Інтернет-конференція «Міжнародна діяльність як складова розвитку навчальних закладів системи післядипломної педагогічної освіти»

21 листопада 2013 року Національною академією педагогічних наук України та ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» було проведено Міжнародну інтернет-конференцію «Міжнародна діяльність як складова розвитку навчальних закладів системи післядипломної педагогічної освіти». До участі в інтернет-конференції були запрошені представники закладів післядипломної педагогічної освіти – членів науково-методичного комплексу «Консорціум закладів післядипломної освіти України» та міжнародні партнери ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (Казахстан, Узбекистан, Грузія, Азербайджан, Польща), міжнародні організації.

Під час роботи конференції з доповідями виступили в.о. ректора Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, к.держ.упр., доцент Медведєв І.А. та зав. кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, к.філос.н., доц. Жук М.В., узагальнивши досвід участі Сумського ОІППО в міжнародних проектах та програмах, партнерства в проведені наукових заходів з використанням телекомунікаційних технологій та запропонувавши учасникам конференції долучитися до участі у запланованих Сумським ОІППО конференціях, зокрема, міжнародного інтернет-семінару з освітньої проблематики з кафедрою філософії освіти Московського державного університету та предстаічниками школи філософії освіти м. Новосибірськ.

В роботі конференції також взяли участь Ніколаєнко С.П., ст. викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, Подліняєва О.О., зав. науково-методичним відділом Сумського ОІППО. Технічна підтримка – Хурсенко А.С., начальник відділу ТЗН.

Партнерські та міжнародні зв’язки нашого навчального закладу розвивалися протягом усієї історії його існування. З метою їх розширення та закріплення в інституті реалізуються наступні завдання: налагодження партнерських відносин з вищими навчальними закладами, громадськими організаціями, органами влади в Україні та за її межами; адаптування та поширення інформації про інтеграційні процеси в трансформаційному суспільстві; сприяння створенню проектів з проблем розвитку та реформування освіти на регіональному, всеукраїнському та міжнародному рівнях; розробка та розповсюдження навчально-методичної літератури, організація науково-практичних конференцій, тренінгів та семінарів з актуальних питань вітчизняної та закордонної освіти, сприяння розвитку міжнародного співробітництва.

У Сумський області розпочато реалізацію українсько-польського освітнього проекту «Шкільна академія підприємництва». Програмою реалізації завдань проекту передбачено підготовку вчителів українських шкіл і шкільних психологів до підтримки розвитку учнів у сфері професійної активності та підприємництва. Координаторами реалізації завдань проекту в нашій області є Попов В.Д., методист Сумського ОІППО, та Троіцька М.Є., ст. викладач кафедри психології СОІППО.

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Додаткові посилання

DSJO logo

BPD 205

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO