Кафедра педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту

Завідувач кафедри - кандидат педагогічних наук, доцент, зав. кафедри педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту, магістр за спеціальністю «Адміністративний менеджмент» Єфремова Галина Леонідівна

Штат кафедри. На кафедрі працює 1 доктор економічних наук, 9 кандидатів педагогічних наук, 2 кандидата державного управління, 1 кандидат філологічних наук,  3 старших викладача, 1 старший лаборант.

Контакти кафедри: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Web-сайт кафедри: https://sites.google.com/view/professional-education-kaf

psom

Персональний склад кафедри, затверджений на 2023-2024 н.р.

efremova

Єфремова Галина Леонідівна – кандидат педагогічних наук, доцент, зав. кафедри педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту, магістр за спеціальністю «Адміністративний менеджмент».

Сфера наукових інтересів:  Розвиток професійно-особистісної компетентності фахівця в умовах післядипломної педагогічної освіти.

Дисципліни, що викладає: «Теорія та методика виховної та соціальної роботи», «Теорія та методика виховної роботи», «Теорія та методика виховання», «Основи девіантології», «Технології профілактики дитячої агресії (аутоагресії), жорстокості (булінгу) в освітньому середовищі закладу освіти», «Сучасні технології формування навичок здорового способу життя серед дітей молодшого шкільного віку», «Формування соціальної  компетентності та ціннісних життєвих навичок  особистості засобом  національно-патріотичного та превентивного виховання в умовах освітнього середовища», "Технології формування безпечного освітнього середовища в умовах НУШ".

Сапич В І

Сапич Вадим Іванович – доктор економічних наук, доцент.

Сфера наукових інтересів: Теоретико-методологічні та прикладні проблеми державного управління земельними ресурсами аграрного сектору економіки.

Дисципліни, що викладає:  «Правові основи освітньої діяльності», «Аудит і оцінювання управлінської діяльності», «Управління фінансово-економічною та маркетинговою діяльністю», «Публічне адміністрування», «Управління проектами».
Гиря О.О

Гиря Олексій Олексійович – кандидат педагогічних наук, доцент, Заслужений вчитель України, Відмінник освіти України

Сфера наукових інтересів: педагогічна інноватика, методика навчання хімії, проблемно-інтегративне навчання, концепція групової навчальної діяльності учнів

Дисципліни, що викладає: педагогічна інноватика, теорія та методика виховання, управління навчальною та виховною діяльністю, керівник адміністративної установи та навчального закладу

Грицай

Грицай Сергій Михайлович – кандидат педагогічних наук, доцент, Відмінник народної освіти України

Сфера наукових інтересів:Теоретичні основи та практичне втілення соціологічних досліджень у галузі освіти.

Дисципліни, що викладає: управління трудовими ресурсами, управління проектами

Гузенко

Гузенко Оксана Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри, член - кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки, магістр педагогічної освіти за спеціальністю «Географія».

Сфера наукових інтересів: Теорія та практика організації проектної діяльності тих, хто навчається.

Дисципліни, що викладає: педагогічна інноватика, освітні технології; спецкурси «Професійна мовно-мовленнєва компетенція вчителя», «Особливості організації проектної діяльності у навчально-виховному процесі початкової школи».

Золотарьова Т

Золотарьова Тетяна Вікторівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач

Сфера наукових інтересів: Синергетичний підхід до спеціальної педагогіки

Дисципліни, що викладає: «Історія управління освітою в Україні та світі», «Управління проектами, інклюзивна компетентність сучасного вчителя НУШ», «Педагогічна підтримка дітей з особливими освітніми потребами»
Ивашина Л.П

Івашина Людмила Петрівна – кандидат наук з державного управління, доцент, магістр зі спеціальності "Адміністративний менеджмент".

Сфера наукових інтересів: Визначення готовності керівників закладів освіти до інноваційної управлінської діяльності в сучасних умовах. Особливості тайм-менеджменту як технології використання робочого часу працівників освіти

Дисципліни, що викладає: Менеджмент інновацій, Менеджмент організації, Педагогічна інноватика.

Клочко О.М

Клочко Оксана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, викладач, магістр зі спеціальності "Педагогіка вищої школи"

Сфера наукових інтересів: історія розвитку жіночої освіти в Україні, гендерна соціалізація, інклюзивна освіта.

Дисципліни, що викладає: етика викладача вищої школи, технологія реалізації інклюзивної освіти.

Кожямякіна

Кожем’якіна Ірина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач.

Сфера наукових інтересів: Розвиток вчителя в умовах післядипломної освіти, впровадження педагогічних технологій у навчальний процес освітніх закладів.

Дисципліни, що викладає: Теорія і методика викладання у вищій школі, Педагогічна інноватика, спецкурси: «Технології  соціалізації дітей дошкільного віку», «Інтерактивні технології навчання і виховання у закладі дошкільної освіти»; курси за вибором:  «Технології розвитку критичного мислення учнів» , «Сучасні педагогічні технології в умовах нової української школи», «Формування навички здорового способу життя у дітей молодшого шкільного віку»

Литвиненко

Литвиненко Яна Олександрівна – кандидат філологічних наук, викладач.

Сфера наукових інтересів:  Удосконалення професійної компетентності вчителів у системі безперервної освіти; етнолінгвістичні особливості східнополіського діалекту; мотивологічне та лінгвогеографічне дослідження лексики.

Дисципліни, що викладає:  педагогічна інноватика; курси за вибором: «Моделювання успішного уроку в умовах Нової української школи», «Інклюзивна компетентність учителя Нової української школи», «Основи комунікативної культури керівника», «Академічна риторика».

Луценко

Луценко Світлана Миколаївна – кандидат наук з державного управління, доцент, магістр зі спеціальності "Педагогіка вищої школи", вчитель правознавства та громадянської освіти вищої категорії, вчитель – методист, тренер з інтерактивних методик викладання, регіональний тренер з прав людини, фасилітатор, випускниця міжнародних тренерських програм та проектів. Переможниця міжнародної першості з наукової аналітики, дипломант Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій. Відмінник освіти України.

Сфера наукових інтересів: Інноваційні підходи до підготовки та підвищення кваліфікації керівників закладів освіти в умовах ризиків; інноваційна діяльність керівника сучасного закладу освіти; компетентнісно зорієнтоване управління; розвиток професійних компетентностей менеджера в умовах автономії.

Дисципліни та курси, що викладає: «Управління інформаційними зв’язками»; «Менеджмент інновацій»; «Компетентісно – орієнтована освіта як інструмент формування конкурентоспроможного випускника закладу освіти»; «Демократизація та партнерство закладу освіти в умовах НУШ»; «Наскрізні компетентності ХХІ ст.: інноваційність, комунікативність, взаємодія»; «Компетентнісно-орієнтований підхід до професійного розвитку сучасного менеджера освіти»; «Проєктна діяльність у закладі освіти як фактор підвищення його конкурентноспроможності»; «Формувальне оцінювання як інструмент реалізації наскрізних компетентностей в умовах Нової української школи»; «Автономія закладу освіти як інструмент реалізації Нової української школи»; «Прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу та взаємодії закладу освіти з місцевою громадою».

Прядко new

Прядко Любов Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент.

Сфера наукових інтересів: корекційна педагогіка, підготовка педагогів до роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби у інклюзивному освітньому закладі

Дисципліни, що викладає: теорія та методика інклюзивної освіти, корекційна педагогіка, основи дефектології

Сидоренко

Сидоренко Наталія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, викладач, магістр зі спеціальності «Адміністративний менеджмент».

Сфера наукових інтересів: Розвиток освіти національних меншин Північно-Східної України; впровадження інноваційних технологій в освітнє середовище закладів освіти.

Дисципліни, що викладає: педагогічна інноватика, теорія та методика виховної та соціальної роботи, «Сучасні педагогічні технології в умовах Нової української школи», «Креативність як основа розвитку інноваційної особистості в умовах Нової української школи», «Технології розвитку критичного мислення учнів», «Освітні технології», «Кризи та деформації професійного розвитку викладача вищої школи».

Перлик

Перлик Вікторія Володимирівна – старший викладач, магістр зі спеціальності "Педагогіка вищої школи", методист з управлінської діяльності, Відмінник освіти України, нагороджена знаком «Петро Могила»

Сфера наукових інтересів: Особливості підготовки керівників  закладів освіти області у процесі підвищення кваліфікації

Дисципліни, що викладає:  «Освітній менеджмент»,  «Педагогічна інноватика», спецкурси: «Нормативно-правове забезпечення закладів освіти», «Позитивний імідж закладу освіти в умовах нової української школи», «Внутрішня система забезпечення якості освіти в закладі загальної середньої освіти», «Особливості використання інноваційних освітніх технологій в роботі вихователя ГПД, бібліотекаря»

Пінчук

Пінчук Діана Миколаївна – старший викладач, магістр зі спеціальності "Адміністративний менеджмент"

Сфера наукових інтересів: Оптимізація діяльності педагогічних працівників в умовах НУШ

Дисципліни, що викладає: педагогічна інноватика, курси за вибором:   «Наскрізні компетентності ХХІ ст.: інноваційність, комунікативність, взаємодія»; «Компетентнісно-орієнтований підхід до професійного розвитку сучасного менеджера освіти»;  «Автономія закладу освіти як інструмент реалізації Нової української школи»; «Демократизація та партнерство закладу освіти в умовах НУШ»; «Формувальне оцінювання як інструмент реалізації наскрізних компетентностей в умовах Нової української школи»; «Прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу та взаємодії закладу освіти з місцевою громадою».

Сударева сайт

Сударева Г.Ф. ‒ старший викладач, співробітник науково-дослідної лабораторії STEM-освіти; учитель вищої категорії, учитель-методист, Відмінник освіти України, нагороджена нагрудним знаком «Василь Сухомлинський»; неодноразова переможниця Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій (м. Черкаси, 2011, 2012, 2014, 2015, 2017 роки), Всеукраїнського конкурсу на кращу STEM-публікацію (2020, 2021, 2022 роки); співавторка підручника «Хімія» для 10-го профільного класу ЗЗСО за грифом МОН України, керівник авторського колективу з написання комплекту зошитів з друкованою основою для практичних робіт з хімії (8-11 класи ЗЗСО) за грифом МОН України.

Сфера наукових інтересів: розвиток професійної компетентності педагогічних працівників освітніх закладів в умовах післядипломної освіти, інноваційне забезпечення реалізації Концепції Нової української школи, теорія і практика сучасних освітніх інновацій, STEM-освіта.

Дисципліни, що викладає: педагогічна інноватика; курси за вибором: сучасні освітні інновації, розвиток ключових компетентностей засобами освітніх інновацій, STEM-освіта як інноваційний напрям розвитку української освіти; спецкурси: підприємливість як важлива компетентність особистості в умовах ринкової економіки, інтерактивні технології як інструмент реалізації ідей нової української школи, Портфоліо як інноваційний засіб самооцінки, самовдосконалення і презентації досягнутих успіхів педагога.

Вика

Лисюк Вікторія Володимирівна - старший лаборант кафедри.

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Додаткові посилання

DSJO logo

BPD 205

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO