ПСИХОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ

вкл. .

glavnya resЗ 26 по 28 квітня 2017 року в Комунальному закладі Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти тривала робота Тижня психології – 2017. Викладачами кафедри психології були проведені наступні інтерактивні заходи: 26 квітня – майстер-клас «Розвиток компетентності керівників освітніх установ у сфері Team-management як засіб підвищення ефективності діяльності загальноосвітніх навчальних закладів»; 27 квітнятренінгове заняття «У пошуках внутрішнього ресурсу особистості»; 28 квітня – інтерактивна лекція «Особливості розвитку інклюзивної компетентності педагога».

Модераторами майстер-класу «Розвиток компетентності керівників освітніх установ у сфері Team-management як засіб підвищення ефективності діяльності загальноосвітніх навчальних закладів» виступили Троіцька Марина Євгенівна, старший викладач кафедри психології Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, психолог-консультант, психолог та проектменеджер ГО «Українська асоціація фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій», тренер психологічних та соціальних програм, та Чеканська Лариса Миколаївна, доцент кафедри психології Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, кандидат психологічних наук, доцент. Учасниками майстер-класу стали слухачі курсів підвищення кваліфікації вихователів дошкільних навчальних закладів кваліфікаційної категорії «спеціаліст» з педагогічним стажем роботи понад 10 років.

Мета заходу – розвиток навичок організації командної роботи, підвищення психологічної компетентності керівників навчальних закладів у сфері Team-management. Згідно очікуваних результатів, учасники познайомилися з основними стратегіями Team-management, розвинули навички організації ефективної командної роботи, розробили систему заходів для створення ефективної команди освітньої установи та підвищили рівень власної психологічної компетентності.

Тренінгове заняття «У пошуках внутрішнього ресурсу особистості» для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів фізики та астрономії проводили Шаванов Сергій Валентинович, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, та Іванова Віта Юріївна, практичний психолог приватної гімназії «Просперітас», з метою розвитку психологічної компетентності вчителя.

Результатами заходу є сприяння розвитку навичок педагогічної рефлексії та підвищенню психолого-педагогічної компетентності учасників шляхом ефективної групової взаємодії; знайомство з категорією «внутрішній ресурс особистості»; самооцінку рівня психологічної компетентності вчителя, а також підвищення рівня психологічної компетентності вчителя за рахунок задіяння внутрішнього ресурсу особистості.

Завершувала Тиждень психології – 2017 інтерактивна лекція «Особливості розвитку інклюзивної компетентності педагога», модераторами якої були Прядко Любов Олексіївна, доцент кафедри професійної освіти та менеджменту, завідувач лабораторії інклюзивного та інтегрованого навчання Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, та Борцова Муза Володимирівна, старший викладач кафедри психології Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, член лабораторії інклюзивного та інтегрованого навчання.

Мета лекції – проаналізувати феномен інклюзивної компетентності як інтегральної характеристики педагога; спрямувати творчі здібності педагога в напрямку здобуття нових знань через власну ініціативу та активність, сприяти активному обговоренню поставленої проблеми, висловленню думок.

Актуальність теми обумовлена тим, що Українська система підготовки педагогічних кадрів постала перед проблемою перебудови структури професійної компетентності з огляду на оновлення ключових професійних компетенцій учителя. Враховуючи те, що дитина з особливими освітніми потребами повинна мати можливість вільного вибору навчального закладу, в будь-якому з них кожен учитель повинен володіти певним рівнем професійно-педагогічної підготовки, адаптованої до умов інклюзивного навчання.

Учасниками інтерактивної лекції були учителі іноземної мови.

У ході даного заходу було висвітлено та обговорено ряд актуальних питань щодо розвитку інклюзивної компетентності педагога, а саме: особливості розвитку інклюзивного підходу як пріоритетного напряму розвитку національних систем дошкільної та шкільної освіти; феномен інклюзивної компетентності як інтегральної характеристики педагога, критерії інклюзивної компетентності педагога.

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

president  komitet  sumyoda  monua  zno-kharkiv  1545

баннер прозоро new