Моніторингове дослідження стану сформованості ціннісних орієнтацій дітей та учнівської молоді.

На виконання наказу Департаменту освіти і науки Сумської облдержадміністрації від 06.09.2017 № 480-ОД «Про проведення регіональних моніторингових досліджень у 2017-2018 навчальному році» та плану роботи Сумського ОІППО на 2017 рік, у період з 11.09.2017 по 30.09.2017 навчально-методичним відділом моніторингу якості освіти та зовнішнього незалежного оцінювання Сумського ОІППО в Роменському та Середино-Будському районах було проведено моніторингове дослідження стану сформованості ціннісних орієнтацій дітей та учнівської молоді.

Мета моніторингу полягала в аналізі сформованості ціннісних орієнтацій дітей та учнівської молоді в загальноосвітніх навчальних закладах.

Дослідження проводилось методом анкетування класних керівників, учнів 4-х та 10-х класів.

У дослідженні взяли участь 246 респондентів, із них: 26 класних керівників, 72 учні 10-х класів та 148 учнів 4-х класів.

У результаті аналізу отриманої інформації виявилось наступне:

1. Основні завдання, які є пріоритетними для більшості класних керівників у формуванні моральних і духовних ціннісних орієнтацій учнів, є:

формування ціннісного ставлення до збереження та захисту навколишнього середовища, любові до рідного краю;

–  формування духовно-моральних взаємин, толерантного ставлення до представників інших національностей, батьків, ровесників, інших людей;

виховання любові, поваги до своїх національних особливостей; формування в учнів національної свідомості.

2. Робота з формування ціннісних орієнтацій учнів у навчальних закладах здійснюється, більшою мірою, за допомогою традиційних пасивних форм виховання, таких як зустрічі, бесіди, лекції, конкурси. Із методів створення виховуючих ситуацій активно організуються колективні творчі справи, проводяться ситуаційно-рольові ігри, акції, створюються проекти, однак такі активні форми, як квести, тренінги, «круглі столи», диспути, екологічні рейди застосовуються значно рідше.

3. Переважна більшість класних керівників зазначила, що у навчальному закладі створені умови для самореалізації кожного учня. Але з цим згодні менше половини старшокласників. Також варто зауважити, що значна кількість учнів 4-х класів не реалізовують свої бажання та інтереси в повній мірі, вони не відвідують гуртки, музичну (художню) школу, але бажають це робити.

4. Серед проблем, які виникають у педагогів під час реалізації завдань духовно-морального виховання учнів, були названі наступні:

– проблеми матеріально-технічного забезпечення;

– перевантаженість учнів навчальною діяльністю, що призводить до відсутності часу для участі у позакласній роботі;

– пасивна участь батьків у долученні до навчально-виховного процесу.

5. Порівняння ціннісних орієнтацій учнів різного шкільного віку показало, що рівно значущими для них є такі цінності, як доброта, щирість, чесність, які обирають приблизно однакова кількість респондентів, але в оцінці інших цінностей існують суттєві розбіжності. Для старшокласників більш значимими є такі цінності, як справедливість та гідність.

6. Особливо актуальними у наш час, за визначенням учнів 10-х класів, є такі цінності, як життя і свобода людини та мир, взаємопорозуміння. Розвиток духовності та моральності вважають важливим тільки кожен четвертий із старшокласників.

7. Половина старшокласників не цікавляться громадським і політичним життям країни, соціальну активність проявляють час від часу, в залежності від обставин.

8. Для переважної більшості старшокласників праця – це реалізація власних сил і можливостей. Вирішальним чинником, який буде впливати на вибір професії, майже половина десятикласників назвали цікавість справи для себе.

9. Лише у третини опитаних десятикласників завжди присутня відповідальність за збереження навколишнього середовища, серед молодших учнів таких виявилось значно більше.

10. Викликає занепокоєння той факт, що моральні норми та цінності не є для старшокласників домінуючими. Тільки чверть респондентів, які брали участь у моніторингу, не допускають, що можна переступити через них, щоб досягти благополуччя, зробити кар’єру тощо.

За результатами моніторингового дослідження були надані методичні рекомендації щодо формування ціннісних орієнтацій дітей та учнівської молоді, які офіційними листами направлено до відповідних відділів освіти.

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Додаткові посилання

DSJO logo

BPD 205

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO