Моніторингове дослідження стану організації національно-патріотичного виховання в закладах освіти

Одним із пріоритетів державної політики та безпеки України є національно-патріотичне виховання. В умовах воєнного стану виховний процес набуває вагомих ознак національного характеру. На сучасному етапі, коли існує пряма загроза втрати державної незалежності, виникає нагальна потреба посилення національно-патріотичного виховання молоді на основі національних та європейських цінностей.

На виконання наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 12.09.2022 № 102-ОД «Про проведення регіональних моніторингових досліджень у 2022-2023 навчальному році», у період з 01.11.2022 по 20.11.2022 було проведено моніторингове дослідження стану організації національно-патріотичного виховання в закладах освіти.

Метою дослідження є отримання інформації про стан організації та результативності виховної роботи з питань національно-патріотичного виховання в закладах освіти.

Для реалізації окресленої мети були поставлені наступні завдання:

 • вивчити стан виховної роботи з національно-патріотичного виховання в закладах освіти, проаналізувати діяльність педагогів щодо організації національно-патріотичного виховання учнів;
 • виявити думку учнів 5-6-х класів щодо національно-патріотичних цінностей;
 • виявити стан сформованості ціннісних орієнтацій, національно-патріотичної свідомості учнів 10-11-х класів;
 • надати рекомендації щодо організації національно-патріотичного виховання в закладах освіти.

Дослідження проводилось методом анкетування заступників директорів з виховної роботи, учителів, учнів закладів освіти, які навчаються в 5-6-х та 10-11-х класах, батьків.

Моніторинг був проведений  у  восьми закладах загальної середньої освіти Сумської області. У дослідженні узяли участь 490 респондентів. Окрім одного заступника директора з кожного закладу освіти,  на питання анкет відповіли 88 учителів, 156 учнів 5-6-х класів, 140 учнів 10-11-х класів, 98 батьків.

У результаті аналізу отриманої інформації зроблено наступні висновки:

 1. Результати моніторингового дослідження стану організації національно-патріотичного виховання свідчать про те, що у всіх досліджуваних закладах освіти робота з цього напряму носить системний характер.
 2. Першочерговими завданнями, які ставлять заступники директорів з виховної роботи у процесі роботи з національно-патріотичного виховання учнів, є формування української громадянської ідентичності, патріотичної свідомості учнів; утвердження гуманістичної моральності; формування здатності протидіяти ворожій пропаганді.
 3. Усі представники адміністрації закладів освіти впевнені, що освітній процес у закладах в повній мірі забезпечує формування в учнів національно-патріотичної свідомості. Серед учителів так вважає 95 % опитаних.
 4. Заступники директорів зазначили, що у всіх закладах вивчається Державний гімн, історія та зміст державних символів, виховується повага до державної атрибутики; проводять культурно-масові заходи щодо ознайомлення з українською культурою та традиціями; організовують вшанування сучасних героїв-захисників, волонтерську діяльність та патріотичні флешмоби, проводять військово-спортивні змагання, ігри.
 5. Більшість опитаних заступників директорів (63 %) указали, що вони забезпечені програмами та методичними матеріалами з даного питання частково, два заклади забезпечені повністю, один заступник директора зазначив, що методичні матеріали з цього питання відсутні.
 6. Усі вчителі формують в учнів громадянську ідентичність, любов і гордість за власну державу; національну свідомість, активну громадянську позицію; повагу до української мови як національної цінності. Однак, як показало опитування учнів 10-11-х класів, така цінність, як національна ідентичність, гордість за свою національну приналежність є пріоритетом для третини старшокласників.
 7. Більшість педагогів найефективнішими формами щодо формування національно-патріотичної свідомості вважають зустрічі з учасниками бойових дій, вшанування сучасних героїв-захисників (76 % відповідей учителів); участь у благодійних ярмарках, акціях, волонтерській діяльності (62 %); військово-спортивні ігри, змагання, збори-походи (56 %); святкування державних та національних свят (52 %). Учителі менше уваги приділяють соціально-проєктній діяльності учнів (22 %), роботі патріотичних гуртків, клубів (19 %), участі в діяльності громадських, національно-патріотичних організацій (18 %).
 8. Більшість респондентів-старшокласників обрали організацію патріотичних флешмобів (69 %); військово-спортивні змагання, збори-походи; святкування державних та національних свят; зустрічі з учасниками бойових дій, вшанування сучасних героїв-захисників. Лише 14 % опитаних цікавить робота в гуртках, клубах національно-патріотичного спрямування та 4 % – соціально-проєктна діяльність, участь у доброчинних проєктах, тобто власна громадянська активність.
 9. Педагоги недооцінюють таку форму формування громадянської, національної свідомості, як дискусії щодо аналізу історичних та сучасних соціально-політичних подій (цю форму роботи обрали лише 14 % учителів).
 10. Усі педагоги закладів освіти співпрацюють з батьківською громадськістю з питань національно-патріотичного виховання: батьки активно залучаються до проведення заходів; за необхідністю, беруть участь у цих заходах.
 11. Опитування учнів та батьків засвідчило, що всі учні 10-11-х класів та 94 % батьків задоволені процесом національно-патріотичного виховання в закладі освіти. Батьки вважають, що школа сприяє вихованню патріотизму, формуванню активної громадянської позиції учня.
 12. Опитування виявило, що в процесі реалізації виховної роботи означеного спрямування виникають певні труднощі. Найчастіше вони з’являються через перевантаженість учнів навчальною діяльністю, що призводить до відсутності часу для участі в позанавчальній діяльності (80 % відповідей); 64 % учителів указали на брак часу для підготовки до заходів через велике навчальне навантаження, значну кількість звітів, паперової роботи.
 13. У підлітковому віці важливим для дитини є особистісне самовизначення, самосприйняття себе як індивідуальності. Більшість старшокласників, у першу чергу, ідентифікують себе носіями певної майбутньої професії. Водночас, 32 % вважають себе українцями. Це свідчить про важливість національної ідентичності для третини опитаних; 18 % вважають себе патріотами України, 12 % – майбутніми захисниками (захисницями).
 14. Переважну більшість старшокласників об’єднали такі цінності, як сімейне щастя, робота, матеріальний достаток. Патріотизм вважають пріоритетною цінністю 57 %; однак, національну солідарність, повагу до співвітчизників обрали як важливу цінність 40 % учнів; національну ідентичність, гордість за свою національну приналежність – менше третини (28 %) старшокласників.
 15. Більшість учнів задоволені тим, що живуть в Україні; переважна більшість (90 %) відповіли, що вони є патріотами. Однак, патріотизм не асоціюється у старшокласників з активною  діяльністю на благо країни: лише 15 % учнів 10-11-х класів вважають, що патріот має брати участь у громадському житті країни; у волонтерській діяльності, допомагати співвітчизникам. Однак, серед учнів 5-6-х класів таких виявилось значно більше – 43 %.
 16. Слід звернути увагу на те, що лише третина опитаних учнів завжди спілкуються українською мовою.
 17. Більшість старшокласників (77 %) планують і в майбутньому жити й працювати в Україні. Планують жити й працювати за кордоном, у країні, де немає збройних конфліктів, 13 % старшокласників; 10 % відповіли, що їм байдуже, де жити та працювати, головне – бути забезпеченим.
 18. Як показало дослідження, найбільший вплив на формування національно-патріотичної свідомості, громадянських позицій учнів 10-11-х класів мають заклад освіти, сім’я та соціально-політична, економічна ситуація в країні. Відповіді батьків подібні до відповідей старшокласників, проте, батьки дещо недооцінюють вплив на дітей громадських організацій та молодіжних угрупувань.
 19. Важливим є питання шляхів підвищення рівня патріотизму сучасної молоді. Більшість опитаних педагогів та батьків переконані, що необхідно відроджувати і підтримувати національні традиції, звичаї у сім’ях; активніше залучати молодь до волонтерської діяльності, допомоги постраждалим від війни; проводити зустрічі з воїнами-захисниками, представниками національно-патріотичних організацій.
 20. Учителі потребують певної методичної допомоги щодо сучасних ефективних інструментів, технологій, форм та методів (квести, кейси, акції тощо) формування національно-патріотичної свідомості учнів, практичних психологічних рекомендацій щодо роботи з дітьми в умовах війни.

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Додаткові посилання

DSJO logo

BPD 205

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO