Інформація про проведення моніторингового дослідження організації інклюзивного освітнього середовища в закладах НУШ

Inklyuzyvna osvita. Dosvid NimechchynyОдним із компонентів формули НУШ є освітнє середовище, яке сприяє вільному розвитку здобувачів освіти. Модифікація та адаптація освітнього середовища до потреб кожного учня дають можливість для навчання, задоволення освітніх потреб, набуття необхідних компетентностей кожною дитиною, незалежно від її природніх здібностей та індивідуальних особливостей розвитку.

На виконання наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 04.09.2023 № 335-ОД «Про проведення регіональних моніторингових досліджень у 2023/2024 навчальному році» у період із 06.11.2023 до 24.11.2023 було проведено моніторингове дослідження організації інклюзивного освітнього середовища в закладах нової української школи (далі – НУШ).

Мета дослідження полягала у визначенні стану впорядкованості інклюзивного освітнього простору у закладах НУШ.

У моніторинговому дослідженні організації інклюзивного освітнього середовища в закладах НУШ узяли участь 264 респонденти: 9 заступників директорів  (3 %); 65 учителів 2-5-х класів  (29 %); 190 батьків учнів 2-5-х класів (68 %), з яких: 172 батьки учнів без особливостей розвитку (90 %) та 18 батьків учнів з ООП (10 %) із 8-и закладів загальної середньої освіти міських територіальних громад Сумської області.

За підсумками дослідження були зроблені наступні висновки:

 1. Більшість опитаних респондентів позитивно ставляться до ідеї формування інклюзивного освітнього середовища в закладах загальної середньої освіти.
 2. Розташування досліджених закладів загальної середньої освіти є зручним із гарною транспортною доступністю. Пришкільна територія 87 % закладів освіти має зручний під’їзд для транспортних засобів; у 50 % є вільний доступ до  спортивних майданчиків; у 25 % наявні пішохідні доріжки з твердим покриттям та освітленням; у 12 %  – спеціальні інформаційні вказівники та позначки руху.
 3. Опитані заступники директорів (45 %) повідомили про повну доступність усіх архітектурних елементів закладів освіти, у яких вони працюють; 55 % – про часткову реалізацію принципу архітектурної доступності будівлі школи.
 4. Тільки 10 % закладів освіти мають спеціально обладнані місця загального користування та навчальні кімнати, облаштовані спеціальним меблевим устаткуванням.
 5. У 63 % закладів освіти враховано потреби осіб із особливостями розвитку щодо характеру сигналізації, процедур безпеки, евакуації, спеціального облаштування споруд цивільного захисту.
 6. Ресурсні кімнати облаштовано у 67 %  закладів освіти, де навчаються учні з ООП.
 7. За відповідями заступників директорів, медіатеку створено лише у третини (33 %) закладів освіти, що увійшли до вибірки дослідження.
 8. Навчально-методичне та дидактичне забезпечення інклюзивного навчання досліджених закладів освіти 77 % заступників директорів уважають посереднім.
 9. Із питань упровадження інклюзивної освіти найкраще заклади освіти забезпечено програмами для проведення корекційно-розвиткових занять (72 %), навчально-методичною літературою (71 %), спеціальними підручниками і посібниками (35 %), спеціальним обладнанням за видами порушення розвитку учнів (7 %).
 10. Власну готовність до впровадження інклюзивної освіти 9 % педагогів оцінили низьким, 31 % – середнім, 52 % – достатнім, 8 %  – високим рівнями.
 11. Більшість заступників директорів (77 %) зазначили, що вчителі, які працюють у досліджених закладах освіти, у повній мірі ознайомлені з основними положеннями, змістом та нормативно-правовою базою у галузі інклюзивної освіти.
 12. Лише 10 % учителів, які працюють в інклюзивних класах, мають спеціальну фахову освіту дефектолога.
 13. За останні 5 років курсову перепідготовку з інклюзивного навчання пройшли 86 % опитаних учителів, зокрема у Сумському ОІППО – 73 %.
 14. Мають методичні напрацювання щодо роботи з дітьми з ООП 19 % учителів.
 15. Супровід учнів із ООП у досліджених закладах освіти здійснюють психологи (88 %), асистенти вчителів (88 %), соціальні педагоги (78 %).
 16. Найчастіше за консультацією з питань взаємодії з учнями з ООП учителі звертаються до психологів (70 %), соціальних педагогів (51 %), асистентів учителів (51 %).
 17. Заступники директорів зазначили, що в закладах освіти необхідно покращити обладнання ресурсних кімнат, матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення, розробити критерії оцінювання дітей з ООП, удосконалити методики навчання учнів в інклюзивних класах.
 18. На думку учителів, бар’єрами у процесі створення інклюзивного освітнього середовища в досліджених закладах освіти є: недостатня матеріально-технічна база (57 %), навчально-дидактичної та методичної бази (32 %), відсутність допомоги в облаштуванні інклюзивного середовища закладу освіти, – від територіальних громад та органів місцевого самоврядування (17 %).
 19. Більшість педагогічних працівників (83 %) уважають, що всі учні досліджених закладів освіти мають рівні можливості для виявлення власних навчальних та творчих здібностей.
 20. Учителі систематично реалізують позанавчальні заходи, спрямовані на формування в учнів толерантного ставлення до оточуючих: виховні бесіди, уроки доброти, тижні толерантності, зустрічі однодумців.
 21. Позитивно ставляться до спільного навчання та підтримують дружні відносини з однолітками, які мають особливі потреби, 61 % учнів.
 22. Інклюзивну освіту 88 % заступників директорів та 70 % учителів уважають корисною для всіх дітей. Близько чверті вчителів (24 %) та 12 % заступників директорів позитивно ставляться до інклюзивного навчання, адже воно дає змогу учням з ООП отримати гарну освіту.
 23. Батьки учнів, здебільшого, позитивно ставляться до інклюзивного навчання, проте 19 % опитаних сумніваються в його ефективності через складність прогнозування результатів; 7 % – вважають ідею інклюзивної освіти неактуальною.
 24. Повною мірою з інформацією про інклюзивну освіту ознайомлені 51 % батьків учнів, 39 % – частково, 10 % – не ознайомлені.
 25. Про інклюзивне навчання батьки учнів дізнаються із засобів масової інформації (62 %), на батьківських зборах від учителів (46 %), під час спілкування з іншими батьками (19 %).
 26. Оцінюючи можливий вплив інклюзивного навчання саме на їхню дитину, 3 % батьків зазначили, що це може негативно відобразитись на якості її освіти; 14 % – не замислювалися над цим питанням; 22 % зі своїм ставленням не визначилися.
 27. Батьки дітей із ООП (71 %) середовище закладу освіти, у якому навчається їхня дитина, уважають однаково безпечним місцем для перебування всіх учасників освітнього процесу.
 28. У повній мірі задоволені організацією навчання їхніх дітей 87 % батьків учнів із ООП; 13 % – частково. Не всі опитані батьки дітей з особливостями розвитку (17 %)  уважають, що інклюзивне навчання позитивно впливає на їхню дитину.
 29. Батьки учнів із ООП зазначили, що найбільш проблемним для їхніх дітей є  опанування складного змісту навчальних предметів (59 %).
 30. Учителі, як зазначили 83 % батьків учнів із ООП, регулярно ознайомлюють їх із результатами навчання дитини; 17 % опитаних  отримують таку інформацію час від часу.
 31. Не всі опитані батьки дітей із ООП (16 %) указали, що регулярно беруть участь у засіданнях команди психолого-педагогічного супроводу.
 32. Батьки учнів із ООП (100 %) уважають, що в досліджених закладах освіти вдалося створити сприятливий психологічний клімат в учнівському колективі, проведено інформаційну роботу із запобігання упередженому ставленню батьків учнів без особливостей розвитку до процесу інклюзивного навчання.
 33. Повністю задоволені створеними умовами для навчання своїх дітей 67 % опитаних батьків учнів із ООП; 33 % – зазначили про свою часткову задоволеність, що пов’язано з недостатнім, на їхню думку, матеріально-технічним та навчальним забезпеченням закладів освіти.

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Додаткові посилання

DSJO logo

BPD 205

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO