Науково-методичний супровід роботи з педагогічними працівниками районних (міських, ОТГ) методичних кабінетів (центрів)

Нормативні документи галузі передбачають заходи з модернізації освіти, її стратегічне реформування та розвиток, прямо вказують на доступність якісної освіти для всіх громадян, як пріоритетне завдання освітньої галузі.

На сучасному етапі це вимагає розвитку професіоналізму кадрового потенціалу, підвищення фахової підготовки, удосконалення неперервної освіти педагогічних працівників. Підґрунтям для вирішення цих питань є Конституція України, Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указ Президента «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування і розвитку освіти в Україні», Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр) (наказ МОН України від 08.08.2008 № 1119), Рекомендації щодо організації та проведення методичної роботи з педагогічними кадрами (лист МОН України від 03.07.2002 №1∕9-318), чинне законодавство про освіту та роботу методичних служб різного рівня.

Координацію науково-методичної діяльності роботи районних (міських) методичних кабінетів відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій, міськвиконкомів (міських рад) здійснює навчально-методичний відділ координації освітньої діяльності та професійного розвитку КЗ Сумський ОІППО.

У роботі з районними, міськими методичними кабінетами вибудувана «вертикаль» та ефективно функціонує модель спільної взаємодії, що зорієнтована на виконання таких функцій:

  • планування (визначення системи заходів, що забезпечують досягнення найкращих результатів);

  • організації (удосконалення структури методичної роботи, взаємодії, змісту різних її складових);

  • діагностування (вивчення ступеня розриву між реальним рівнем компетентності педагогів, що виявляється в узагальненому результаті їх праці та вимогами суспільства до якості діяльності працівників освіти в умовах реформування української школи);

  • прогностичності (визначення знань і умінь, необхідних учителям у майбутньому);

  • моделювання (розробка принципово нових положень навчально-виховної роботи в школі, формування та впровадження моделей передового педагогічного досвіду, їх експериментальна перевірка, після якої вони можуть бути використані як зразки для впровадження);

  • інформування (своєчасне ознайомлення з новинками педагогіки, методики, дидактики, фаху, школознавства тощо);

  • відновлення (відтворення частково забутих знань після закінчення вищого педагогічного навчального закладу);

  • контролю (оцінка відповідності наслідків методичної роботи плановим завданням та нормативним вимогам);

  • корегування (виправлення в діяльності вчителя недоліків, пов’язаних із використанням застарілих методик, що не відповідають вимогам сучасності);

  • пропаганди (інформування вчителів, їх агітація щодо впровадження в практику роботи досягнень науки, передового педагогічного досвіду) та ін.

Оранізаційно функціональна модель

Організаційно-функціональна модель діяльності методичної служби області

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

president  komitet  sumyoda  monua  zno-kharkiv  1545

баннер прозоро new