Кафедра педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту

Завідувач кафедри - кандидат педагогічних наук, доцент, зав. кафедри педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту, магістр за спеціальністю «Адміністративний менеджмент» Єфремова Галина Леонідівна

Штат кафедри. На кафедрі працює 1 доктор економічних наук, 9 кандидатів педагогічних наук, 2 кандидата державного управління, 1 кандидат філологічних наук,  3 старших викладача, 1 старший лаборант.

Контакти кафедри: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Web-сайт кафедри: https://sites.google.com/view/professional-education-kaf

psom

Персональний склад кафедри, затверджений на 2023-2024 н.р.

efremova

Єфремова Галина Леонідівна – кандидат педагогічних наук, доцент, зав. кафедри педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту, магістр за спеціальністю «Адміністративний менеджмент».

Сфера наукових інтересів:  Розвиток професійно-особистісної компетентності фахівця в умовах післядипломної педагогічної освіти.

Дисципліни, що викладає: «Теорія та методика виховної та соціальної роботи», «Теорія та методика виховної роботи», «Теорія та методика виховання», «Основи девіантології», «Технології профілактики дитячої агресії (аутоагресії), жорстокості (булінгу) в освітньому середовищі закладу освіти», «Сучасні технології формування навичок здорового способу життя серед дітей молодшого шкільного віку», «Формування соціальної  компетентності та ціннісних життєвих навичок  особистості засобом  національно-патріотичного та превентивного виховання в умовах освітнього середовища», "Технології формування безпечного освітнього середовища в умовах НУШ".

Сапич В І

Сапич Вадим Іванович – доктор економічних наук, доцент.

Сфера наукових інтересів: 1. Формування управлінських компетентностей щодо організації фінансово-економічної та маркетингової діяльності в умовах освітнього середовища. 2. Теоретико-методологічні та прикладні проблеми державного управління земельними ресурсами аграрного сектору економіки. 

Дисципліни, що викладає:  «Правові основи освітньої діяльності», «Аудит і оцінювання управлінської діяльності», «Управління фінансово-економічною та маркетинговою діяльністю», «Публічне адміністрування», «Управління проєктами».
Гиря О.О

Гиря Олексій Олексійович – кандидат педагогічних наук, доцент, Заслужений вчитель України, Відмінник освіти України

Сфера наукових інтересів: педагогічна інноватика, методика навчання хімії, проблемно-інтегративне навчання, концепція групової навчальної діяльності учнів

Дисципліни, що викладає: педагогічна інноватика, теорія та методика виховання, управління навчальною та виховною діяльністю, керівник адміністративної установи та навчального закладу

Грицай

Грицай Сергій Михайлович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри, Відмінник народної освіти України

Сфера наукових інтересів:Теоретичні основи та практичне втілення соціологічних досліджень у галузі освіти.

Дисципліни, що викладає: управління трудовими ресурсами, управління проєктами

Гузенко

Гузенко Оксана Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри, член - кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки, магістр педагогічної освіти за спеціальністю «Географія».

Сфера наукових інтересів: Особливості взаємодії педагогічних технологій та соціокультурних аспектів в створенні безпечного освітнього середовища

Дисципліни, що викладає: педагогічна інноватика, освітні технології, методологія та організація наукового дослідження, інноваційний менеджмент, педагогічне проєктування та моделювання у ЗВО. Курси за вибором: «Сучасні освітні технології в умовах Нової української школи», «Відповідальне батьківство: технології взаємодії школи та сім’ї», «Технологічний інструментарій вчителя Нової української школи», «Навички ефективної комунікації вчителів для успішної взаємодії з учнями та їх батьками», «Soft skills сучасного педагога для створення навчальних ресурсів та налагодження стосунків із суб’єктами освітнього процесу», «Створення інклюзивного освітнього середовища засобами соціальної комунікації»

Золотарьова Т

Золотарьова Тетяна Вікторівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач

Сфера наукових інтересів: Синергетичний підхід до спеціальної педагогіки

Дисципліни, що викладає: "Корекційно-компенсаторні основи освітнього процесу в роботі з дітьми з порушеннями слуху, мовлення, ЗПР, поведінковими розладами в інклюзивному освітньому середовищі", "Створення інклюзивного освітнього середовища засобами соціальної комунікації", "Рівні підтримки дітей з особливими освітніми потребами", "Історія управління освітою в Україні та світі".

Ивашина Л.П

Івашина Людмила Петрівна – кандидат наук з державного управління, доцент, магістр зі спеціальності "Адміністративний менеджмент".

Сфера наукових інтересів: Визначення готовності керівників закладів освіти до інноваційної управлінської діяльності в сучасних умовах. Особливості тайм-менеджменту як технології використання робочого часу працівників освіти

Дисципліни, що викладає: Менеджмент інновацій, Менеджмент організації, Педагогічна інноватика.

 

Klochko

Клочко Оксана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри, магістр за спеціальністю «Педагогіка вищої школи»

Сфера наукових інтересів:  інклюзивна освіта, психологія управління, гендерна педагогіка та психологія

Дисципліни, що викладає: курси з інклюзивної тематики; «Етика викладача вищої школи», «Конфліктологія та психологія управління»

Кожямякіна

Кожем’якіна Ірина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри.

Сфера наукових інтересів: Розвиток педагогів в умовах післядипломної освіти, впровадження педагогічних технологій в освітній процес у закладах освіти.

Дисципліни, що викладає: Теорія і методика викладання у вищій школі», «Педагогічна інноватика»; спецкурси: «Технології  соціалізації дітей дошкільного віку», «Інтерактивні технології навчання і виховання дошкільників у закладі дошкільної освіти»; курси за вибором:  «Технології розвитку критичного мислення учнів», «Сучасні педагогічні технології в умовах НУШ», «Сучасні технології формування навичок здорового способу життя у дітей молодшого шкільного віку», «Технології візуалізації та активної комунікації як навчальний інструментарій вчителя НУШ», «Навчальні технології активної та дієвої взаємодії в освітньому процесі НУШ»

Литвиненко Яна

Литвиненко Яна Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент, старший викладач кафедри.

Сфера наукових інтересів:  удосконалення професійної компетентності педагога в системі безперервної освіти; інклюзивна освіта; упровадження технологій активного навчання в умовах дистанційного та змішаного форматів організації освітнього процесу; розвиток комунікативної культури менеджера освіти.

Дисципліни, що викладає:  педагогічна інноватика; курси за вибором: «Моделювання успішного уроку в умовах Нової української школи», «Технології розвитку навичок «4К»: критичне мислення, креативність, комунікація», «Технології гейміфікації та фасилітації як ефективні інструменти підвищення мотивації сучасного учня до навчання, або як навчати цікаво та захоплююче»,  «Педагогічна підтримка дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного середовища», «Інклюзивна компетентність учителя Нової української школи», «Індивідуалізація освітнього процесу в інклюзивному середовищі», «Діти з труднощами навчання в інклюзивному освітньому середовищі: сучасні технології супроводу», «Інноваційні технології інклюзивного навчання у професійній діяльності вчителя та асистента»,  «Основи комунікативної культури керівника».

Луценко

Луценко Світлана Миколаївна – кандидат наук з державного управління, доцент, магістр зі спеціальності "Педагогіка вищої школи", вчитель правознавства та громадянської освіти вищої категорії, вчитель – методист, тренер з інтерактивних методик викладання, регіональний тренер з прав людини, фасилітатор, випускниця міжнародних тренерських програм та проектів. Переможниця міжнародної першості з наукової аналітики, дипломант Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій. Відмінник освіти України.

Сфера наукових інтересів: Інноваційні підходи до підготовки та підвищення кваліфікації керівників закладів освіти в умовах ризиків; інноваційна діяльність керівника сучасного закладу освіти; компетентнісно зорієнтоване управління; розвиток професійних компетентностей менеджера в умовах автономії.

Дисципліни та курси, що викладає: «Управління інформаційними зв’язками»; «Менеджмент інновацій»; «Компетентісно – орієнтована освіта як інструмент формування конкурентоспроможного випускника закладу освіти»; «Демократизація та партнерство закладу освіти в умовах НУШ»; «Наскрізні компетентності ХХІ ст.: інноваційність, комунікативність, взаємодія»; «Компетентнісно-орієнтований підхід до професійного розвитку сучасного менеджера освіти»; «Проєктна діяльність у закладі освіти як фактор підвищення його конкурентноспроможності»; «Формувальне оцінювання як інструмент реалізації наскрізних компетентностей в умовах Нової української школи»; «Автономія закладу освіти як інструмент реалізації Нової української школи»; «Прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу та взаємодії закладу освіти з місцевою громадою».

Прядко new

Прядко Любов Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент.

Сфера наукових інтересів: корекційна педагогіка, підготовка педагогів до роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби у інклюзивному освітньому закладі

Дисципліни, що викладає: теорія та методика інклюзивної освіти, корекційна педагогіка, основи дефектології

Sudorenko

Сидоренко Наталія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри, магістр зі спеціальності «Адміністративний менеджмент».

Сфера наукових інтересів: Підготовка педагогів до створення безпечного освітнього середовища у системі післядипломної освіти. Впровадження інноваційних педагогічних технологій в освітнє середовище закладів освіти. Розвиток освіти національних меншин Північно-Східної України.

Дисципліни, що викладає: педагогічна інноватика, теорія та методика виховної та соціальної роботи, реалізація інклюзивного навчання в закладах освіт, кризи та деформації професійного розвитку викладача вищої школи, курси за вибором: «Моделювання успішного уроку в умовах Нової української школи», «Технології гейміфікації та фасилітації як ефективні інструменти підвищення мотивації сучасного учня до навчання, або як навчати цікаво та захоплююче».

Перлик

Перлик Вікторія Володимирівна – старший викладач, магістр зі спеціальності "Педагогіка вищої школи", методист з управлінської діяльності, Відмінник освіти України, нагороджена знаком «Петро Могила»

Сфера наукових інтересів: Особливості підготовки керівників  закладів освіти області у процесі підвищення кваліфікації

Дисципліни, що викладає:  «Освітній менеджмент»,  «Педагогічна інноватика», спецкурси: «Позитивний імідж закладу освіти в умовах Нової української школи», «Внутрішня система забезпечення якості освіти в закладі загальної середньої освіти», Нормативно-правове забезпечення організації освітнього процесу в умовах упровадження Державного стандарту базової середньої освіти, Управлінська діяльність керівника закладу загальної середньої освіти в умовах імплементації Концепції «Нова українська школа", Безпечне освітнє середовище закладу загальної середньої освіти: управлінський аспект, Атестація педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти: управлінський аспект.

Пінчук

Пінчук Діана Миколаївна – старший викладач, магістр зі спеціальності "Адміністративний менеджмент"

Сфера наукових інтересів: Оптимізація діяльності педагогічних працівників в умовах НУШ

Дисципліни, що викладає: педагогічна інноватика, курси за вибором:   «Наскрізні компетентності ХХІ ст.: інноваційність, комунікативність, взаємодія»; «Компетентнісно-орієнтований підхід до професійного розвитку сучасного менеджера освіти»;  «Автономія закладу освіти як інструмент реалізації Нової української школи»; «Демократизація та партнерство закладу освіти в умовах НУШ»; «Формувальне оцінювання як інструмент реалізації наскрізних компетентностей в умовах Нової української школи»; «Прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу та взаємодії закладу освіти з місцевою громадою».

Сударева сайт

Сударева Галина Федорівна ‒ старший викладач, співробітник науково-дослідної лабораторії STEM-освіти; учитель вищої категорії, учитель-методист, Відмінник освіти України, нагороджена нагрудним знаком «Василь Сухомлинський»; неодноразова переможниця Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій, Всеукраїнського конкурсу на кращу STEM-публікацію; співавторка підручника «Хімія» для 10-го профільного класу ЗЗСО за грифом МОН України, керівник авторського колективу з написання комплекту зошитів для учнів з друкованою основою для практичних робіт з хімії (8-11 класи ЗЗСО) за грифом МОН України. Підготувала призера всеукраїнського етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів- членів МАН.

Сфера наукових інтересів: розвиток професійної компетентності педагогічних працівників освітніх закладів в умовах післядипломної освіти, інноваційне забезпечення реалізації Концепції Нової української школи, теорія і практика сучасних освітніх інновацій.

Дисципліни, що викладає: педагогічна інноватика; курси за вибором «Реалізація компетентнісного потенціалу освітніх галузей загальної середньої освіти засобами інноваційних технологій», з питань методики інклюзивної освіти, формувального оцінювання учнів в умовах Нової української школи.

Вика

Лисюк Вікторія Володимирівна - старший лаборант кафедри.

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Додаткові посилання

DSJO logo

BPD 205

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO