Список літератури з моніторингу

1. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 роки. Указ Президента України № 344/2013 від 25 червня 2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/344/2013 – Назва з екрана.

2. Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінюваннята моніторингу якості освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 24 (із змінами від 08.07.2015). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248379779 – Назва з екрана.

3. Байназарова О. Система моніторингу якості освіти на регіональному рівні // Моніторингові дослідження як інформаційна база в системі управління якістю освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [Луцьк, 29–30 березня 2005 р.] – Луцьк: Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти, 2005. – 129 с.

4. Васильченко Л. В. Управлінська культура і компетентність керівника / Л.В.Васильченко – Х.: Вид. група «Основа», 2007. – 176 с.

5. Вдовиченко Р. П. Управлінська компетентність керівника школи / Р.П. Вдовиченко – Х.: Вид. група «Основа», 2007. – 112 с.

6. Вимірювання та управління якістю освіти / [упоряд. Т.О.Лукіна]. – К.: Проект «Рівний доступ до якісної освіти», 2008. – 50 с.

7. Гриневич Л. Організаційно-методичні засади побудови системи моніторингу якості освіти на регіональному рівні: на прикладі центру моніторингу столичної освіти м.Києва: наук.-метод.посібник / Л. Гриневич, О.Линовицька. – К.: Київ. ун-т імені Б.Гринченка, 2011. – 112 с.

8. Діагностика успішності учителя / [упоряд. Морозова Т.В.] – Х.: Ранок, 2007. – 160с.

9. Довідник заступника директора: накази, наради, моніторинг, аналіз / [упоряд. Т. М. Рачок]. – Х.: Вид. група «Основа», 2008. – 176 с.

10. Енциклопедія освіти / [гол.ред. В. Г. Кремень]. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

11. Кравченко Г. Ю. Якість освіти в навчальному закладі / Г. Ю. Кравченко, З. В. Рябова. – Х.: Ранок, 2013. – 176 с.

12. Крутій К. Моніторинг як сучасний засіб управління якістю освіти в дошкільному навчальному закладі / К. Крутій. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС», 2006. – 172 с.

13. Лукіна Т. Моніторинг якості освіти: теорія і практика / Т. Лукіна. – К.: Шкільний світ, 2006. – 128 с.

14. Лукіна Т. Види моніторингових досліджень / Т. Лукіна // Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи / [За заг. ред. О. І. Локшиної]. – К.: К.І.С, 2004. – С. 40-47.

15.Ляшенко О. Концептуальні засади моніторингу якості освіти / О. Ляшенко // Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи / [За заг. ред. О. І. Локшиної]. — К.: К.І.С, 2004. – С. 21-27.

16. Моніторинг у ЗНЗ / [упоряд. М.Голубенко]. – К.: Шкільний світ, 2007. – 128 с.

17. Моніторинг у роботі заступника директора / [упоряд. М. Голубенк]. – К.: Шкільний світ, 2009. – 128 с.

18. Моніторинг якості знань учнів початкової школи / [упоряд. О. Б. Полєвікова]. – Х.: Вид. група «Основа», 2008. – 256 с.

19. Моніторинг якості освіти і виховної діяльності начального закладу. Навчально-методичний посібник для вчителя / [упоряд. В. М. Приходько]. – Х.: Вид. група «Основа», 2007. – 144 с.

20. Моніторингова система освітнього менеджменту / [упоряд. І. В. Маслікова]. – Х.: Вид. група «Основа», 2005. – 144 с.

21. Педагогічна діагностика: завдання, методи, інструменти / [упоряд. Т.О.Лукіна]. – К.: Проект «Рівний доступ до якісної освіти», 2008. – 59 с.

22. Приходько В.М. Моніторинг якості освіти і виховної діяльності навчального закладу / В.М.Приходько. – Х.: Вид. група «Основа», 2007. – 144 с.

23. Приходько В. М. Парадигми моніторингу якості освіти і педагогічного процесу (у запитаннях і відповідях) / В. М. Приходько. – Х. : Вид. група «Основа», 2010. – 192 с.

24. Ярощук Л. Г. Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти: навчальний посібник / Л. Г. Ярощук – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2010. – 248 с.

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

president  komitet  sumyoda  monua  zno-kharkiv  1545

баннер прозоро new