Нормативно-правове забезпечення

Положення про стейкхолдерів освітніх програм

Положення про дистанційне навчання у КЗ СОІППО

Положення про порядок реалізації права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти у КЗ СОІППО

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційних комісій з атестації здобувачів вищої освіти Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Положення про основні академічні правила здобувачів вищої освіти факультету підвищення кваліфікації та перепідготовки Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Положення про навчальний план підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти у КЗ СОІППО

Положення про освітню програму зі спеціальності підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти у КЗ СОІППО

Положення про гаранта освiтньої програми зі спеціальності підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти у КЗ СОІППО

Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті в КЗ СОІППО

Положення про порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій у КЗ СОІППО

Положення про навчальну програму дисципліни - силабус у КЗ СОІППО

Положення про організацію та методику проведення поточного та підсумкового контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Положення про порядок повторного вивчення навчальних дисциплін та повторного навчання в КЗ СОІППО

Положення про проведення практики стажування здобувачів вищої освіти другого магістерського рівня

Про апеляцiйну комiсiю

Про державну атестацію студентів

Положення про студентське самоврядування Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Положення про критерії оцінювання результатів навчанняь здобувачів вищої освіти Комунального закладу Сумський обласний інститутут післядипломної педагогічної освіти

Про навчальну дисципліну здобувачів освіти

Про навчання студентів за індивідуальним графіком

Про порядок замовлення друку видачі та обліку документів про вищу освіту

Про порядок ліквідації академічних заборгованостей здобувачами вищої освіти

Положення про порядок відрахування, переривання навчання (надання академічної відпустки), поновлення і переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються у КЗ СОІППО

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Додаткові посилання

DSJO logo

BPD 205

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO