Науково-видавничий відділ

Час утворення: 21 грудня 2015 року

Кадровий склад:

Кириченко Олена Миколаївна – завідувач відділу

Абрамітова Ірина Миколаївна – провідний фахівець

Борисова Олена Вікторівна – провідний фахівець

Крюк Юрій Євгенійович – начальник редакційно-видавничого підрозділу

Попова Зоя Володимирівна – провідний фахівець

Юхименко Анна Миколаївна – фахівець

Лопатіна Наталія Геннадіївна – фахівець

Підпорядкований відділ проректору з наукової роботи – Грицаю С.М.

Мета і завдання науково-видавничого відділу

Науково-видавничий відділ є структурним підрозділом інституту, який створено для координації наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та організації і забезпечення проведення наукових досліджень і розробок як невід’ємної складової освітньої діяльності інституту післядипломної педагогічної освіти.

До структури науково-видавничого відділу входять структурні підрозділи інституту: редакційно-видавничий підрозділ, навчально-наукові та науково-дослідні лабораторії.

Науково-видавничий відділ проводить свою роботу в тісному зв’язку з кафедрами, бухгалтерією, навчальною частиною, структурними підрозділами інституту, громадськими організаціями та іншими закладами освіти, організаціями й установами з питань, що належать до компетенції відділу.

До основних завдань відділу належать:

  • реалізація в інституті державної політики в галузі освіти і науки, організація і здійснення наукової, експериментальної роботи та інноваційної діяльності;

  • координація міжнародної та наукової роботи в інституті, кафедрах, лабораторіях та в окремих підрозділах;

  • участь у реалізації державних цільових програм освітнього, економічного і соціального розвитку;

  • розробка і погодження проектів договорів про співпрацю між установами та партнерами.

Планування і удосконалення наукової та інноваційної діяльності в інституті.

Пропаганда досягнень науковців інституту, організація впровадження результатів їх досліджень і розробок в навчальний процес.

Підготовка до наукової, експериментальної роботи та інноваційної діяльності педагогічних працівників області.

Організація і координація проведення експериментальної роботи та інноваційної діяльності відповідно до затвердженого тематичного плану інституту.

Вивчення й узагальнення передового досвіду впровадження експериментальної роботи та інноваційної діяльності в закладах освіти області, наукових установах України та зарубіжжя.

Планування і координація діяльності науково-дослідних лабораторій, міжкафедральних наукових конференцій, семінарів, круглих столів тощо.

Кооперація й укладання договорів про наукове співробітництво з провідними навчальними, науково-дослідними установами, науково-виробничими об’єднаннями й іншими установами України і зарубіжжя.

Організація і контроль здійснення обліку впровадження результатів науково-дослідних робіт у підрозділах інституту.

Залучення структурних підрозділів інституту до пошуку і залучення інвестицій, грантових пропозицій для проведення наукових досліджень та проектів.

Організація, координація та проведення на базі інституту наукових семінарів, конференцій, симпозіумів тощо, а також участь у них інституту на регіональному, всеукраїнському та міжнародному рівнях.

Підготовка звітності про наукову, науково-педагогічну діяльність інституту та науково-дослідну роботу, що виконуються на ініціативних засадах, за державним замовленням та фінансуванням сторонніми організаціями.

У видавничій діяльності:

Організація прийому та оформлення замовлень на виготовлення типографським способом друкованої продукції: методичних рекомендацій, навчальних посібників та збірників, бланків, сертифікатів, буклети для всіх структурних підрозділів інституту.

Забезпечення своєчасного і якісного виконання розмножувальних робіт на копіювальних апаратах.

Виконання набору текстового оригіналу, сканування малюнків та тексту, друкування матеріалів на лазерному та струменевому принтерах у кольоровому та чорно-білому форматах.

Виготовлення макетів з авторських оригіналів, здійснення комп’ютерної верстки матеріалів.

Організація і контроль видання в інституті наукових журналів, вісників, матеріалів конференцій тощо.

Участь у виставках та конференціях, присвячених видавничій діяльності та вдосконаленню поліграфічного обладнання та вивчення досвіду видавничої діяльності інших вузів.

Здійснює видавництво педагогічних періодичних видань: газети «Педагогічна трибуна» та журналу «Освіта Сумщини».

Положення про науково-видавничий відділ

Наші координати:

Е-mailsoippocsi@gmail.com

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

president  komitet  sumyoda  monua  zno-kharkiv  1545

баннер прозоро new