Кафедра психології

Завідувач кафедри – Вознюк Алла Вікторівна, кандидат психологічних наук, доцент.

Історична довідка. Кафедру психології створено у 1992 році.

Завідувачі: Кудояр Л.М.– кандидат психологічних наук, доцент (1992-2001 р.р.); Шаванов С.В. кандидат психологічних наук, доцент - (2001-2007 р.р.); Коробка Л.М.– кандидат психологічних наук, доцент (2007-2010 р.р.); Чеканська Л.М.- кандидат психологічних наук, доцент (з 2010 року по 2016 р.), Вознюк А.В. - кандидат психологічних наук, доцент (з 2016 року по теперішній час).

Штат кафедри. На кафедрі працює 6 кандидатів психологічних наук (з них 4 доценти), 8 старших викладачів, 1 викладач, 1 старший лаборант.

Офіційна сторінка кафедри: https://sites.google.com/view/psychology-kaf

Персональний склад кафедри

Voznuk

Вознюк Алла Вікторівна – кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри, науковий кореспондент лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології ім. Г.С. Костюка, обласний координатор та регіональний тренер Всеукраїнського проекту «Розвиток соціальної згуртованості суб’єктів освітнього процесу».

Сфера наукових інтересів: Психологічні особливості підготовки керівників до управління педагогічними працівниками в освітніх округах.

Дисципліни, що викладає: психологія, психолого-організаційні аспекти управління педагогічними працівниками в освітніх округах, математичні методи в психології, соціальна психологія, експериментальна психологія, техніка управлінської діяльності, психологія управління.

 Чеканска

Чеканська Лариса Миколаївна – кандидат психологічних наук, доцент.

Сфера наукових інтересів: розвиток професійної компетентності особистості в системі освіти.

Дисципліни, що викладає: загальна психологія, психодіагностика, методика викладання психології, психологія, сучасна психодіагностика.

Панченко Панченко Світлана Миколаївна - кандидат психологічних наук, доцент,проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи.

Сфера наукових інтересів: особистісно-орієнтовані підходи в освіті дорослих, психологічна просвіта, дослідження та апробація нових форм освітньої та психологічної підтримки самоздійснення особистості в дорослому віці.

Дисципліни, що викладає: психологія, соціально-психологічні умови та детермінанти самоздійснення сучасного педагога, самовиховання та саморегуляція особистості.

Коробка

Коробка Лариса Миколаївна - кандидат психологічних наук, доцент.

Сфера наукових інтересів: соціально-психологічні проблеми адаптації особи до кризових умов.

Дисципліни, що викладає: самовиховання та саморегуляція особистості, основи психологічного консультування.

Chizhichenko 

Чижиченко Наталія Миколаївна – кандидат психологічних наук, старший викладач.

Сфера наукових інтересів: Соціально-рольова компетентність педагога.

Дисципліни, що викладає: психологія, диференційна психологія, вікова психологія, психокорекція.

Шаванов

Шаванов Сергій Валентинович - кандидат психологічних наук, старший викладач.

Сфера наукових інтересів: особливості впровадження медіаосвіти в навчальних закладах.

Дисципліни, що викладає: психологія, психологія управління.

Sidorenko

Сидоренко Ірина Валеріївна – старший викладач.

Сфера наукових інтересів: психолого-педагогічні умови розвитку потенціалу особистості.

Дисципліни, що викладає: психологія, фізіологія вищої нервової діяльності.

Кулик

Кулик Наталія Андріївна - старший викладач.

Сфера наукових інтересів: соціально-психологічний супровід творчої самореалізації особистості.

Дисципліни, що викладає: основи психокорекції, практикум з групової психокорекції, арт-терапія, техніка і технологія психокорекційної роботи, психологія управління, соціально-психологічний супровід дітей у конфліктний та постконфліктний період, соціально-психологічні умови та детермінанти самоздійснення сучасного педагога.

Троицкая

Троіцька Марина Євгенівна - старший викладач, здобувач ІСПП НАПН м. Київ.

Сфера наукових інтересів: профілактика насильства у міжособистісній взаємодії.

Дисципліни, що викладає: психологія, інновації в практичній психології, сучасна педагогічна психологія, психологія управління, вікова психологія, сучасні теорії глибинної психологія, методологія та теорія практичної психології, психологічні аспекти інклюзивної освіти, соціально-психологічний супровід дітей у конфліктний та постконфліктний період, соціально-психологічні умови та детермінанти самоздійснення сучасного педагога, теорія та практика психології кризових ситуацій.

Борцова

Борцова Муза Володимирівна - старший викладач, магістр.

Сфера наукових інтересів: відхилення у функціонуванні психічної діяльності як фактор порушень особистісного розвитку дитини.

Дисципліни, що викладає: психологія, основи клінічної психології, основи патопсихології.

Марухіна

Марухина Ірина Володимирівна - старший викладач.

Сфера наукових інтересів: розвиток професійної рефлексії як необхідної умови підвищення професійної компетентності практичного психолога.

Дисципліни, що викладає: сучасний стан розвитку практичної психології, психогігієна, психологічна служба в системі освіти, педагогічна психологія, навички кризового консультування та розвиток психосоціальної стійкості до стресу у дітей, соціально-психологічний супровід дітей у конфліктний та постконфліктний період.

Гільова Л.Л

Гільова Лариса Леонідівня - старший викладач.

Сфера наукових інтересів: соціально-психологічний потенціал особистості в умовах кризових змін в суспільстві.

Дисципліни, що викладає: психологія, вступ до спеціальності, основи психологічного консультування, практикум з групової психокорекції.

Василега

Василега Ольга Юріївна – викладач, магістр.

Сфера наукових інтересів: профілактика та корекція страхів як умова розвитку потенціалу особистості вихованця.

Дисципліни, що викладає: психологія, психолого – педагогічні напрямки роботи медичної сестри, особливості формування здорового способу життя, особливості медичного обслуговування дітей у навчальному закладі, основні дитячі хвороби та сучасні методи лікування, профілактика, санітарно-просвітницька робота, історія психології, порівняльна психологія.

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

president  komitet  sumyoda  monua  zno-kharkiv  1545

баннер прозоро new