Кафедра професійної освіти та менеджменту

Завідувач кафедри - кандидат педагогічних наук, доцент, член - кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки, магістр педагогічної освіти за спеціальністю «Географія» Зосименко Оксана Вікторівна.

Історична довідка. Кафедра професійної освіти та менеджменту створена у 2015 році.

Штат кафедри. 7 кандидатів педагогічних наук,1 кандидат державного управління, 1 кандидат економічних наук, 6 старших викладачів, 2 викладачі, 1 старший лаборант.

Персональний склад кафедри, затверджений на 2016-2017 н.р.

Зосименко

Зосименко Оксана Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, член -кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки, магістр педагогічної освіти за спеціальністю «Географія».

Сфера наукових інтересів: Теорія та практика організації проектної діяльності тих, хто навчається.

Дисципліни, що викладає: педагогічна інноватика, освітні технології; спецкурси «Професійна мовно-мовленнєва компетенція вчителя», «Особливості організації проектної діяльності у навчально-виховному процесі початкової школи».

Грицай

Грицай Сергій Михайлович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри, Відмінник народної освіти України

Сфера наукових інтересів:Теоретичні основи та практичне втілення соціологічних досліджень у галузі освіти.

Дисципліни, що викладає: управління трудовими ресурсами, управління проектами

Луценко

Луценко Світлана Миколаївна – кандидат наук з державного управління, доцент, магістр зі спеціальності "Педагогіка вищої школи", вчитель – методист, вчитель правознавства вищої категорії, тренер з інтерактивних методик викладання, регіональний тренер з прав людини, фасилітатор, випускниця міжнародних тренерських програм та проектів: «Методологія вивчення та дослідження Міжнародного гуманітарного права»(2003р.), «Права людини та методика викладання прав людини в загальноосвітніх навчальних закладах» (2005р.), «Вивчення історії на прикладі історії Голокосту» (м.Тель-Авів, Ізраїль; м.Амстердам, Нідерланди; м.Берлін,Німеччина; м.Париж,Франція, 2006-2009р.р.), «Навчання лідерів української освіти» (м. Варшава, Польща, 2008р.). Переможниця міжнародної першості з наукової аналітики (м. Лондон, Велика Британія, 2011р.), дипломант Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій (м.Черкасси, 2016р.). Неодноразово нагороджена Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України (1995, 2005, 2009р.р.), Подякою Голови Сумської обласної державної адміністрації (2008р.), нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (1998р.)

Сфера наукових інтересів: Інноваційні підходи до підготовки та підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів в умовах ризиків: інноваційна діяльність керівника та експериментально – дослідна робота у навчальних закладах; компетентнісно зорієнтоване управління.

Дисципліни, що викладає: управління інформаційними зв’язками, менеджмент інновацій, організація та проведення інноваційної діяльності та експериментально – дослідної роботи у закладах освіти; компетентнісно – спрямоване управління як інструмент формування конкурентноспроможного закладу освіти

цебро

Цебро Яна Ігорівна – кандидат економічних наук, доцент

Сфера наукових інтересів:  Формування конкурентоспроможності навчальних закладів

Дисципліни, що викладає: аудит і оцінювання управлінської діяльності, правові аспекти управління навчальним закладом, маркетинг та економічна діяльність навчального закладу, теорія організації, фінансовий менеджмент, управління фінансово-економічною діяльністю

Матковська

Матковська Марина Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, магістр за спеціальністю «Адміністративний менеджмент».

Сфера наукових інтересів: Гуманізація освітніх інноваційних процесів, психолого-педагогічні аспекти готовності вчителя до інноваційної діяльності.

Дисципліни, що викладає: педагогічна інноватика, управління змістом робіт; спецкурс: «Формування художньо-естетичної культури дітей засобами музичного мистецтва»

efremova

Єфремова Галина Леонідівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри, магістр за спеціальністю «Адміністративний менеджмент».

Сфера наукових інтересів: Розвиток професійної адаптивності фахівця.

Дисципліни, що викладає: теорія та методика виховної та соціальної роботи, теорія та методика виховної роботи, теорія та методика виховання, основи девіантології

Прядко new

Прядко Любов Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент.

Сфера наукових інтересів: корекційна педагогіка, підготовка педагогів до роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби у інклюзивному освітньому закладі

Дисципліни, що викладає: теорія та методика інклюзивної освіти, корекційна педагогіка, основи дефектології

Гиря О.О

Гиря Олексій Олексійович – кандидат педагогічних наук, доцент, Заслужений вчитель України, Відмінник освіти України

Сфера наукових інтересів: педагогічна інноватика, методика навчання хімії, проблемно-інтегративне навчання, концепція групової навчальної діяльності учнів

Дисципліни, що викладає: педагогічна інноватика, теорія та методика виховання, управління навчальною та виховною діяльністю, керівник адміністративної установи та навчального закладу

Перлик

Перлик Вікторія Володимирівна – старший викладач, магістр зі спеціальності "Педагогіка вищої школи", методист з управлінської діяльності, Відмінник освіти України, нагороджена знаком «Петро Могила»

Сфера наукових інтересів: Особливості підготовки керівників навчальних закладів області у процесі підвищення кваліфікації

Дисципліни, що викладає: методологічні засади управління НЗ, організаційна культура, керівник навчального закладу, спецкурси: «Педагогічна рада – колегіальний орган управління в школі» ; «Атестаційна експертиза у ЗНЗ», «Нормативно-правове забезпечення діяльності керівників ЗНЗ»

Атрощенко Н.М

Атрощенко Наталія Миколаївна – старший викладач, магістр зі спеціальності "Управління навчальним закладом"

Сфера наукових інтересів: Стратегія розвитку післядипломної педагогічної освіти в Україні

Дисципліни, що викладає: теорія та методика виховної та соціальної роботи, освітній менеджмент

Пинчук

Пінчук Діана Миколаївна – старший викладач, магістр зі спеціальності "Адміністративний менеджмент"

Сфера наукових інтересів: Оптимізація діяльності науково-педагогічних працівників в умовах кризи

Дисципліни, що викладає: педагогічна інноватика, курси морально-духовного спрямування.

Ивашина Л.П

Івашина Людмила Петрівна – старший викладач, магістр зі спеціальності "Адміністративний менеджмент", здобувач кафедри державного управління Хар РІДУ НАДУ.

Сфера наукових інтересів: Механізми публічного регулювання розвитку сільського зеленого туризму в Україні.

Дисципліни, що викладає: педагогічна інноватика, теорія управлінської діяльності.

 

Сударева сайт

Cударева Галина Федорівна – старший викладач, Відмінник освіти України, нагороджена знаком «Василь Сухомлинський», учитель-методист

Сфера наукових інтересів: Науково-методичне забезпечення інноваційної діяльності педагогічних працівників.

Дисципліни, що викладає: педагогічна інноватика.

Кожямякіна

Кожем’якіна Ірина Володимирівна – старший викладач.

Сфера наукових інтересів: Розвиток вчителя в умовах післядипломної освіти, впровадження педагогічних технологій у навчальний процес освітніх закладів.

Дисципліни, що викладає: педагогічна інноватика, спецкурси: «Технології навчання читання дітей раннього віку», «Інтерактивні технології навчання і виховання у дошкільному закладі».

Сидоренко

Сидоренко Наталія Володимирівна – викладач, магістр за спеціальністю «Адміністративний менеджмент», аспірант Сум ПДУ ім.. А.С. Макаренко, кафедра педагогіки, спеціальність 13.00.01 – Загальна педагогіка, історія педагогіки та освіти

Сфера наукових інтересів: Інноваційна управлінська діяльність керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Дисципліни, що викладає: педагогічна інноватика, спецкурси: педагогічна техніка  вчителя, здоров’язберігаючі технології в навчально-виховному процесі ЗНЗ

Литвиненко Я.О

Литвиненко Яна Олександрівна – викладач.

Сфера наукових інтересів:  Удосконалення професійної компетентності вчителів у системі безперервної освіти; етнолінгвістичні особливості східнополіського діалекту; мотивологічне та лінгвогеографічне дослідження лексики.

Дисципліни, що викладає:  педагогічна інноватика; спецкурси: «Формування мовно-мовленнєвої компетентності учнів у контексті сучасної освіти», «Педагогіка здорового способу життя особистості», «Система розвивального навчання, спрямована на розвиток творчих якостей особистості. Сучасна педагогічна технологія особистісно орієнтованого навчання».
Харламенко

Харламенко Валентина Борисівна -  кандидат педагогічних наук, доцент/ Неодноразово нагороджена почесні нагороди: Почесна грамота Міністерства освіти і науки України; Знак «Відмінник освіти України».

Сфера наукових інтересів: питання пов‘язані із вивченням теоретико-методологічних і методичних основ освіти дорослих, профорієнтології як інтегрованої науки, змістовними компонентами якої є професіографування, професійне самовизначення, професійна орієнтація, професіоналізація та формуванням профорієнтологічної компетентності і готовності педагога до здійснення профорієнтаційного супроводу учнівської молоді.

Тема докторської дисертації: «Теоретичні і методичні основи профорієнтологічної підготовки фахівців соціальної сфери»

Дисципліни, що викладає: «Педагогічна інноватика», «Управління ВНЗ», «Етика керівника», спецкурс «Особливості профорієнтаційної роботи в ЗОШ»

Woman Avatar

Лисюк Вікторія Володимирівна - старший лаборант.

Контакти кафедри: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , kafpit@gmail.com

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

president  komitet  sumyoda  monua  zno-kharkiv  1545