Наказ СОІППО від 22.07.2019 №108-ОД Про проведення додаткового прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за спеціальностями 053 Психологія та 073 Менеджмент на другий (магістерський) рівень вищої освіти у 2019 році

Наказ СОІППО від 17.09.2019 №137 Про навчання експертів

Наказ ДОН СОДА від 17.09.2019 №560-ОД Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників у звязку із запровадженням Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" у II півпіччі 2019 року

Графік підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов, які навчають учнів початкової школи у 2019/2020 н.р.

Графік підвищення кваліфікації вчителів початкової школи, які навчають учнів у 2019/2020 навчальному році

Графік підвищення кваліфікації вчителів початкової школи, які навчають учнів перших класів у 2021/2022 н. р. 

Наказ ДОН СОДА №537-ОД від 10.09.2019 - Про умови та порядок проведення першого, другого турів всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020»

Лист МОНУ від 10.06.2019 №1/9-365 Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році

Науково-методичний супровід роботи з педагогічними працівниками районних (міських, ОТГ) методичних кабінетів (центрів)

Нормативні документи галузі передбачають заходи з модернізації освіти, її стратегічне реформування та розвиток, прямо вказують на доступність якісної освіти для всіх громадян, як пріоритетне завдання освітньої галузі.

На сучасному етапі це вимагає розвитку професіоналізму кадрового потенціалу, підвищення фахової підготовки, удосконалення неперервної освіти педагогічних працівників. Підґрунтям для вирішення цих питань є Конституція України, Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указ Президента «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування і розвитку освіти в Україні», Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр) (наказ МОН України від 08.08.2008 № 1119), Рекомендації щодо організації та проведення методичної роботи з педагогічними кадрами (лист МОН України від 03.07.2002 № 1∕9-318), чинне законодавство про освіту та роботу методичних служб різного рівня.

Координацію науково-методичної діяльності роботи районних (міських) методичних кабінетів відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій, міськвиконкомів (міських рад) здійснює навчально-методичний відділ післядипломної освіти КЗ Сумський ОІППО.

У роботі з районними, міськими методичними кабінетами вибудувана «вертикаль» та ефективно функціонує модель спільної взаємодії, що зорієнтована на виконання таких функцій:

  • планування (визначення системи заходів, що забезпечують досягнення найкращих результатів);

  • організації (удосконалення структури методичної роботи, взаємодії, змісту різних її складових);

  • діагностування (вивчення ступеня розриву між реальним рівнем компетентності педагогів, що виявляється в узагальненому результаті їх праці та вимогами суспільства до якості діяльності працівників освіти в умовах реформування української школи);

  • прогностичності (визначення знань і умінь, необхідних учителям у майбутньому);

  • моделювання (розробка принципово нових положень навчально-виховної роботи в школі, формування та впровадження моделей передового педагогічного досвіду, їх експериментальна перевірка, після якої вони можуть бути використані як зразки для впровадження);

  • інформування (своєчасне ознайомлення з новинками педагогіки, методики, дидактики, фаху, школознавства тощо);

  • відновлення (відтворення частково забутих знань після закінчення вищого педагогічного навчального закладу);

  • контролю (оцінка відповідності наслідків методичної роботи плановим завданням та нормативним вимогам);

  • корегування (виправлення в діяльності вчителя недоліків, пов’язаних із використанням застарілих методик, що не відповідають вимогам сучасності);

  • пропаганди (інформування вчителів, їх агітація щодо впровадження в практику роботи досягнень науки, передового педагогічного досвіду) та ін.

Model

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

president  komitet  sumyoda  monua  zno-kharkiv  1545

баннер прозоро new