Шкільна академія підприємництва

P1010078 result1 грудня 2015 року у Сумському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти відбувся черговий семінар-навчання вчителів англійської мови загальноосвітніх навчальних закладів у рамках польсько-українського проекту «Шкільна академія підприємництва-3» (викладач Сударева Г.Ф.).

Мета семінару розширити професійні можливості педагогів у формуванні підприємницької компетентності в школярів на уроках англійської мови.

Підприємницьку компетентність складають такі риси особистості, як креативність, кмітливість, здатність ризикувати, планувати заходи, які допоможуть досягти окреслених цілей, – це вміння, на які є найбільший запит роботодавців і які життєво необхідні для української економіки на шляху до ринку. З упевненістю можна стверджувати, що виховання підприємливої і моральної молоді – не тільки засада економічного дива, а й умова виживання України як держави.

Спілкування і співпраця учителя та учнів є пріоритетними в освітньому процесі. Тому формою організації діяльності вчителів на семінарі був вибраний тренінг із застосуванням інтерактивних вправ та ігор, що сприяли активній взаємодії педагогів у процесі навчання.

Під час семінару педагоги з’ясували сутність поняття «підприємницька компетентність» і «підприємливість», способи формування підприємницького тла на шкільних уроках; визнали, що Державний стандарт освіти з закладеними в ньому особистісно зорієнтованим, компетентнісним і діяльнісним підходами є й інструментом формування підприємливості в учнів.

Презентативний матеріал, робота в групах, розгляд навчальних матеріалів, участь в інтерактивних вправах спонукало присутніх до висновку, що уроки англійської мови, де підприємницьке тло інтегроване у зміст уроку, методи навчання, навчають учнів бути успішними, кмітливими, творчо мислити, використовувати власні комунікативні навички для професійного зростання, а також відчувати міцні зв’язки між школою і потребами сьогодення.

Під час ділової гри «Шкільний урок у контексті формування в учнів підприємливості засобами інтерактивних технологій» учителі навчалися визначати мету та очікувані результати навчання, конструювати урок з підприємницьким тлом, використовувати інтерактивні вправи. Учителі випробували на собі традиційні інтерактивні технології «Мозковий штурм», «Мікрофон», «Ажурну пилку», «Метод ПРЕС» та інші інновації.

Завершився семінар виступом координаторів проекту «Шкільна академія підприємництва-3» в Сумській області старшого викладача кафедри психології Троїцької М.Є. та методиста з географії та економіки Попова В.Д., які повідомили присутніх про основні етапи польсько-українського проекту «Шкільна академія підприємництва», його роль у реалізації компетентнісного підходу в шкільній освіті, метою та завданнями складової проекту – «Уроки з підприємницьким тлом».

Спільна діяльність дала учасникам тренінгу задоволення від спілкування з колегами та поштовх до особистого розвитку. Наступним кроком щодо реалізації проекту стане апробація педагогами-учасниками власних уроків із підприємницьким тлом у своїх навчальних закладах та поширення найкращого досвіду серед колег.

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Додаткові посилання

DSJO logo

BPD 205

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO