Кафедра психології

Завідувач кафедри – Чеканська Лариса Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент.

Історична довідка. Кафедру психології створено у 1992 році.

Завідувачі: Кудояр Л.М.– кандидат психологічних наук, доцент (1992-2001 р.р.); Шаванов С.В. кандидат психологічних наук, доцент - (2001-2007 р.р.); Коробка Л.М.– кандидат психологічних наук, доцент (2007-2010 р.р.); Чеканська Л.М.- кандидат психологічних наук, доцент (з 2010 року по теперішній час).

Штат кафедри. На кафедрі працює 5 кандидатів психологічних наук (з них 4 доценти), 6 старших викладачів (з них 1 магістр), 3 викладачі (магістри), 1 лаборант.

Персональний склад кафедри

 Чеканска

Чеканська Лариса Миколаївна – кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри.

Сфера наукових інтересів: розвиток професійної компетентності особистості в системі освіти.

Дисципліни, що викладає: загальна психологія, психодіагностика, методика викладання психології, психологія, сучасна психодіагностика.

Панченко Панченко Світлана Миколаївна - кандидат психологічних наук, доцент,проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи.

Сфера наукових інтересів: особистісно-орієнтовані підходи в освіті дорослих, психологічна просвіта, дослідження та апробація нових форм освітньої та психологічної підтримки самоздійснення особистості в дорослому віці.

Дисципліни, що викладає: психологія, соціально-психологічні умови та детермінанти самоздійснення сучасного педагога, самовиховання та саморегуляція особистості.

Коробка

Коробка Лариса Миколаївна - кандидат психологічних наук, доцент.

Сфера наукових інтересів: соціально-психологічні проблеми адаптації особи до кризових умов.

Дисципліни, що викладає: самовиховання та саморегуляція особистості, основи психологічного консультування.

Вознюк

Вознюк Алла Вікторівна - кандидат психологічних наук, доцент,науковий кореспондент лабораторії огранізаційної психології Інституту психології ім. Г.С. Костюка.

Сфера наукових інтересів: психологічні умови підготовки керівників освітніх організацій до управлінської діяльності.

Дисципліни, що викладає: психологія, психолого – організаційні аспекти управління педагогічними працівниками в освітніх округах, математичні методи в психології, соціальна психологія, експериментальна психологія, техніка управлінської діяльності, психологія управління.

Шаванов

Шаванов Сергій Валентинович - кандидат психологічних наук, старший викладач.

Сфера наукових інтересів: особливості впровадження медіаосвіти в навчальних закладах.

Дисципліни, що викладає: психологія, психологія управління.

Сидоренко

Сидоренко Ірина Валеріївна – старший викладач.

Сфера наукових інтересів: психолого-педагогічні умови розвитку потенціалу особистості.

Дисципліни, що викладає: психологія, фізіологія вищої нервової діяльності.

Кулик

Кулик Наталія Андріївна - старший викладач.

Сфера наукових інтересів: соціально-психологічний супровід творчої самореалізації особистості.

Дисципліни, що викладає: основи психокорекції, практикум з групової психокорекції, арт-терапія, техніка і технологія психокорекційної роботи, психологія управління, соціально-психологічний супровід дітей у конфліктний та постконфліктний період, соціально-психологічні умови та детермінанти самоздійснення сучасного педагога.

Троицкая

Троіцька Марина Євгенівна - старший викладач, здобувач ІСПП НАПН м. Київ.

Сфера наукових інтересів: профілактика насильства у міжособистісній взаємодії.

Дисципліни, що викладає: психологія, інновації в практичній психології, сучасна педагогічна психологія, психологія управління, вікова психологія, сучасні теорії глибинної психологія, методологія та теорія практичної психології, психологічні аспекти інклюзивної освіти, соціально-психологічний супровід дітей у конфліктний та постконфліктний період, соціально-психологічні умови та детермінанти самоздійснення сучасного педагога, теорія та практика психології кризових ситуацій.

Борцова

Борцова Муза Володимирівна - старший викладач, магістр.

Сфера наукових інтересів: відхилення у функціонуванні психічної діяльності як фактор порушень особистісного розвитку дитини.

Дисципліни, що викладає: психологія, основи клінічної психології, основи патопсихології.

Марухіна

Марухина Ірина Володимирівна - старший викладач.

Сфера наукових інтересів: розвиток професійної рефлексії як необхідної умови підвищення професійної компетентності практичного психолога.

Дисципліни, що викладає: сучасний стан розвитку практичної психології, психогігієна, психологічна служба в системі освіти, педагогічна психологія, навички кризового консультування та розвиток психосоціальної стійкості до стресу у дітей, соціально-психологічний супровід дітей у конфліктний та постконфліктний період.

Гільова Л.Л

Гільова Лариса Леонідівня - старший викладач.

Сфера наукових інтересів: соціально-психологічний потенціал особистості в умовах кризових змін в суспільстві.

Дисципліни, що викладає: психологія, вступ до спеціальності, основи психологічного консультування, практикум з групової психокорекції.

Василега

Василега Ольга Юріївна – викладач, магістр.

Сфера наукових інтересів: профілактика та корекція страхів як умова розвитку потенціалу особистості вихованця.

Дисципліни, що викладає: психологія, психолого – педагогічні напрямки роботи медичної сестри, особливості формування здорового способу життя, особливості медичного обслуговування дітей у навчальному закладі, основні дитячі хвороби та сучасні методи лікування, профілактика, санітарно-просвітницька робота, історія психології, порівняльна психологія.

Зинченко

Зінченко Олена Сергіївна – викладач,магістр, аспірант ІСПП НАПН м. Київ

Сфера наукових інтересів: соціально-психологічні чинники адаптації вимушених переселенців.

Дисципліни, що викладає: психологія, диференційна психологія

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

president  komitet  sumyoda  monua  zno-kharkiv  1545

баннер прозоро new