Кафедра теорії і методики змісту освіти

Офіційний блог кафедри - http://dshosumy.blogspot.com/

Завідувач кафедри – Сєрих Лариса Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, докторант Інституту проблем виховання АПН України.

Історія. У вересні 2005 року з метою вдосконалення навчальної та організаційної роботи КЗ СОІППО створена кафедра методики та змісту викладання у навчальних закладах, позанавчальної та виховної роботи. У зв’язку з реорганізацією структурних підрозділів інституту та змінами кадрового складу кафедра у вересні 2006 року отримала назву кафедра методики початкової та природничо-математичної освіти.

21 грудня 2015 року у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці навчального закладу у відповідності до Наказу № 85-ОД від 21.09.2015 створено кафедру дошкільної та шкільної освіти.

27 грудня 2017 року у з`вязку зі змінами в освітній галузі та у відповідності до наказу №161-ОД від 27.12.2017 КЗ СОІППО "Про зміну назви кафедри дошкільної та шкільної освіти" із врахуванням тематики наукових досліджень  і спектру навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою, перейменовано на кафедру "Теорії і методики змісту освіти". 

Завідувачі:

Чайченко Надія Натанівна– доктор педагогічних наук, професор (з 2005 по 2008 р.р.);

Ткаченко Олена Львівна – кандидат педагогічних наук, доцент (з 2008 по 2015 р.р.);

Сєрих Лариса Володимирівна - кандидат педагогічних наук, доцент, докторант Інституту проблем виховання АПН України (з 2016 року по теперішній час).

Науково-дослідна тема: Розвиток особистісно-професійної компетентності педагогів дошкільної, початкової, повної загальної середньої та позашкільної освіти.

Штат кафедри. 

На кафедрі працюють:

1 доктор педагогічних наук - Удовиченко І.В.; 4 кандидати педагогічних наук на посаді доцента – Коростіль Л.А., Сєрих Л.В., Тихенко Л.В.,  Успенська В.М.;

  • 1 кандидат наук з фізичного виховання і спорту на посаді доцента – Оксьом П.М; 
  • 8 старших викладачів – Байдак Ю.В. (кандидат педагогічних наук), Декунова З.В., Деменков Д.В., Ковтун Є.Ф., Кода С.В., Крот Г. В., Лавська А.М., Цимерман І.Л.;
  •  2 викладачі – Сєрих Т.М.,  Лобода В.В.;
  • 1 методист – Юрченко Л.І.;
  • 1 ст. лаборант – Абрамітова І.М.

Персональний склад кафедри

кафдра 305

Сєрих Лариса Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, докторант Інституту проблем виховання АПН України

Сфера наукових інтересів: естетичне виховання, позашкільна освіта, образотворче мистецтво, художня культура, гурткова робота, бібліотечна справа.

Дисципліни, що викладає: теорія та методика образотворчого мистецтва, теорія та методика гурткової роботи, теорія та методика позашкільної освіти, теорія та методика бібліотечної справи

Удовиченко ІВ на інтервю Удовиченко Ірина Віталіївна – доктор педагогічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної та методичної роботи.

Сфера наукових інтересів: теорія та методика навчання (географія), навчання географії на профільному рівні, регіональна географія, теорія та методика виховання,  андрагогіка.

Дисципліни, що викладає: теорія та методика навчання (викладання) географії, економіки, природознавства, предмету «Рідний край».

Коростіль

Коростіль Лідія Анатоліївна - кандидат педагогічних наук, доцент.

Сфера наукових інтересів:  самоосвітня діяльність вчителя та учнів.

Дисципліни, що викладає: теорія та методика викладання хімії, педагогічна інноватики.

Oksjom Оксьом Павло Михайлович – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри.

Сфера наукових інтересів: теорія та методика фізичного виховання, оптимізація навчального процесу з фізичного виховання.

Дисципліни, що викладає: теорія та методика викладання предмету «Захист вітчизни».

Тихенко

Тихенко Лариса Володимирівна  – кандидат педагогічних наук, доцент, докторант Інституту проблем виховання АПН України

Сфера наукових інтересів: естетичне виховання, позашкільна освіта, художня культура, гурткова робота, бібліотечна справа.

Дисципліни, що викладає: теорія та методика гурткової роботи, теорія та методика позашкільної освіти, теорія та методика бібліотечної справи

Успенська Успенська Валентина Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри; керівник лабораторії з проблем здоров'я- збережувальної діяльності в закладах освіти.

Сфера наукових інтересів:  розвиток творчого потенціалу вчителів біології, основ здоров'я, природознавства, екології; підготовка вчителя основ здоров'я у системі післядипломної освіти; здоров'язбережувальні технології в освіті.

Дисципліни, що викладає: теорія та методика викладання біології, основ здоров'я, природознавства, екології.

Байдак

Байдак Юлія Володимирівна - кандидат педагогічних наук, старший викладач, випускник Харківської державної академії культури (2006 р.), магістр за спеціальністю «Управління навчальним закладом» (2007 р.), закінчила аспірантуру Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (2014 р.), захистила кандидатську дисертацію на тему «Розвиток післядипломної музично-педагогічної освіти в Україні (60-ті - 90-ті роки ХХ століття» (2015 р.).

Сфера наукових інтересів: історія педагогіки, розвиток неперервної педагогічної освіти вчителів мистецьких дисциплін, сучасні підходи до музичної діяльності у дошкільному закладі, використання інноваційних методів навчання на уроках музичного, хореографічного, театрального та вокального мистецтва.

Дисципліни, що викладає: теорія і методика викладання музичного мистецтва та інтегрованого курсу «Мистецтво»; методика навчання музиці дітей дошкільного віку, методика викладання музично-теоретичних, хореографічних, вокальних, театральних дисциплін та гри на музичних інструментах; загальнокультурна компетентність педагога.

Декунова Декунова Зоя Володимирівна – старший викладач кафедри.

Сфера наукових інтересів: особливості впровадження Державного стандарту в початкову освіту.

Дисципліни, що викладає: теорія та методика початкового навчання.

Деменков

Деменков Денис Вікторович – старший викладач кафедри, аспірант Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка.

Сфера наукових інтересів: організаційно-методичне забезпечення гурткової роботи з футболу зі школярами 5-9 класів, сучасні підходи до організації та проведення уроків фізичної культури.

Дисципліни, що викладає: теорія та методика викладання фізичної культури.

kovtyn

Ковтун Єлизавета Федорівна – старший викладач кафедри.

Сфера наукових інтересів: інновації у післядипломній освіті педагогів дошкільних навчальних закладів.

Дисципліни, що викладає: теорія та методика дошкільної освіти .

Koda n  Кода Світлана Василівна – старший викладач кафедри, керівник  науково-дослідної лабораторії STEM-освіти, секретар ради факультету підвищення кваліфікації та перепідготовки, голова Зборів трудового колективу.

Сфера наукових інтересів: розвиток фахової компетентності вчителиів фізики, математики, астрономії засобами сучасного науково-методичного та дидактичного забезпечення.

Дисципліни, що викладає: теорія та методика викладання фізики і  астрономії; теорія та методика викладання математики, спецкурс "Упровадження STEM-освіти в навчально-виховний процес".

крот

Крот Галина Вікторівна - старший викладач кафедри.

Сфера наукових інтересів: новітні технології виготовлення та оздоблення виробів.

Дисципліни, що викладає: теорія та методика трудового навчання, креслення, предмету "Технології", теорія та методика професійно-технічної підготовки, теорія та методика трудового навчання.

Лавська

Лавська Алла Михайлівна – старший викладач кафедри.

Сфера наукових інтересів: особливості впровадження Державного стандарту в початкову освіту.

Дисципліни, що викладає: теорія та методика початкового навчання.

Цимерман

Цимерман Ірина Леонідівна – старший викладач кафедри, Відмінник освіти України, нагороджена нагрудним знаком «Софія Русова».

Сфера наукових інтересів: дошкільне виховання, управління дошкільним навчальним закладом, родинне виховання.

Дисципліни, що викладає: теорія та методика дошкільної освіти.

лобода

Лобода Вікторія Володимирівна – викладач кафедри.

Сфера наукових інтересів: дошкільне виховання, медіаосвіта, сучасні освітні технології навчання, інформатизація навчального процесу.

Дисципліни, що викладає: теорія та методика дошкільної освіти, використання інтерактивних дошок у навчально-виховному процесі, розвиток інформаційної компетентності вчителя початкових класів.

Сєрих 2018

Сєрих Тетяна Миколаївна - аспірантка Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

Сфера наукових інтересів: професійна освіта, комунікативна, полікультурна компетентність педагога.

Дисципліни, що викладає: теорія та методика викладання мистецьких дисциплін, теорія та методика гурткової роботи, теорія та методика позашкільної освіти, теорія та методика бібліотечної справи.

 

Абрамітова Абрамітова Ірина Миколаївна - старший лаборант.
Юрченко Юрченко Людмила Іванівна – методист кафедри.

Контакти кафедри:

Тел.: (0542) 33-50-04,

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Вхід

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO