Кафедра педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту

Завідувач кафедри – кандидат педагогічних наук, зав. кафедри педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту, магістр за спеціальністю «Адміністративний менеджмент»  Єфремова Галина Леонідівна

Штат кафедри. На кафедрі працює 1 доктор історичних наук,  7 кандидатів педагогічних наук, 2 кандидата державного управління, 1 кандидат економічних наук, 1 кандидат філологічних наук,  4 старших викладача 1 старший лаборант.

Контакти кафедри: kafpit@gmail.com

Web-сайт кафедри: https://sites.google.com/view/professional-education-kaf

psom

Персональний склад кафедри, затверджений на 2021-2022 н.р.

efremova

Єфремова Галина Леонідівна – кандидат педагогічних наук, зав. кафедри педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту, магістр за спеціальністю «Адміністративний менеджмент».

Сфера наукових інтересів:  Розвиток професійно-особистісної компетентності фахівця в умовах післядипломної педагогічної освіти.

Дисципліни, що викладає: «Теорія та методика виховної та соціальної роботи», «Теорія та методика виховної роботи», «Теорія та методика виховання», «Основи девіантології», «Профілактика дитячої агресивності та жорстокості в освітньому середовищі», «Сучасні технології формування навичок здорового способу життя серед дітей молодшого шкільного віку», «Формування соціально-громадянської  компетентності  особистості засобом превентивного виховання в умовах НУШ».

Кудінов new

Кудінов Дмитро Валерійович – доктор історичних наук, доцент, професор кафедри, керівник науково-дослідної лабораторії історико-краєзнавчих досліджень. У 2000 році закінчив Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка (спеціальність «Історія та практична психологія»). Протягом 2004-2008 рр. та 2011-2014 рр. проходив навчання в аспірантурі та докторантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2009 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук за темою «Селянський рух у Лівобережній Україні в 1905-1907 рр.». У 2015 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора історичних наук за темою «Селянський рух у Наддніпрянській Україні в 1900 р. – лютому 1917 р.: історіографія». Автор понад 120 наукових праць, у тому числі, двох осібних монографій.

Сфера наукових інтересів: історичне краєзнавство, аграрна історія України, історіографія селянського руху України початку ХХ ст., історія освіти.

Дисципліни, що викладає: педагогічна інноватика, історія психології, історія управління освітою в Україні та світі, планування та організація освітнього процесу у вищій школі, управління проектами, методологія та організація наукових досліджень.

Грицай

Грицай Сергій Михайлович – кандидат педагогічних наук, доцент, Відмінник народної освіти України

Сфера наукових інтересів:Теоретичні основи та практичне втілення соціологічних досліджень у галузі освіти.

Дисципліни, що викладає: управління трудовими ресурсами, управління проектами

Зосименко

Зосименко Оксана Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри, член - кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки, магістр педагогічної освіти за спеціальністю «Географія».

Сфера наукових інтересів: Теорія та практика організації проектної діяльності тих, хто навчається.

Дисципліни, що викладає: педагогічна інноватика, освітні технології; спецкурси «Професійна мовно-мовленнєва компетенція вчителя», «Особливості організації проектної діяльності у навчально-виховному процесі початкової школи».

Луценко

Луценко Світлана Миколаївна – кандидат наук з державного управління, доцент, магістр зі спеціальності "Педагогіка вищої школи", вчитель – методист, вчитель правознавства та громадянської освіти вищої категорії, тренер з інтерактивних методик викладання, регіональний тренер з прав людини, фасилітатор, випускниця міжнародних тренерських програм та проектів: «Методологія вивчення та дослідження Міжнародного гуманітарного права»(2003р.), «Права людини та методика викладання прав людини в загальноосвітніх навчальних закладах» (2005р.), «Вивчення історії на прикладі історії Голокосту» (м.Тель-Авів, Ізраїль; м.Амстердам, Нідерланди; м.Берлін, Німеччина; м.Париж, Франція, 2006-2009р.р.), «Навчання лідерів української освіти» (м. Варшава, Польща, 2008р.). Переможниця міжнародної першості з наукової аналітики (м. Лондон, Велика Британія, 2011р.), дипломант Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій (м.Черкасси, 2016р.), Відмінник освіти України.

Сфера наукових інтересів: Інноваційні підходи до підготовки та підвищення кваліфікації керівників закладів освіти в умовах ризиків;  інноваційна діяльність керівника сучасного закладу освіти; компетентнісно зорієнтоване управління.

Дисципліни, що викладає: управління інформаційними зв’язками; менеджмент інновацій; компетентісно – орієнтована освіта як інструмент формування конкурентоспроможного випускника закладу освіти; демократизація та партнерство закладу освіти в умовах НУШ, Наскрізна змістова лінія НУШ "Громадянська відповідальність" 5 кроків до успішної реалізації

цебро

Цебро Яна Ігорівна – кандидат економічних наук, доцент

Сфера інтересів: формування конкурентоспроможності закладів освіти.

Дисципліни, що викладає:  правові основи управлінської діяльності, аудит і оцінювання управлінської діяльності, управління фінансово-економічною та маркетинговою діяльністю, теорія організації, компетентнісно-орієнтована освіта як інструмент формування конкурентноспроможного випускника НУШ, педагогічна інноватика.

 

Прядко new

Прядко Любов Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент.

Сфера наукових інтересів: корекційна педагогіка, підготовка педагогів до роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби у інклюзивному освітньому закладі

Дисципліни, що викладає: теорія та методика інклюзивної освіти, корекційна педагогіка, основи дефектології

Гиря О.О

Гиря Олексій Олексійович – кандидат педагогічних наук, доцент, Заслужений вчитель України, Відмінник освіти України

Сфера наукових інтересів: педагогічна інноватика, методика навчання хімії, проблемно-інтегративне навчання, концепція групової навчальної діяльності учнів

Дисципліни, що викладає: педагогічна інноватика, теорія та методика виховання, управління навчальною та виховною діяльністю, керівник адміністративної установи та навчального закладу

Ивашина Л.П

Івашина Людмила Петрівна – кандидат наук з державного управління, магістр зі спеціальності "Адміністративний менеджмент", старший викладач.

Сфера наукових інтересів: Визначення готовності керівників закладів освіти до інноваційної управлінської діяльності в сучасних умовах. Особливості імідж-менеджменту розвитку закладів освіти та їх вплив на розвиток територіальних громад.

Дисципліни, що викладає: Менеджмент інновацій, Менеджмент організації, Педагогічна інноватика.

Перлик

Перлик Вікторія Володимирівна – старший викладач, магістр зі спеціальності "Педагогіка вищої школи", методист з управлінської діяльності, Відмінник освіти України, нагороджена знаком «Петро Могила»

Сфера наукових інтересів: Особливості підготовки керівників  закладів освіти області у процесі підвищення кваліфікації

Дисципліни, що викладає:  «Освітній менеджмент»,  «Педагогічна інноватика», спецкурси: «Нормативно-правове забезпечення закладів освіти», «Позитивний імідж закладу освіти в умовах нової української школи», «Внутрішня система забезпечення якості освіти в закладі загальної середньої освіти», «Особливості використання інноваційних освітніх технологій в роботі вихователя ГПД, бібліотекаря»

Пінчук

Пінчук Діана Миколаївна – старший викладач, магістр зі спеціальності "Адміністративний менеджмент"

Сфера наукових інтересів: Оптимізація діяльності педагогічних працівників в умовах НУШ 

Дисципліни, що викладає: педагогічна інноватика, курси за вибором:   «Технології розвитку критичного мислення учнів», «Сучасні педагогічні технології в умовах нової української школи», "Демократизація та партнерство закладу освіти в умовах НУШ", "Наскрізна змістова лінія НУШ "Громадянська відповідальність" 5 кроків до успішної реалізації"

Сударева сайт

Сударева Галина Федорівна – старший викладач, Відмінник освіти України, нагороджена знаком «Василь Сухомлинський», учитель-методист, неодноразова переможниця Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій (м. Черкаси, 2011, 2012, 2014, 2015, 2017, 2019 р.р.), дипломантка Всеукраїнського конкурсу на кращу статтю про STEM-освіту (2020), авторка і співавторка навчальних видань з грифом МОН України (підручник «Хімія» для 10 класу загальноосвітнього навчального закладу, профільний рівень; комплект навчальних посібників для учнів закладів загальної середньої освіти «Зошит для практичних робіт з хімії» (7, 8, 9, 10, 11 класи)).

Сфера наукових інтересів: педагогічна інноватика, інноваційні підходи до формування та розвитку професійної компетентності педагогів у системі післядипломної освіти, теорія і практика сучасних педагогічних технологій, STEM-освіта, педагогічна система навчання «Інтелект України», методика викладання хімії.

Дисципліни, що викладає: педагогічна інноватика, курси за вибором «STEM-освіта як інноваційний напрям розвитку, української освіти», «Сучасні педагогічні технології в контексті концепції нової української школи».

Кожямякіна

Кожем’якіна Ірина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач.

Сфера наукових інтересів: Розвиток вчителя в умовах післядипломної освіти, впровадження педагогічних технологій у навчальний процес освітніх закладів.

Дисципліни, що викладає: Теорія і методика викладання у вищій школі, Педагогічна інноватика, спецкурси: «Технології  соціалізації дітей дошкільного віку», «Інтерактивні технології навчання і виховання у закладі дошкільної освіти»; курси за вибором:  «Технології розвитку критичного мислення учнів» , «Сучасні педагогічні технології в умовах нової української школи», «Формування навички здорового способу життя у дітей молодшого шкільного віку»

Сидоренко

Сидоренко Наталія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, викладач, магістр зі спеціальності «Адміністративний менеджмент».

Сфера наукових інтересів: Розвиток освіти національних меншин Північно-Східної України; впровадження інноваційних технологій в освітнє середовище закладів освіти.

Дисципліни, що викладає: педагогічна інноватика, теорія та методика виховної та соціальної роботи, «Сучасні педагогічні технології в умовах Нової української школи», «Креативність як основа розвитку інноваційної особистості в умовах Нової української школи», «Технології розвитку критичного мислення учнів», «Освітні технології», «Кризи та деформації професійного розвитку викладача вищої школи».

Литвиненко Я.О

Литвиненко Яна Олександрівна – кандидат філологічних наук, викладач. 

Сфера наукових інтересів:  Удосконалення професійної компетентності вчителів у системі безперервної освіти; етнолінгвістичні особливості східнополіського діалекту; мотивологічне та лінгвогеографічне дослідження лексики.

Дисципліни, що викладає:  педагогічна інноватика; спецкурси: «Формування мовно-мовленнєвої компетентності учнів у контексті сучасної освіти», «Педагогіка здорового способу життя особистості», «Система розвивального навчання, спрямована на розвиток творчих якостей особистості. Сучасна педагогічна технологія особистісно орієнтованого навчання».

Клочко О.М

Клочко Оксана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, викладач, магістр зі спеціальності "Педагогіка вищої школи"

Сфера наукових інтересів: історія розвитку жіночої освіти в Україні, гендерна соціалізація, інклюзивна освіта.

Дисципліни, що викладає: етика викладача вищої школи, технологія реалізації інклюзивної освіти.

Вика

Лисюк Вікторія Володимирівна - старший лаборант

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Додаткові посилання

DSJO logo

BPD 205

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO