Діяльність районних (міських, ОТГ) методичних кабінетів центрів

Діяльність районних (міських, ОТГ) методичних кабінетів центрів спрямована на виконання наступних завдань:

 • реалізація державної політики щодо розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти;

 • функціонування освітніх округів та рівного доступу до якісної освіти, підвищення якості освіти;

 • науково-методичний супровід впровадження Базового компонента дошкільної освіти;

 • наступність дошкільної та початкової загальної освіти;

 • організаційно-інформаційний супровід процесу впровадження Державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти;

 • створення умов для раннього виявлення творчих здібностей, обдарованості учнів; реалізації допрофільної підготовки та профільного навчання;

 • створення у навчальних закладах середовища, що сприяє збереженню здоров'я дітей, активізації спортивно-масової роботи, наближення змісту виховання та навчання до потреб уразливих категорій дітей;

 • заходи з превентивного виховання учнівської молоді;

 • упровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів та в систему науково-методичної роботи з педагогами інформаційно-комунікаційних технологій, дослідницьких проектів, різних форм міжнародної науково-педагогічної взаємодії;

 • заходи з розвитку методичних служб як науково-методичних установ на принципах мережевої взаємодії у системі неперервної освіти педагогічних кадрів;

 • заходи з активізації роботи з вивчення, узагальнення, схвалення, поширення передового педагогічного досвіду та ін.

Формами методичної роботи районних (міських. ОТГ) методичних кабінетів з учителями є групові й колективні, до складу яких входять: методична рада, методичне об'єднання (предметне, циклове, профільне), взаємовідвідування уроків, єдиний методичний день, методичний семінар-практикум, школа передового педагогічного досвіду, школа молодого вчителя, школа педагогічної майстерності, проблемні (творчі) групи (лабораторії), науково-педагогічні конференції, творчі звіти, опорні школи, експериментальні педагогічні майданчики, а також нетрадиційні форми роботи, моделювання педагогічних ситуацій, педагогічні ігри (дидактичні, виховні, ділові, рольові), методичні «мости», ярмарки (педагогічних ідей, літературні-педагогічних підручників, методичних рекомендацій), аукціони методичних розробок, педагогічні конкурси, виставки методичних розробок (уроків, виховних заходів), методичні фестивалі, консиліуми, порадники та ін.

У роботі з педагогами області застосовуються різноманітні форми методичної роботи:

На 2019-2020 навчальний рік науково-методичною проблемою області обрано - «Забезпечення якісної освіти шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації державних освітніх ініціатив, творчому та інтелектуальному розвитку учнів».

З огляду на це визначено домінуючі напрями методичної роботи з педагогами у 2018-2019 навчальному році:

 • нормативно-правове забезпечення, реалізація державних освітніх стандартів;

 • управління галуззю освіти;

 • координуюча роль відділу освіти, методичної служби щодо організації методичної роботи з педагогічними кадрами;

 • науково-методичний супровід організації навчально-виховної процесу в школі, створення ситуації успіху;

 • дидактико-методичне забезпечення процесу формування життєвих компетентностей особистості в контексті інноваційної педагогічної діяльності, сприяння створенню середовища успіху та життєтворчості;

 • використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі;

 • наступність дошкільного виховання, початкової та загальної середньої освіти;

 • реалізація виховних стратегій у формуванні конкурентоздатного випускника школи.

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

president  komitet  sumyoda  monua  zno-kharkiv  1545

баннер прозоро new