Відкритий лист колективу СОІППО

LogoГолові Комітету Верховної Ради України
з питань науки і освіти
Гриневич Л. М.,
Міністру освіти і науки України
Квіту С. М.

До написання цього листа нас, працівників Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, спонукав текст проекту рішення Колегії Міністерства освіти і науки України, в якому пропонується ліквідувати систему обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти та передати їх функції та майно місцевим педагогічним або іншим вишам.

Система післядипломної педагогічної освіти в Україні пройшла більш ніж 70-літній період становлення і розвитку. ОІППО зарекомендували себе ефективними центрами неперервної педагогічної освіти дорослих: науково-методичними, інформаційно-організаційними, дослідними, освітньо-моніторинговими тощо. Інститутами реалізуються вимоги державних освітніх стандартів та сучасні підходи до навчання, розробляються та запроваджуються в практиці навчальних закладів інноваційні педагогічні технології та методики. Педагогічні кадри охоплені сучасними формами навчання, що забезпечує підвищення рівня їхньої кваліфікації у курсовий та міжкурсовий періоди.

Діяльність інститутів післядипломної педагогічної освіти сьогодні охоплює увесь спектр функціонування навчальних закладів – дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих – а саме: розвиток професійної компетентності педагогів; науково-методичний, психолого-педагогічний, організаційно-інформаційний супроводи їх діяльності; спрямування організації навчально-виховного процесу відповідно до актуальних проблем реформування освіти; впровадження освітніх проектів та інновацій, сучасних навчальних технологій; організація та проведення різноманітних учительських та учнівських конкурсів, моніторингів, ЗНО; ліцензування та акредитація. Фахівцями закладів післядипломної освіти розробляються інструктивно-методичні механізми втілення в навчально-виховний процес нормативно-директивної бази, що забезпечує ефективність її функціонування. Отже, саме система післядипломної педагогічної освіти є інструментом реалізації державної освітньої політики в регіоні.

Зокрема, в Комунальному закладі Сумський ОІППО здійснюється підвищення кваліфікації педагогів за 56-ма спеціальностями. Щороку підвищують кваліфікацію близько 4,5 тисяч освітян. Запроваджено різні форми курсової підготовки педагогів, перевагу серед яких мають інноваційні: кредитно-модульна, дистанційна, очно-дистанційна, накопичувальна, авторська творча майстерна, експрес-курси, проблемно-тематичні курси. Запроваджені інноваційні стратегії дали можливість ураховувати творчі надбання педагогів та їх індивідуальні фахові запити. Педагогічним працівникам створені умови обирати найбільш ефективні й оптимальні форми підвищення кваліфікації, зменшити час очного навчання, збільшивши термін самостійного, дистанційного навчання.

Окрім того, навчання на курсах, а також здійснення методичної роботи забезпечується сучасними формами проведення занять: тренінгами, майстер-класами, флеш-мобами, воркшопами, лекціями в он-лайн режимі (для дистанційного етапу та виїзних курсів), спілкуванням у режимі «чат». Андрагоги Сумського ОІППО, пройшовши навчання та стажування в національних та міжнародних освітньо-наукових проектах, сьогодні є сертифікованими тренерами, фасилітаторами з надання освітніх послуг педагогам у регіоні.

У Сумській області лише наш інститут опікується впровадженням ІКТ в освітню галузь шляхом створення та функціонування інформаційно-освітнього середовища регіону. Ним здійснюється підвищення інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів зі створення, використання нових видів цифрових ресурсів та інтерактивних засобів навчання. На цьому базуються технології особистісно зорієнтованого дистанційного навчання, забезпечується ІКТ-підтримка навчальних закладів, супроводжується віртуальна мережева взаємодія педагогічної спільноти: учителів, вихователів, психологів, соціальних педагогів, методистів та керівників закладів освіти.

Діяльність закладів ОІППО не обмежується функцією з підвищення кваліфікації освітян. Саме післядипломна освіта в андрагогічному циклі навчання дорослих (курсовий період – міжкурсовий період – самоосвіта) забезпечує процес професійного зростання вчителя (вихователя, психолога, керівника навчального закладу тощо) від фахівця-спеціаліста до методиста. Науково-методичний супровід освітньої діяльності сприяє запровадженню інновацій, адаптації ідей передового педагогічного досвіду колег-освітян, розширює горизонти власної освітньої діяльності педагогічного працівника, наснажує джерела педагогічної творчості та виводить його на вершини педагогічної майстерності.

Неперервна освіта педагога реалізується у щоденній кропіткій методичній роботі. Її значення переоцінити неможливо. Дороговказом формування творчого вчителя є його методична підтримка, починаючи з методичних об’єднань у закладах освіти до методичної роботи обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти як методичних структур високого рівня. Інститути на сучасному етапі допомагають учителю підвищити кваліфікацію за допомогою різних форм навчальної, наукової та методичної роботи. Саме методична робота є тією ключовою ланкою, що з’єднує науку з практикою.

Методична діяльність ОІППО забезпечує реалізацію державної політики у розвитку освіти, впровадженні сучасних стратегій навчання та виховання. Форми роботи для цього Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти обрав різноманітні. Базуються вони на взаємодії інституту, методичних кабінетів (центрів), методичних об’єднань через науково-методичний, організаційно-інформаційний супроводи.

Обласні семінари-практикуми, авторські майстерні, майстер-класи, науково-методичні колоквіуми, інструктивно-методичні порадники розкривають перед педагогами різноманітні шляхи впровадження освітніх проблем, інновацій. Обласні творчі групи, школи педагогічної майстерності, молодого вчителя та управлінця слугують основою для розвитку їх педагогічної творчості. Різні форми методичної роботи (вебінари, он-лайн-трансляції, мобільні сторінки методиста) щодо реалізації передового педагогічного досвіду освітян є підґрунтям конкурсів фахової майстерності – «Учитель року», «Моє покликання – методист», «Вихователь року», які в свою чергу забезпечують професійне зростання педагогів, а помічником у підготовці вчителів-учасників є саме ОІППО.

Обласні інститути – це ті інстанції в системі післядипломної педагогічної освіти, які реалізують ідеї Міністерства освіти і науки України щодо проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад, турнірів на місцях. Організація діяльності з обдарованими учнями (школи, колоквіуми, олімпіади, турніри з різних предметів) спрямована на дітей, розвиток їх потенціалу, здібностей, виховує успішну особистість.

ОІППО – це єдина структура в області, яка проводить моніторингові дослідження державного, обласного, місцевого рівнів, здійснює апробацію підручників та електронних засобів навчального призначення, експертизу навчальної літератури, забезпечує супровід дослідно-експериментальної, інклюзивної роботи в навчальних закладах, організовує проведення ЗНО та здійснює психологічний супровід освітянської діяльності.

У світлі сучасних подій у нашій державі ОІППО є саме тим навчальним закладом, де працюють фахівці, що готують педагогів до волонтерської діяльності, розширюють форми взаємодії з волонтерськими організаціями щодо психологічної допомоги дітям, воїнам АТО, членам їх родин, родинам переселенців.

На замовлення вчителів у Комунальному закладі Сумський ОІППО впроваджені нові форми роботи: мобільні порадники, електронні проекти та спільноти. У кількісному вимірі пропонується щороку понад 700 лише заходів з методичної роботи (участь у яких на добровільній основі).

В ОІППО сформовано власний науковий потенціал, налагоджено міжгалузеву взаємодію, партнерські стосунки з вишами України та зарубіжжя. Проводяться всеукраїнські, міжнародні науково-практичні конференції, симпозіуми, форуми, семінари, які реалізують освітні стратегії реформування освіти в державі. Результатом наукової, науково-практичної, методичної діяльності стали власні численні науково-педагогічні та методичні видання, які сприяють підвищенню якості освіти в регіоні.

Пропонуємо:

1. Зберегти систему післядипломної педагогічної освіти, законодавчо визначивши її роль та місце в загальній системі освіти України.

2. Підтримати позицію голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Л. М. Гриневич щодо необґрунтованості та шкідливості припинення діяльності закладів післядипломної педагогічної освіти в системі освіти України.

3. Усунути суперечність між основними правовими документами, які регламентують діяльність закладів післядипломної педагогічної освіти.

4. Підтримати пропозицію колег з інших ОІППО щодо проведення всеукраїнського зібрання педагогічних працівників України і працівників ІППО, науковців-дослідників та юристів для чіткого окреслення місця системи післядипломної освіти у системі освіти України та перспектив її розвитку.

З повагою та за дорученням колективу КЗ Сумський ОІППО,

в. о. ректора Ю. О. Нікітін

8 вересня 2015 року

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Додаткові посилання

DSJO logo

BPD 205

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO