НАУКОВЦІ ПРО ІННОВАЦІЇ: МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ ОСВІТЯН

вкл. .

ukfdyf resТретій рік поспіль у Сумському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти проходить Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка». На пропозицію участі в науковому заході відгукнулися колеги із різних регіонів України та семи країн світу – Ґани, Грузії, Казахстану, Польщі, Російської Федерації, Угорщини та Узбекистану. Усього до конференції долучилися 334 учасники, з них – 27 докторів наук, 145 кандидатів наук, а також аспіранти, магістранти, викладачі вишів та учителі шкіл, усі небайдужі до проблем розвитку вітчизняної освіти.

Відкриваючи роботу міжнародного заходу ректор СОІППО, Нікітін Ю.О., доктор історичних наук, наголосив на важливості та актуальності конференцій, що поєднують науковців з практиками в режимі живого дискурсу.

На пленарному засіданні виступили з доповідями вчені інституту та гості з Києва, Вінниці, Мукачево. Присутні жваво обговорювали тези доктора педагогічних наук, професора кафедри соціальної педагогіки та ІТО Національного університету біоресурсів та природокористування України П. Г. Лузана. Тема «Оцінювання якості дисертаційних робіт у галузі педагогічних наук: погляд на проблему», в якій знайшли відображення питання критеріїв оцінки теоретичного та практичного значення доробків вітчизняних здобувачів, оновлення методології та методики оцінювання якості дослідження, підвищення сцієнтичної компетенції та відповідальності авторів. На думку професора, індикаторами якісної науково-педагогічної роботи має стати ступінь новизни отриманого наукового результату, реалізація основних функцій науки, ступінь обґрунтованості наукових положень і висновків, достовірність отриманого наукового знання, новизна й ефективність для подальших наукових досліджень, розвитку суспільства, народного господарства, управління, культури тощо. Важливим, на думку науковця, також є виокремлення у вступі робіт гіпотез, що дозволить оцінити межі наукового передбачення дисертанта, місце його доробку в системі суспільних знань.

Проректор з наукової роботи Сумського ОІППО Грицай С.М., кандидат педагогічних наук у своїй доповіді окреслив організаційно-правові аспекти розвитку післядипломної педагогічної освіти, а саме – тлумачення післядипломної складової у рамках нового закону «Про освіту».

Доповідь кандата філософських наук, доцента, завідувача кафедри соціально-гуманітарної освіти СОІППО Жука М.В. стосувалась інноваційної освіти як фактора 4 промислової революції. Присутні погдилися з тим, що подальша перспектива розвитку освіти має розглядатись у контексті, представленому науковцем.

Традиційним для конференції був виступ кандидата медичних наук, докторанта Інституту вищої освіти НАПН України, старшого викладача Вінницької академії неперервної освіти В. М. Федорець (тема доповіді –«Педагогічна герменевтика біологічної онтології серця в контексті формування методології розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури»). Доповідач, окрім своєї безпосередньої тематики, порушив актуальні питання сучасного стану системи охорони здоров’я, темпоральної педагогіки як перспективного напряму розвитку педагогічної теорії (у рамках філософської синтези «людина – це час»).

Про соціальній портрет сучасної української освіти в рамках установлення принципу ринкової справедливості доповів Луценко Г.В., доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки та менеджменту освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (тема доповіді – «Особливості підготовки освітянина-управлінця в умовах інноваційних змін в освіті»). Теза «освіта – бізнес» була ним обґрунтована в моделі «Інформаційно-аналітична система «Наука».

Присутніх вразила презентація вчителя української мови та літератури Берестівської ЗОШ І-ІІІ ст. Липоводолинського району Сумської області Н. В. Шеденко («Учнівський проект «Мультфільм» як засіб поширення української культури у світі»), яка довела – немає обмежень для дитячої творчості. Діти під керівництвом Ніни Володимирівни створили низку анімаційних фільмів за творами Шевченка, мультиплікаційні фільми етнічної тематики, що поєднують елементи традиційної культури українців, літературу та мистецтво.

В он-лайн режимі до заходу долучилася казахстанський партнер кафедри доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Казахського національного університету ім. Аль-Фарабі (Алмати) А. К. Минбаєва, яка обговорила з присутніми сучасні тенденції інтерактивного навчання за допомогою арт-технологій.

Вечірня частина програми конференції передбачала п'ять майстер-класів, що були проведені на високому рівні заслуженим артистом України, майстром художнього слова В. І. Будянським; артпсихологом, кандидатом філософських наук, доцентом кафедри практичної психології СумДПУ ім. А. С. Макаренка К. М. Пасько; відомим коучером, кандидатом педагогічних наук, доцентом кафедри шкільної та позашкільної освіти СОІППО О. Л. Ткаченко; старшим викладачем кафедри психології СОІППО М. Є. Троїцькою; старшим викладачем та викладачем кафедри психології Гільова Л.Л. та Чижиченко Н.М..

Приємно відзначити схвальні відгуки учасників конференції щодо організації, піднесеної творчої атмосфери, доброзичливості, якості та своєчасності друку збірника матеріалів (у трьох частинах). Це заслуга, у першу чергу, девелопера наукового проекту інституту – кандидата педагогічних наук, доцента, член-кореспондента Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки, завідувача кафедри професійної освіти та менеджменту СОІППО О. В. Зосименко, керівника та розпорядника заходу. Злагодженість, високий темпоритм, змістовна насиченість конференції – заслуга саме Оксани Вікторівни.

Організатори упевнені – конференція позитивно вплине на імідж навчального закладу і надалі сприятиме утвердженню Сум як одного з осередків педагогічної науки України.

ПРО НАС НА АКАДЕМ-ТВ - https://youtu.be/mHdrEpT29P0?t=996


Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

president  komitet  sumyoda  monua  zno-kharkiv  1545

баннер прозоро new