Моніторингове дослідження стану організації освітнього середовища навчального закладу для роботи з обдарованими учнями

На виконання наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 04.09.2017 №  480-ОД «Про проведення регіональних моніторингових досліджень у 2017-2018 навчальному році» у період з 01.11.2017 до 24.11.2017 було проведено моніторингове дослідження стану організації освітнього середовища навчального закладу для роботи з обдарованими учнями.

Мета моніторингу полягала в аналізі ефективності діяльності, готовності закладів загальної середньої освіти, педагогів до свідомої систематичної роботи зі здібними, обдарованими та талановитими учнями.

Дослідження проводилось методом анкетування директорів (заступників директорів) закладів загальної середньої освіти, учителів, учнів 10-х класів, батьків.

У моніторингу взяв участь 561 респондент із 15 закладів загальної середньої освіти: 18 директорів (заступників директорів), 150 учителів, 199 учнів 10-х класів, 194 батьки.

У результаті аналізу отриманої інформації виявилось наступне:

1. Дослідження показало, що не існує єдиної думки щодо того, де мають навчатися обдаровані учні. Більше половини вчителів (52 %) зазначили, що обдарована дитина має навчатися у закладі загальної середньої освіти, проте, батьки (62 %) вважають, що тільки спеціалізовані заклади можуть створити умови для роботи з обдарованим дітьми.

2.  Серед умов, які створені в освітніх закладах для забезпечення роботи з обдарованими учнями, усі директори та 84 % учителів назвали залучення учнів до участі в олімпіадах, конкурсах, змаганнях. Проте, інші елементи системи роботи з обдарованими (підвищення кваліфікації, методична підтримка, щорічний аналіз щодо цього напряму роботи, психологічний супровід роботи з обдарованими, консультативна робота серед батьків обдарованих дітей) існують не у всіх освітніх закладах.

3. У більшості закладів не існує цільової програми роботи з обдарованими учнями. Лише в одному закладі створюються індивідуальні програми розвитку обдарованих.

4. Більшість керівників (68 %) відповіли, що вони вивчають реальний потенціал педагогічного колективу щодо роботи з обдарованими; решта зазначила, що роблять це не системно, а фрагментарно.

5. Більшість учителів (76 %) потребують підвищення кваліфікації щодо роботи з обдарованими. Вони потребують методичної допомоги з питань застосування сучасних педагогічних технологій у навчанні обдарованих дітей, особливостей роботи з обдарованими на уроці; організації дослідно-експериментальної роботи в закладі, формування творчого стилю мислення; мотивації обдарованих учнів до саморозвитку.

6. Дві третини керівників шкіл та учителів зазначили, що у закладах існує система виявлення обдарованих, талановитих, здібних дітей; решта відповіли, що існують окремі її елементи.

7. Для виявлення обдарованих учнів учителі використовують такі методи та прийоми: виявлення інтересів учнів, їх мотивації до навчання; аналіз можливостей учнів, їх нахилів, здібностей, працездатності; оцінювання сформованості творчих здібностей, пізнавальної, самоосвітньої компетентностей.

8. На уроках учителі найчастіше використовують  диференційований підхід, самостійну роботу учнів, завдання творчого характеру. Водночас варто зауважити, що менше третини педагогів застосовують дослідницько-пошукові методи, метод проектів;  17 %   – метод  проблемного  навчання,   10 % – дискусійний метод.

9. Найбільш ефективною формою методичної роботи вчителі вважають обмін досвідом з колегами, майстер-класи, тренінги. Інші форми методичної роботи (предметні методичні об’єднання, робота у творчих групах, теоретичні та практичні семінари) є для педагогів менш продуктивними.

10. Педагоги пропонують власні методичні напрацювання щодо роботи з обдарованими на педагогічних радах, методичних об’єднаннях, використовують передовий педагогічний досвід, проте, значно менше респондентів бере участь у науково-практичних конференціях, керують науково-дослідними роботами учнів, поширюють власний досвід роботи; рідко публікуються у фахових виданнях та мають авторські програми, посібники, методичні розробки.

11. Проблеми, які постають перед учителями під час роботи з обдарованими, є такими:

– брак часу для додаткової роботи з учнями;

– недостатнє методичне забезпечення;

– відсутність необхідних засобів навчання;

– труднощі з упровадженням інноваційних технологій.

12. На думку керівників закладів загальної середньої освіти, у першу чергу, потребують вирішення такі проблеми: поліпшення матеріально-технічного забезпечення закладів; посилення мотивації педагогів щодо роботи з обдарованими; залучення педагогів до науково-дослідної роботи з метою впровадження інноваційних технологій в освітній процес; підвищення рівня науково-методичного забезпечення роботи з обдарованими учнями.

13. Керівники закладів зазначили, що методисти міської (районної) методичної служби проводять олімпіади, конкурси; методичні семінари. Однак, недостатньо уваги приділяється виявленню потреб та труднощів, які існують у закладах та у вчителів, які працюють з обдарованими дітьми.

14. Половина керівників вважають, що налагоджена ефективна співпраця, консультативна та роз’яснювальна робота серед батьків обдарованих дітей, але з цим згодні значно менше (13 %) опитаних батьків.

 

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Додаткові посилання

DSJO logo

BPD 205

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO