Договір про співпрацю між Інститутом психології імені Г.С. Костюка НАПН України та Комунальним закладом Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

вкл. .

договырЗ метою розширення напрямів наукового співробітництва та партнерства був укладений Договір про співпрацю між Інститутом психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, в особі директора, дійсного члена НАПН України, доктора психологічних наук, професора Максименка Сергія Дмитровича, лабораторією організаційної та соціальної психології, в особі завідуючої, член-кор. НАПН України, доктора психологічних наук, професора Карамушки Людмили Миколаївни, з однієї сторони, та Комунальним закладом Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, в особі ректора, доктора історичних наук, доцента Нікітіна Юрія Олександровича, кафедрою психології, в особі завідуючої, кандидата психологічних наук, доцента Вознюк Алли Вікторівни, з другої сторони.

Предметом цього договору є співпраця Сторін у сфері навчально-методичної, науково-методичної, психолого-педагогічної, дослідно-експериментальної, організаційної та іншої роботи щодо розроблення, апробації та впровадження результатів наукових досліджень в управлінську, педагогічну й методичну практику, розвитку психологічної науки, урахування досягнень провідних вітчизняних і зарубіжних наукових шкіл, професійного розвитку педагогічних працівників КЗ СОІППО, керівників, педагогічних і методичних працівників освітніх організацій Сумської області.

Основні напрямки співпраці є:

1. Проведення спільних експериментальних досліджень, спрямованих на розробку та впровадження психологічних технологій підготовки освітнього персоналу до розвитку організаційної культури в умовах соціальної напруженості (лабораторія організаційної та соціальної психології Інституту) та розвитку психологічної компетентності педагога в системі післядипломної педагогічної освіти (кафедра психології КЗ СОІППО).

2. Впровадження результатів наукової роботи лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту за проблемоюпсихологічних детермінант розвитку організаційної культури у практичну діяльність роботи освітніх закладів Сумської області.

3. Обмін науково-практичними підходами та взаємодія щодо підвищення якості підготовки управлінських та педагогічних кадрів.

4. Сприяння у підготовці дисертаційних досліджень педагогічних працівників КЗ СОІППО з актуальних проблем психології управління, соціальної, організаційної та економічної психології.

5. Взаємне здійснення наукового рецензування підготовлених творчих робіт, дипломних магістерських робіт, дисертаційних робіт, науково-методичних праць, авторефератів, участь в опонуванні та ін.

6. Спільна організація та проведення науково-практичних заходів з психології управління, соціальної, організаційної та економічної психології, які сприятимуть підвищенню психологічної культури та якості підготовки керівників, практичних психологів навчальних закладів Сумської області та працівників КЗ СОІППО (конгреси, конференції, семінари, круглі столи, майстер-класи та ін.).

7. Спільна підготовка видавничої продукції (монографії, посібники, методичні рекомендації, статті, збірники тез тощо) з актуальних проблем діяльності сучасних освітніх організацій та психологічного забезпечення їх ефективності діяльності.

8. Стажування викладачів за взаємним обміном.

9. Користування бібліотеками, інформаційними фондами Сторін, обмін навчально-методичними та науково-методичними матеріалами.

10. Взаємна участь у наукових заходах (конгреси, конференції, семінари, круглі столи, майстер-класи та ін.), організованими окремо кожною із Сторін як в Україні, так і за її межами.

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

president  komitet  sumyoda  monua  zno-kharkiv  1545

баннер прозоро new