ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ проведення акредитаційної експертизи з підготовки магістрів зі спеціальності 8.18010020 Управління навчальним закладом (за типом) (073 Менеджмент), галузі знань 1801 Специфічні категорії (07 Управління та адміністрування) у Комунальному закладі Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Наказ Міністерства освіти і науки України від 7 квітня 2017 року № 70-л

Наказ МОНУ від 27.04.2017 №658 Про результати акредитації та атестації

Протокол засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 6 квітня 2017 року № 47/1

Інформація про результати проведеного моніторингового дослідження реалізації компетентнісного підходу в процесі викладання географії в загальноосвітніх навчальних закладах

Методичні рекомендації щодо підготовки учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів до ЗНО 2017 року

Кафедра освітніх та інформаційних технологій

Завідувач кафедри – Петрова Лариса Григорівна, кандидат технічних наук, доцент.

Історична довідка. 21 грудня 2015року у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці навчального закладу у відповідності до Наказу №85-Од від 21.09.2015 на базі кафедри інформаційно-комунікаційних технологій створено кафедру освітніх та інформаційних технологій. У свою чергу кафедру інформаційно-комунікаційних технологій створено у 2010 році.

Завідувачі: Ніколаєва К.В. – кандидат фізико-математичних наук, доцент (2010-2011 р.р.); Петрова Л.Г. – кандидат технічних наук, доцент (з 2011 р. до теперішнього часу).

Штат кафедри. На кафедрі працює 1 кандидат технічних, 3 кандидати педагогічних наук (з них 3 доценти), 5 старших викладачів, 3 викладачі (з них 2 магістри), 1 методист, 1 старший лаборант.

Офіційна сторінка кафедри

Петрова Петрова Лариса Григорівна – кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри.

Сфера наукових інтересів: штучний інтелект, інформатизація освіти та методи впровадження педагогічних програмних засобів в навчальний процес, використання Wiki-технологій для організації lifelonglearning.

Дисципліни, що викладає: теорія та методика викладання інформатики та ІТ; сучасна методика вивчення інформатики та ІТ; ІКТ у викладанні предметів.

Захарова Захарова Ірина Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент.

Сфера наукових інтересів: використання інноваційних технологій та організація навчально-виховного процесу в умовах післядипломної освіти.

Дисципліни, що викладає: організаційно-педагогічні умови підвищення кваліфікації.

Антонченко

Антонченко Марія Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент.

Сфера наукових інтересів: формування інформаційно-комунікаційних компетенцій викладачів.

Дисципліни, що викладає: курс «Дошкілля»; інформаційні та телекомунікаційні технології навчання; Intel® «Навчання для майбутнього»; вхідне(вихідне) діагностування.

Подліняєва

Подліняєва Оксана Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри.

Сфера наукових інтересів: розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів історії і суспільствознавства у післядипломній освіті.

Дисципліни, шо викладає: Intel® «Навчання для майбутнього»; блог учителя: змістовність, технологічність, соціальність, значимість.

Лабудько

Лабудько Степан Пилипович – старший викладач, магістр за спеціальністю «Педагогіка вищої школи».

Сфера наукових інтересів: навчання дорослих, технології веб 2.0, використання блогів для розвитку професійної компетентності вчителів. 

Дисципліни, що викладає: Intel® для оптимізації праці викладача; Microsoft® Партнерство в навчанні.; теорія та методика застосування ІКТ і сучасних засобів навчання у навчально-виховному процесі; використання технологій e-learning  для організації дистанційного навчання учнів; інформаційні та телекомунікаційні технології навчання.

Николаенко

Ніколаєнко Михайло Сергійович – старший викладач, магістр за спеціальністю «Педагогіка вищої школи».

Сфера наукових інтересів: новітні інформаційні технології у педагогічній діяльності вчителя, проблеми прикладного програмного забезпечення.

Дисципліни, що викладає: вхідне(вихідне) діагностування; курс: «Дошкілля»; Intel® «Навчання для майбутнього»; інформаційні та телекомунікаційні технології навчання.

Шевченко

Шевченко Тетяна Олександрівна – старший викладач, магістр за спеціальністю «Педагогіка вищої школи».

Сфера наукових інтересів: використання інноваційних технологій у процесі удосконалення професійних компетентностей учителів інформатики.

Дисципліни, що викладає: Intel® «Навчання для майбутнього»; Microsoft® Партнерство в навчанні; вхідне(вихідне) діагностування, інформаційні та телекомунікаційні технології навчання.

Gerasimenko NV

Герасименко Наталія Вікторівна – старший викладач, магістр за спеціальністю «Педагогіка вищої школи».

Сфера наукових інтересів: інформаційна культура педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти.

Дисципліни, що викладає: створення веб-сайту ЗНЗ; технології Веб 2.0. для оптимізації праці вчителя; Intel® для оптимізації праці викладача, Intel® «Навчання для майбутнього», теорія та методика застосування ІКТ і сучасних засобів навчання у навчально-виховному процесі; вхідне(вихідне) діагностування.

Павленко

Павленко Ірина Миколаївна – старший викладач, магістр за спеціальністю «Педагогіка вищої школи».

Сфера наукових інтересів: інтеграція сучасних комп'ютерних технологій у процес викладання в школах.

Дисципліни, що викладає: Intel® «Навчання для майбутнього»; інформаційні та телекомунікаційні технології навчання; курс: «Дошкілля»; управління підвищенням кваліфікації,основам дистанційного навчання засобами Intel® для менеджерів; вхідне(вихідне) діагностування.

Наконечна

Наконечна Людмила Миколаївна – викладач.

Сфера наукових інтересів: активізація пізнавальної діяльності слухачів засобами мультимедійних технологій.

Дисципліни, що викладає: розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителя початкових класів; використання інтерактивних дошок у навчально-виховному процесі; вхідне(вихідне) діагностування, ІКТ у викладанні предметів.

Куртась

Куртась Олена Володимирівна – викладач, магістр за спеціальністю «Адміністративний менеджмент».

Сфера наукових інтересів: особливості процесу формування інформаційної культури вчителів англійської мови в системі післядипломної педагогічної освіти.

Дисципліни, що викладає: курс: «Дошкілля»; інформаційні та телекомунікаційні технології навчання; вхідне(вихідне) діагностування; Intel® «Навчання для майбутнього».

Силка

Силка Олексій Олександрович – викладач, магістр за спеціальністю «Адміністративний менеджмент».

Сфера наукових інтересів: інноваційні форми і методи підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів. Розвиток та вдосконалення процесу підвищення кваліфікації засобами дистанційних технологій.

Дисципліни, що викладає: вхідне(вихідне) діагностування; використання технологій e-learning  для організації дистанційного навчання учнів; створення веб-сайту ЗНЗ; Intel® «Навчання для майбутнього»; інформаційні та телекомунікаційні технології навчання.

Корень 3

Корень Людмила Володимирівна - методист кафедри.

OIT

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

president  komitet  sumyoda  monua  zno-kharkiv  1545