Нормативно-правове забезпечення

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про стейкхолдерів освітніх програм

Положення про дистанційне навчання у КЗ СОІППО

Положення про порядок реалізації права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти у КЗ СОІППО

Положення про навчальний план підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти у КЗ СОІППО

Положення про освітню програму зі спеціальності підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти у КЗ СОІППО

Положення про гаранта освiтньої програми зі спеціальності підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти у КЗ СОІППО

Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті в КЗ СОІППО

Положення про порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій у КЗ СОІППО

Положення про навчальну програму дисципліни - силабус у КЗ СОІППО

Положення про організацію та методику проведення поточного та підсумкового семестрового контролю навчання студентів КЗ СОІППО

Положення про порядок повторного вивчення навчальних дисциплін та повторного навчання в КЗ СОІППО

Положення про проведення практики стажування здобувачів вищої освіти другого магістерського рівня

Про апеляцiйну комiсiю

Про державну атестацію студентів

Про критерії оцінювання знань студентів

Про навчальну дисципліну здобувачів освіти

Про навчання студентів за індивідуальним графіком

Про порядок замовлення друку видачі та обліку документів про вищу освіту

Про порядок ліквідації академічних заборгованостей студентами

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Додаткові посилання

DSJO logo

BPD 205

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO