Кафедра соціально-гуманітарної освіти

Завідувач кафедри – Жук Михайло Васильович, кандидат філософських наук, доцент.

Історична довідка. У період з 1991 р. по 2015 р. кафедра мала назву соціально-гуманітарних дисциплін. На її основі 21 вересня 2015 року було створено кафедру соціально-гуманітарної освіти.

Завідувачі: Глушко В.П. к. філос. н., доцент (1991-1997 рр.), Фірстенко В.І., к.і.н (1997-2002 рр.), Жук М.В., к. філос. н., доцент (з 2002 р. по сьогоднішній день).

Штат кафедри. На кафедрі праює 18 викладачів (1 доктор історичних наук, 1 кандидат філософських наук, 3 кандидати педагогічних наук, 2 кандидати філологічних наук, 1 кандидат технічних наук, 1 кандидат історичних наук,  7 старших викладачів, 2 викладача), 1 методист, 1 старший лаборант.

Звіт про завершення І (організаційно-підготовчого) етапу дослідно-експериментальної роботи за темою кафедри соціально-гуманітарної освіти КЗ СОІППО «Трансформації  Української освіти в контексті вітчизняних практик та світового досвіду»

Персональний склад кафедри, затверджений на 2015-2016 н.р.

ЖукЖук Михайло Васильович – кандидат філософських наук, доцент, випускник філософського факультету КДУ (1979 р.), закінчив аспірантуру Київського інституту політології і соціального управління. Випускник програми «Громадські зв’язки» проекту «Гармонія» Держдепартаменту США (1999 р., стажування в м. Коламбус штат Огайо). Керівник регіонального центру трансатлантичного проекту проекту «Освіта для демократії в Україні» та регіонального віртуального центру «Віртуальної мережі громадянської освіти в Україні» програми IATP проекту IREX США (2000-2005 рр.). Організатор І Міжнародної науково-практичної конференції «Менеджмент за умов трансформаційних інновацій» (2007 р.) та I-VМіжнародних науково-практичних конференцій «Інноваційний розвиток суспільства за умов крос - культурних взаємодій» (2008-2013 рр.) http://itea-conf.org.ua/ids3ci-2013/ В 2013 р. учасниками конференції були представники Канади, Норвегії, Польщі, РФ, Республік Казахстан, Узбекистан, Білорусь, України. Член асоціації «Європейських студій України», переможець І Всеукраїнського фестивалю педагогічних Інновацій в номінації «Інновації в організації неперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників» (2009 р.), переможець ІІІ Міжнародного фестивалю Педагогічних Інновацій в номінації «Інновації в організації неперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників» (2011 р.). Має досвід результативного наукового консультування – представник ПНЗ «Клуб «Патріот» став переможцем 6 Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій у 2014 р. в розділі національно-патріотичне виховання. З 2015 року член спілки експертів- дослідників ВО та громадським експертом інтернет-проекту «Освітня політика». Активно популяризує інститут через воркшопи, майтер-класи, розмішення виступів на наукових конфренціях на ютубі. Має публікації в наукових виданнях Норвегії, Польщі, РФ, Республіці Казахстан, України.

Сфера наукових інтересів: виклики освіти в ХХІ столітті, інноваційна освіта, е-освіта, людський капітал, тренди сучасної освіти, філософія освіти та е-освіти ХХІ столітті.

Дисципліни, що викладає: освіта ХХІ століття: виклики, пошуки відповідей.

НікітінНікітін Юрій Олександрович - доктор історичних наук, доцент, професор кафедри, в.о. ректора. Закінчив докторантуру Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова (2015 р.). Автор більше 100 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: історія України XIX століття і методика викладання історії.

Дисципліни, що викладає: освіта ХХІ століття: виклики, пошуки відповідей.

 

 

ДудкоДудко Наталія Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, випускник Сумського державного педагогічного інституту (філологічний факультет (відділення російської мови та літератури) - 1988 р.; відділення української мови та літератури – 1994 р.).; психологія в системі освіти – 1994 р.), закінчила аспірантуру Інституту педагогіки АПН України (1994 р.), в 1995 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Обучение студентов-словесников репродуктивным видам профессионально ориентированной речевой деятельности».

Має дев'ять підручників та навчально-методичних посібників, 70 друкованих праць.

За останні роки проходила підвищення кваліфікації в «Університеті менеджменту освіти» НАПН України (2012 р.), стажування на кафедрі соціально-гуманітарних дисциплін УАБС НБУ (очно-дистанційна форма навчання); керівник стажування – завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін УАБС, доктор філос. наук, професор І.П. Мозговий (2014 р.).

Має публікації в наукових виданнях Польщі, РФ, Великобританії, України.

Сфера наукових інтересів: формування функціональної грамотності в умовах освіти ХХІ століття, текст, педагогічні проблеми вищої школи.

Дисципліни, що викладає: освіта ХХІ століття: виклики, пошуки відповідей.

Логвиненко

Логвиненко Юлія Володимирівна вчитель вищої категорії, кандидат філологічних наук, доцент. Випускниця філологічного факультету Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка (спеціальність «Українська мова і література та світова література», 2001 р.). Достроково захистила кандидатську дисертацію на тему «Молода поезія 90х років XX століття: проблеми художнього світобачення» у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна (2009 р.). Автор понад 85 наукових праць, серед них 1 монографія, ряд навчальних посібників та підручників із філології, менеджменту та проблем сучасної української освіти.

Сфера наукових інтересів: глобалістика, фізична економія, теорія і методика викладання української мови та літератури.

Мазуренко

Мазуренко Володимир Олексійович – кандидат технічних наук, доцент, Відмінник освіти України. Випускник Пензенського ВАІУ (1976 р.). Закінчив ад’юнктуру Воєнної артилерійської академії ім. М.І. Калініна (1984 р.). Автор понад 120 наукових праць, серед них 20 підручників та посібників з грифом МОН, 1 монографія. Має патент на винахід (№ 248598, від 02.02.1987 р.), нагороджений двадцятьма державними нагородами.

Сфера наукових інтересів: глобалістика, дослідження операцій у різних сферах діяльності людини, освітаXXIстоліття, , освітній менеджмент, фізична економія.

Дисципліни, що викладає:Освіта ХХІ століття: виклики, пошуки відповідей.

 

Woman AvatarТеслева Юлія Володимирівна - кандидат педагогічних наук, старший викладач, випускник Харківської державної академії культури (2006 р.), магістр за спеціальністю «Управління навчальним закладом» (2007 р.), закінчила аспірантуру Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка (2014 р.), захистила кандидатську дисертацію на тему «Розвиток післядипломної музично-педагогічної освіти в Україні (60-ті - 90-ті роки ХХ століття».

Сфера наукових інтересів: історія педагогіки, розвиток неперервної педагогічної освіти, підготовка вчителів мистецького профілю.

Дисципліни, що викладає: освіта ХХІ століття: виклики, пошуки відповідей.

ДрановськаДрановська Світлана Вікторівна - кандидат педагогічних наук, старший викладач, випускник Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка (2001 р.), магістр за спеціальністю «Управління навчальним закладом».

Сфера наукових інтересів: зміст шкільної історичної освіти в умовах освітніх інновацій ХХІ століття.

Дисципліни, що викладає: освіта ХХІ століття: виклики, пошуки відповідей.

 

Woman AvatarКрамаренко Любов Дмитрівна – старший викладач, випускник Лебединського педагогічного училища ім. А.С. Макаренка (1975 р.) та історичного факультету Полтавського державного педагогічного інститут ім.В.Г.Короленка (1981 р.).

Сфера наукових інтересів: удосконалення професійної компетентності вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти: соціально-гуманітарний аспект.

Дисципліни, що викладає: освіта ХХІ століття: виклики, пошуки відповідей.

 

ГапонГапон Анатолій Васильович – старший викладач, випускник історичного факультету Харківського державного університету ім. Горького (1976 р.), магістр за спеціальністю «Адміністративний менеджмент» (2009 р.).

Сфера наукових інтересів: правові аспекти розвитку української освіти в умовах Болонського процесу та міжнародних угод.

Дисципліни, що викладає: освіта ХХІ століття: виклики, пошуки відповідей.

 

Woman Avatar

Ніколаєнко Світлана Петрівна – старший викладач, випускник Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка (1990 р.), закінчила аспірантуру Харківського державного університета ім. В.Н. Каразіна, працює над дисертацією. Регіональний представник програми Intel, переможець ІІ Міжнародного фестивалю Педагогічних Інновацій в номінації «Інновації в організації неперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників» (2010р.).

Сфера наукових інтересів: формування компетентності саморозвитку педагогів у контексті технологій масової комунікації.

Дисципліни, що викладає: методика викладання історії, ІКТ у професійній діяльності вчителя.

СтукаловаСтукалова Тетяна Георгіївна – старший викладач, випускник Глухівського педагогічного інституту ім. С.М. Сергєєва–Ценського (1994 р.), магістр за спеціальністю «Адміністративний менеджмент» (2007 р.).

За останні роки проходила підвищення кваліфікації в «Університеті менеджменту освіти» НАПН України (2013 р.), стажування на кафедрі соціально-гуманітарних дисциплін УАБС НБУ, (очно-дистанційна форма навчання); керівник стажування – завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін УАБС, доктор філос. наук, професор І.П. Мозговий (2014 р.).

Має публікації в наукових виданнях Польщі, РФ, України.

Сфера наукових інтересів: розвиток вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти: соціально-гуманітарні аспекти, національно-патріотичне виховання.

Дисципліни, що викладаєосвіта ХХІ століття: виклики, пошуки відповідей.

КлюнинаКлюніна Наталія Василівна – старший викладач, випускник Сумського державного педагогічного університету ім.А.С.Макаренка (1979 р.), магістр за спеціальністю «Управління навчальним закладом».

Сфера наукових інтересів: використання краєзнавчого матеріалу при вивченні англійської мови.

Дисципліни, що викладає: теорія таметодика викладання іноземної мови.

П’ятаченко Юрій Васильович – старший викладач, випускник Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка (1981 р.).

Сфера наукових інтересів: поетика прози «малих жанрів» українських новелістів XXстоліття (зокрема, лірико-філософська проза Євгена Гуцала). У дослідженнях перевага надається поетикальному та компаративістичному дискурсам. Літературне краєзнавство Сумщини.

Дисципліни, що викладає: теорія та методика викладання української мови та літератури, шкільний музей та основи музейної педагогіки.

ЧхайлоЧхайло Людмила Михайлівна – старший викладач, магістр за спеціальністю «Педагогіка вищої школи».

Сфера наукових інтересівприйоми та методи стимулювання творчої та пізнавальної діяльності учнів при вивченні зарубіжної літератури.

Дисципліни, що викладає: педагогічна інноватика, теорія та методика викладання російської мови та світової літератури.

Скирта Валентина Сергіївна – викладач, магістр за спеціальністю «Педагогіка вищої школи».

Сфера наукових інтересів: формування професійно-педагогічної культури викладача вищої школи.

Дисципліни, що викладає: педагогічна інноватика, теорія таметодика викладання іноземної мови.

Рідченко

Храменок Людмила Олександрівна - викладач, магістр за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика». Закінчила аспірантуру Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка за спеціальністю «Філософія науки» (2014 р.)

Сфера наукових інтересів: філософія освіти, логіка, методологія науки, філософські проблеми віртуальної реальності, перспективи розвитку інформаційно-мережевого суспільства.

Дисципліни, що викладає:

1. Нова українська школа: соціально-громадянський вимір.

2. Мовно-комунікативна компетентність.

3. Освіта ХХІ століття: виклики, пошуки відповідей.

4. НУШ: філософія адаптації до сучасних освітніх змін.

5. Основи та технології розвитку критичного мислення учнів.

Контакти кафедри:

тел./факс: (0542) 33-50-04

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Вхід

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO