На передовій освітнього процесу

logoДобігає до завершення надзвичайно складний, несподіваний і непередбачуваний рік. Для світу, для країни, для кожного з нас… Час несе свої виклики і ставить проблеми, які маємо гідно зустріти і на які потрібно оперативно реагувати…

У зв’язку із запровадженням на всій території України з 12 березня 2020 року карантину відповідно до Постанови Кабінету Міністрів  України  від 11.03.2020 р.    № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та його продовження відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», наказу КЗ СОІППО від 11.11.2020 № 181-ОД «Про встановлення карантину» перед навчальним відділом інституту постало питання перебудови освітньої діяльності кафедр,  відповідно до отриманих викликів.

Окрім своїх безпосередніх обов’язків по плануванню, організації, координації та контролю за навчальною роботою факультету підвищення кваліфікації та перепідготовки, кафедр інституту, працівники навчального відділу мужньо витримали додаткове навантаженням у нових незвичних обставинах.

Освітній процес на фоні загострення епідеміологічної ситуації не зупинивсяє. Усі групи слухачів курсів підвищення кваліфікації та студентів магістратури були переведені на дистанційну форму навчання на платформах Moodle та Office 365 A1  Корпорації Microsoft (за стосунок Teams).

Це потребувало неабияких зусиль всього педагогічного колективу інституту, творчих ідей, ініціативного підходу задля того,  щоб за короткий проміжок часу адаптувати весь освітній процес до нових реалій життя. 

Методисти навчального відділу не стояли осторонь змін, а доклали зусиль, щоб задавати темп, контролювати, об’єднувати колектив.

Працівники навчального відділу разом з викладачами проходили навчання по освоєнню платформи дистанційної освіти, щоб не тільки орієнтуватись, як проходять навчальні заняття зі слухачами, але  й з метою  застосування у роботі відділу.

Методистами О.Пащенко та В.Гришак вносились поточні зміни до плану-графіку курсів підвищення кваліфікації, з врахуванням розподілу слухачів між платформами за наявності розроблених освітніх програм, навчально-тематичних планів, методичного забезпечення освітнього процесу дистанційного навчання.

Методисти сектору дистанційної освіти навчального відділу  А.Чернушенко та І.Яловець розробили додатковий графік занять, практичних робіт, занять в режимі «чат», здійснювали реєстрацію слухачів, вносили оновлені електронні навчальні комплекси до платформи  Moodle, організували настановну та екзаменаційну сесії слухачів у вигляді відео-конференції, здійснювали розсилку логінів та паролів, методичних рекомендацій для роботи на платформі Moodle.

Протягом 2020 року за дистанційною формою навчання на платформі Moodle було заплановано  21 групу (340 слухачів) за 11  спеціальностями, переведено з очної та очно-дистанційної форми навчання на дистанційну форму навчання на платформі Moodle 13 груп (311 слухачів) за 7 спеціальностями. Загалом протягом усього 2020 року дистанційно на платформі Moodle підвищили свою кваліфікацію  34 групи (651 слухач).

Решта 203 навчальні групи (4586 слухачів) були переведені на платформу Office 365 A1  Корпорації Microsoft (за стосунок Teams). Із них: фахові курси – 54 групи (1168 слухачів); проблемно-тематичні курси – 2 групи (62 слухача); експрес-курси – 3 групи ( 34 слухача); курси за вибором – 142 групи ( 3286 слухачів); курси за вибором (НУШ) – 2 групи ( 36 слухачів).

Методист І.Дранник разом із завідувачем навчального відділу Е.Головач, завідувачем кафедри освітніх та інформаційних технологій Л.Петровою розробили алгоритми нових освітніх програм, навчально-тематичних планів, бланків обліку роботи.

І.Дранник сформувала електронної збірки навчально-тематичних планів, які затверджені Вченою радою інституту та розміщені в командах Office 365 A1  Корпорації Microsoft (за стосунок Teams).

Всього за 2020 рік розроблено 198 навчально-тематичних планів та освітніх програм, із них 105 –  для груп за дистанційною формою навчання на платформі Office 365 A1  Корпорації Microsoft (за стосунок Teams).

Секретарем навчального відділу Л.Юхименко у співпраці з А.Хурсенком, завідувачем відділу технічних засобів навчання, здійснювалась щотижнева онлайн-реєстрація слухачів на курси на платформі Office 365 A1  Корпорації Microsoft (за стосунок Teams), надсилались логіни, паролі, інструкції входу кожному слухачу курсів.

За безпосередньої участі та ініціативи методиста В.Воловик були модифіковані до вимог дистанційної освіти розклади навчальних занять, вчасно аналізувалось актуальне кадрове забезпечення курсів та занять в магістратурі, складались та завчасно доводились до викладачів розклади занять, графіки  та розподіл робочих місць викладачів у комп’ютерних класах інституту.

Треба звернути увагу і на те, що не зупинився освітній процес з напрямку перепідготовки.

Заняття студентів-магістрантів усіх форм навчання (денна та заочна) проводились з використанням різноманітних технологій дистанційного навчання. Методисти Л.Удовенко та В.Воловик корегували розклад, супроводжували освітній процес, оперативно реагували на  запити чи проблеми, які виникали. Своєчасно вирішували питання оформлення, замовлення та друку сертифікатів, свідоцтв, дипломів, довідок тощо.

Онлайн-заняття (лекції, семінари, практичні роботи, екзамени,  захисти курсових та магістерських робіт) були проведені відповідно до робочих навчальних планів та розкладів за спеціальностями: 073 Менеджмент, ОПП Управління навчальним закладом; 011 Освітні, педагогічні науки, ОПП Педагогіка вищої школи; 053Психологія, ОПП Практична психологія.

Протягом 2020 року було видано 3503 свідоцтв, 7014 сертифікатів, 46 дипломів.

Через неможливість ведення журналів обліку роботи курсів старостами груп ці обов’язки взяли на себе О.Пащенко, Л.Юхименко, В.Гришак. На кінець року методистами навчального відділу було заповнено 52 журналів фахових курсів, 2 – проблемно-тематичних курсів, 144 – курсів за вибором, 3 – експрес-курсів.

Важливим напрямком роботи навчального відділу у 2020 році було укладання договорів безпосередньо з закладами освіти Сумської області та створення бази даних партнерів КЗ СОІППО. 751 заклад освіти області підписав договори про співпрацю та партнерство з КЗ СОІППО. Особлива заслуга у цьому процесі належить секретарю навчального відділу Л.Юхименко

Протягом останнього часу інститут,як і переважна кількість закладів освіти області, опинився в складних умовах, пов’язаних з карантинними заходами. Але методисти навчального відділу, завдяки високому професіоналізму, добре справилися із задачами, які постали перед ними.

Злагоджена робота адміністрації закладу, навчального відділу та викладацького складу кафедр  вказала на нашу спроможність зустріти будь які виклики сучасності,  в короткі строки оволодіти навичками роботи в  умовах нових реалій, використовуючи  нові технології і гідно їх вирішити.

 

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Вхід

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO