Компетентнісний підхід до навчання молодших школярів - вимога часу

20161025 122001Традиційно, з метою обговорення найголовніших змін у галузі початкової освіти, актуальних питань розвитку і реформування освітнього середовища, підготовки вчителів початкових класів до роботи за новими навчальними стандартами, програмами та навчальними планами, методисти і учителі початкових класів збираються в стінах Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Лейтмотивом обласного науково-практичного семінару, що відбувся 25 жовтня 2016 за темою «Компетентнісно орієнтоване навчання молодших школярів: проблеми і перспективи», стала ідея про необхідність упровадження компетентнісного підходу до навчання.

Початковій школі належить особливе місце у структурі загальної середньої освіти, оскільки цей період є початком навчальної діяльності. Навчальний процес у початковій школі є основою забезпечення базису загальноосвітньої підготовки учнів. Початкова школа протягом чотирьох років, в умовах ціле­спрямованого навчання і виховання, забезпечує подальше становлення осо­бистості дитини, її інтелектуальний, фізичний, морально-етичний, мовлен­нєвий, естетичний, соціальний та емоційно-вольовий розвиток. Ефективність роботи вчителя неможлива без належного рівня професійної компетентності. Саме від учителя початкових класів, його досвіду залежать успіхи школяра, зазначив у привітальному слові ректор КЗ СОІППО, доктор історичних наук, доцент Ю.О. Нікітін.

У зверненні до учасників семінару проректор з наукової роботи, кандидат педагогічних наук, доцент С.М. Грицай наголосив на тому, що осучаснення змісту освіти потребує від педагогів досконалого володіння сучасними технологіями і методиками навчання, а тому проблема компетентнісно орієнтованого навчання молодших школярів є надзвичайно актуальною та потребує належного науково-методичного супроводу з боку післядипломної педагогічної освіти.

Компетентнісний підхід в освіті − це відповідь на вимоги часу. Сучасному суспільству необхідні учні та випускники школи, готові швидко змінюватися й пристосовуватися до нових умов життя, оперувати й управляти інформацією, активно діяти, приймати рішення, навчатись упродовж життя. Актуальним завданням сучасної школи є реалізація компетентнісного підходу в навчанні, що передбачає спрямованість освітнього процесу на формування і розвиток компетентностей особистості.

Найбільший інтерес та увагу учасників семінару викликав виступ провідного наукового співробітника відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, кандидата педагогічних наук К. І. Пономарьової, яка акцентувала увагу на змінах у програмі з української мови для 1-4 класів та особливостях підготовки і проведення компетентнісно орієнтованого уроку.

Детальне обговорення проблем і перспектив компетентнісно орієнтованого навчання молодших школярів відбулося за участі директора та головного редактора Українського освітянського видавничого центру «Оріон» О. В. Костенко та І. В. Красуцької, старших викладачів кафедри дошкільної та шкільної освіти З.В. Декунової, А.М. Лавської та С.В.Коди, завідуючої кафедри, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри Л.В. Сєрих та освітян області.

Досвід, набутий методистами і педагогами області під час науково-практичного семінару, буде впроваджуватися і поширюватися у загальноосвітніх навчальних закладах Сумщини. Саме з такою метою планується і здійснюється науково-методична робота кафедри дошкільної та шкільної освіти Сумського ОІППО.

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Додаткові посилання

DSJO logo

BPD 205

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO