання).

Відповідно до наказу МОН України від 14 квітня 2017 р. № 763-А «Про проведення акредитаційної експертизи» у КЗ СОІППО впродовж 18-20 квітня працювала експертна комісія з метою проведення перевірки відповідності державним акредитаційним вимогам стану кадрового, навчально-методичного, матеріального та організаційного забезпечення підготовки фахівців зі спеціальності у складі:

Луценка Г. В., завідувача кафедри педагогіки та менеджменту освіти Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка, доктора педагогічних наук, професора, голови комісії;

Дегтярьової І. О., професора кафедри регіонального управління, місцевого самоуправління та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України, доктора наук з державного управління, професора, члена комісії.

Члени експертної комісії провели зустрічі із ректором, доктором історичних наук, доцентом Нікітіним Ю.О., проректором з науково-педагогічної та навчальної роботи, кандидатом психологічних наук, доцентом Панченко С.М., проректором з наукової роботи, кандидатом педагогічних наук Грицаєм С.М. Керівництвом інституту надана характеристика професорсько-викладацького складу, що забезпечує спеціальність, підкреслений багаторічний успішний досвід у підготовці управлінських кадрів для закладів освіти Сумщини, надані нормативно-правові й розпорядчі документи, що регламентують діяльність навчального закладу та підготовку фахівців спеціальності, що акредитується.

У процесі знайомства з матеріально-технічної базою члени експертної комісії оглянули навчальні аудиторії, комп’ютерні класи інституту відвідали бібліотеку. Усі вони технічно оснащені необхідним обладнанням, мультимедійним забезпеченням.

Під час роботи з матеріалами акредитаційної справи навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін спеціальності 8.18010020 Управління навчальним закладом було представлено завідувачем кафедри професійної освіти та менеджменту С.М. Фроловим. У ході перевірки експертами було проведено контрольні заміри залишкових знань студентів з чотирьох дисциплін: «Теорія організації», «Управління навчальною та виховною діяльністю», «Методологія науково-педагогічного дослідження»; «Управління вищим навчальним закладом». Комісія перевірила якість виконання курсових та дипломних робіт, звіти про проходження практики.

За результатами роботи експертною комісією було підписано позитивний експертний висновок акредитаційної експертизи підготовки магістрів зі спеціальності 8.18010020 Управління навчальним закладом (073 Менеджмент) у КЗ СОІППО.

Разом з тим, експертами були висловлені свої побажання і зауваження, які не впливають на рішення про акредитування, але сприятимуть покращенню якості підготовки фахівців: активізувати роботу науково-педагогічних працівників Інституту щодо підготовки електронних підручників, посібників в електронному вигляді, наукових публікацій у фахових та періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз; підсилити складову міжнародних відносин при виконанні кваліфікаційних робіт, практикувати виконання даного виду робіт на базі установ та організацій, що функціонують у галузі міжнародних відносин та суспільних комунікацій; ширше залучати студентів до наукової роботи, зокрема шляхом участі у всеукраїнських та міжнародних студентських наукових конференціях, семінарах, круглих столах.

На основі проведеної експертизи експертна комісія відзначила, що у КЗ СОІППО витримані вимоги щодо акредитації з підготовки фахівців зі спеціальності 8.18010020 Управління навчальним закладом (073 Менеджмент), а за перевіреними критеріями (матеріально-технічне, кадрове, інформаційне та навчально-методичне забезпечення) інститут спроможний здійснювати підготовку магістрів зі спеціальності 8.18010020 Управління навчальним закладом (073 Менеджмент) у кількості 50 осіб.

На підставі представлених експертних висновків Акредитаційна комісія України прийняла рішення про видачу Комунальному закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти сертифікату про акредитацію спеціальності 8.18010020 Управління навчальним закладом (073 Менеджмент) на другому (магістерському) рівні з ліцензованим обсягом 50 осіб.

Протокол засідання АК України від 26.04.2017 р. № 125.

Наказ МОНУ від 27.04.2017 №658 Про результати акредитації та атестації

Вітаємо випускову кафедру професійної освіти та менеджменту з успішним завершенням акредитації спеціальності і бажаємо вдячних студентів-магістрів та конкурсу при наборі абітурієнтів на спеціальність 073 Менеджмент!!!

Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Панченко С.М.

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

president  komitet  sumyoda  monua  zno-kharkiv  1545

баннер прозоро new